Brancheregelingen

Het resultaat van brancheafspraken in de verschillende CAO's wordt door Nmbrs vertaald in berekeningen die wij Brancheregelingen noemen. Op deze manier ondersteunen wij een groot aantal branches, maar bijvoorbeeld zeevaart ondersteunen wij niet en uitzendkrachten of onderwijs ondersteunen wij beperkt.

Het is mogelijk om zelf brancheregelingen aan te maken. 
Wanneer er op bedrijfsniveau een branche wordt geselecteerd, zijn de instellingen van de medewerkers meteen aangepast aan de gekozen branche. Bepaalde regelingen zijn uit te sluiten en percentages zijn aan te passen.

 

Overzicht van de aanwezige branches

In onderstaand overzicht staan alle branches die door Nmbrs worden ondersteund. 
Elke branche heeft een eigen introductiepagina, die de ondersteunde brancheregelingen en (indien aanwezig) de salaristabellen toont. 
Tevens wordt per branche een voorbeeldberekening, informatie over de inrichting en de ondersteunde pensioenaanlevering gegeven.

  

Toepassen van een brancheregeling

Per bedrijf kun je een of meerdere brancheregelingen toepassen. Het is ook mogelijk om af te wijken van bepaalde brancheinstellingen, door bijvoorbeeld de premieverdeling of een eindejaarsuitkering niet mee te nemen als grondslag voor de pensioeninhouding.

 

Berekening van een brancheregeling

In de onderstaande artikelen wordt uitgelegd hoe de brancheregelingen in Nmbrs worden berekend. 

Voor meer informatie over specifieke branches, zie overzicht van de branches.

 

Opmerkingen