Houthandel

Dit artikel beschrijft welke CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen worden ondersteund voor de Houthandel. Ook wordt toegelicht hoe deze pensioenregelingen in Visma Nmbrs worden berekend en hoe de pensioenexport wordt gedaan.

Ondersteunde CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen

Ondersteunde CAO's:

 • 233 | Houthandel

Aanwezige pensioenregelingen in Visma Nmbrs:

 • 0050 | Houthandel

Dit artikel beschrijft hoe je een pensioenregeling bij een bedrijf kunt selecteren en toepassen.

Aanwezige salaristabellen in Visma Nmbrs:

 • n.v.t.

In Visma Nmbrs worden AVV- en principe-akkoorden ondersteund, zie dit artikel voor meer informatie hierover.

Pensioenexport

Vanuit Visma Nmbrs kan het pensioen worden aangeleverd via UPA TKP. Pensioenaangiftes over periodes vóór 2021 dienen te worden aangeleverd via UPA Centric.

↓ Berekening

De pensioenregeling Pensioenpremie (Regeling B) dient als voorbeeld van de rekenmethode voor deze branche. Deze pensioenregeling is een jaarregeling. De jaargrondslag wordt berekend op basis van de eerste periode. Dit kan zijn:

 • de eerste periode van het kalenderjaar (januari); of
 • de eerste periode waarin de werknemer in dienst treedt.

Bij de berekening zijn een franchise en een maximum grondslag van toepassing. De berekening en een rekenvoorbeeld staan hieronder. Periodiek wordt de grondslag gebaseerd op basis van het aantal SV dagen van de periode. 

Let op: 

 • Waardes (uren/dagen/percentages/grondslagen/franchises) kunnen afwijken. In de systeeminstellingen zijn de actuele waardes te vinden. 

Rekenmethode:

 1. Fulltime maandsalaris eerste periode (A): (fulltime salaris) of (parttime salaris/parttime percentage) of (uurloon * gemiddelde bedrijfsuren)
 2. Jaargrondslag (B):(A * aantal perioden jaar) + Vakantiegeld
 3. Maximum Jaargrondslag B mag niet groter zijn dan jaarmaximum, anders is Jaargrondslag B het jaarmaximum
 4.  Jaargrondslag per SV dag(C): jaargrondslag (B)/ Aantal Sv dagen van het jaar = (C)
 5. Franchise per SV dag(D): Jaarfranchise/ Aantal SV dagen van het jaar = (D)
 6. Periode grondslag(E): Grondslag per SV dag (C)* Aantal SV dagen per  periode = (E)
 7. Periode franchise(F): Franchise per SV dag(D)* aantal SV dagen van de periode = (F)
 8. Fulltime periode grondslag(G):  Periode grondslag (E) – periode franchise(F) = (G) 
 9. Parttime percentage (afronden 4 decimalen) (H):        
  - Bij uurloner of extra uren parttimer = werkelijke branche uren / werkelijke   bedrijfsuren
  - Bij fulltime of parttimer zonder extra uren = gemiddelde uren /    gemiddelde  bedrijfsuren
 10. Pensioengrondslag(I): G*H = I

Rekenvoorbeeld:
In het rekenvoorbeeld wordt uitgegaan van:

 • Fulltime salaris = € 2000,- per maand
 • Uren = 37,5 uur per week
 • Maximum grondslag = 58194
 • Jaarfranchise = 15886
 • Gemiddelde bedrijfsuren = 162,5
 • Sv dagen jaar: 261
 • sv dagen periode 21
Stap Beschrijving   Uitkomst
1. Fulltime maandsalaris eerste periode (A):           2000
2. Jaargrondslag (B): 2000 * 12,96 =    25920
3. Jaargrondslag (B): 25920 < 58194 =

25920

4. Jaargrondslag per SV dag (C) 25920/261 = 99,31
5. Franchise per SV dag (D) 15886/261 = 60,87
       
6. Periode grondslag (E) 99,31*21 = 2085,52
7. Periode franchise (F) 60,87*21 = 1278,18
8. Periode grondslag (G) 2085,52-1278,18 = 807,33
5. Parttime percentage (H): 162,5/162,5           = 1
6. Pensioengrondslag (I): 807,33 * 1 = 807,33

Grondslag:
In de grondslag voor de berekening telt een aantal loon- en urencodes mee, zoals salaris en salaris per dag. Alle loon- en urencodes die in de grondslag meetellen zijn te vinden bij de Systeempensioenregelingen op tabblad Instellingen (Masterniveau).

Let op:

 • Wanneer de berekening op basis van de eerste periode wordt gemaakt en een werknemer halverwege de maand in- of uitdienst treedt, wordt de premie pro-rata berekend. Vanaf de periode na de indiensttreding wordt wel de volledige pensioenpremie ingehouden.
 • De regeling berekent de jaargrondslag standaard inclusief vakantiegeld. Dit is niet afhankelijk van ingestelde reserveringen in Visma Nmbrs.

Opmerkingen