Gemaksvoedingsindustrie

Dit artikel beschrijft welke CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen worden ondersteund voor de Gemaksvoedingsindustrie. Ook wordt toegelicht hoe deze pensioenregelingen in Nmbrs worden berekend en hoe de pensioenexport wordt gedaan.

Ondersteunde CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen

Ondersteunde CAO's:

   • 279 | Gemaksvoedingsindustrie

Aanwezige pensioenregelingen in Nmbrs:

   •  0044 | Gemaksvoedingsindustrie

Dit artikel beschrijft hoe je een pensioenregeling bij een bedrijf kunt selecteren en toepassen.

Aanwezige salaristabellen in Nmbrs:

   • 279 | Gemaksvoedingsindustrie 

In Nmbrs worden AVV- en principe-akkoorden ondersteund, zie dit artikel voor meer informatie hierover.

Pensioenexport

Vanuit Nmbrs kan het pensioen worden aangeleverd via UPA AZLVoor eerdere aangiftes geldt aanlevering via:

↓ Berekening

De Pensioenregeling Gemaksvoeding (1) dient als voorbeeld van de rekenmethode voor deze branche. Deze pensioenregeling is een jaarregeling. De pensioenpremie wordt berekend op basis van de eerste periode. Dit kan zijn:

 • de eerste periode van het kalenderjaar (januari); of
 • de eerste periode waarin de werknemer in dienst treedt.

Bij de berekening is een franchise en een maximum grondslag van toepassing. De berekening en een rekenvoorbeeld staan hieronder.

Let op: 

 • Waardes (uren/dagen/percentages/grondslagen/franchises) kunnen afwijken. In de systeeminstellingen zijn de actuele waardes te vinden.  

Rekenmethode:

 1. Fulltime maandsalaris eerste periode (A): (fulltime salaris) of (parttime salaris/parttime percentage) of (uurloon * gemiddelde bedrijfsuren)
 2. Jaargrondslag (B): (A * aantal perioden jaar) + Vakantiegeld
 3. Jaargrondslag B mag niet hoger zijn dan de maximum jaargrondslag, anders is de maximum jaargrondslag (B)
 4. Jaar Pensioengrondslag (C): B - Jaarfranchise
 5. Parttime percentage (afronden 4 decimalen) (D):
  - bij uurloner of extra uren parttimer = werkelijke branche uren / werkelijke bedrijfsuren
  - bij fulltime of parttimer zonder extra uren = gemiddelde uren / gemiddelde bedrijfsuren
 6. Maandgrondslag: (C / aantal periode jaar) * D


Rekenvoorbeeld:
Voor het rekenvoorbeeld wordt een fulltimer op basis van een werkweek van 40 uur genomen en de volgende componenten:

 • Salaris = 2000
 • Maximum jaargrondslag = 63540
 • Jaarfranchise = 11991
 • Gemiddelde bedrijfsuren = 173,33
Stap Berekening   Uitkomst
1. Fulltime maandsalaris eerste periode (A):              2000
2. Jaargrondslag (B): 2000 * 12,96 =      25920
3. Jaargrondslag (B): 25920 < 63540         = 25920
4. Jaar Pensioengrondslag (C): 25920 - 11991 = 13929
5. Parttime percentage (D): 173,33 / 173,33 = 1
6. Maandgrondslag: (13929 / 12) * 1          = 1160,75

Grondslag:

In de grondslag voor de berekening telt een aantal loon- en urencodes mee, zoals vaste salaristoeslag, ploegentoeslag en provisie. Alle loon- en urencodes die in de grondslag meetellen zijn te vinden bij de Systeempensioenregelingen op tabblad Instellingen (Masterniveau).

Let op:

 • Wanneer de berekening op basis van de eerste periode wordt gemaakt en een werknemer halverwege de maand in- of uitdienst treedt, wordt de premie pro-rata berekend. Vanaf de periode na de indiensttreding wordt wel de volledige pensioenpremie ingehouden.
 • De regeling berekent de jaargrondslag standaard inclusief 8% vakantiegeld. Dit is niet afhankelijk van de ingestelde reserveringen in Nmbrs. In geval van 4-weken verloningen dient het vakantiegeldpercentage echter aangepast te worden naar 8,3846 (2021).

Medewerker werkt meer dan 100%

Ook als een medewerker meer dan 100% werkt dient over maximaal 100% pensioen berekend te worden. Voor een correcte verwerking hiervan i.c.m. een jaarregeling doe je het volgende:

 1. vul het rooster met de uren conform een werkweek van 100%;
 2. geef de overige gewerkte uren als 'vaste uren' in het dashlet Extra uren/dagen bij de medewerker in. Het is hierbij van belang dat je deze uren boekt op een urencode die niet tot de grondslag van de branche behoort, zodat deze uren niet worden meegenomen in de pensioenberekening.

Op pagina Instellingen (Masterniveau) kun je onder Systeem Salarisinstellingen => Branches nagaan welke urencodes in de grondslag van de betreffende Nmbrs systeembranche staan.

Opmerkingen