Kunsteducatie (PFZW)

Dit artikel beschrijft welke CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen worden ondersteund voor de Kunsteducatie (PFZW)-branche. Ook wordt toegelicht hoe deze pensioenregelingen in Nmbrs® worden berekend en hoe de pensioenexport wordt gedaan.

Ondersteunde CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen

Ondersteunde CAO's:

 • 429 | Kunsteducatie

Aanwezige pensioenregelingen in Nmbrs®:

 • 0233 | Kunsteducatie (PFZW)

Dit artikel beschrijft hoe je een pensioenregeling bij een bedrijf kunt selecteren en toepassen.

Aanwezige salaristabellen in Nmbrs®:

 • 429 | Kunsteducatie

In Nmbrs® worden AVV- en principe-akkoorden ondersteund, zie dit artikel voor meer informatie hierover.

 

Pensioenexport

Vanuit Nmbrs® kan het pensioen worden aangeleverd via PGGM UPA.

↓ Berekening

De Ouderdomspensioenregeling dient als voorbeeld van de rekenmethode voor deze branche.
Deze pensioenregeling is een jaarregeling. De pensioenpremie wordt berekend op basis van de eerste periode. Dit kan zijn:

 • de eerste periode van het kalenderjaar (januari); of
 • de eerste periode waarin de werknemer in dienst treedt.

Bij de berekening zijn een franchise en een maximum grondslag van toepassing. De berekening en een rekenvoorbeeld staan hieronder.

Rekenmethode:

 1. Fulltime maandsalaris eerste periode (A): (fulltime salaris) of (parttime salaris/parttime percentage) of (uurloon * gemiddelde bedrijfsuren))
 2. Jaargrondslag (B): (A * aantal perioden jaar) + Vakantiegeld
 3. Maximum Jaargrondslag B mag niet groter zijn dan jaarmaximum
 4. Jaar Pensioengrondslag (C): B - JaarFranchise
 5. Parttime percentage (D):
  • Bij uurloner of extra uren parttimer = werkelijke branche uren / werkelijke bedrijfsuren
  • Bij fulltime of parttimer zonder extra uren = gemiddelde uren / gemiddelde bedrijfsuren
 6. Pensioengrondslag: (C / aantal periode jaar) * D

Rekenvoorbeeld:
Voor het rekenvoorbeeld wordt uitgegaan van een fulltimer en de volgende componenten:

 • Salaris eerste periode = 2000
 • Jaarmaximum = 100000
 • Jaarfranchise = 11395
 • Parttime percentage = 100%
Stap Berekening   Uitkomst
1. Fulltime maandsalaris eerste periode (A):          2000
2. Jaargrondslag (B): 2000 * 12,96 =     25920
3. Jaargrondslag (B): 25920 < 100000 = 25920
4. Jaar Pensioengrondslag (C): 25920 - 11395 = 14525
5. Parttime percentage (D):     100%
6. Pensioengrondslag: (14525 / 12) * 1      = 1210,42

Grondslag:
In de grondslag voor de berekening telt een aantal loon- en urencodes mee, zoals salaris, vaste salaristoeslag en persoonlijke toeslag. Alle loon- en urencodes die in de grondslag meetellen zijn te vinden bij de Systeempensioenregelingen op tabblad Instellingen (Masterniveau).

Let op:

 • Wanneer de berekening op basis van de eerste periode wordt gemaakt en een werknemer halverwege de maand in- of uitdienst treedt, wordt de premie pro-rata berekend. Vanaf de periode na de indiensttreding wordt wel de volledige pensioenpremie ingehouden.
 • De regeling berekent de jaargrondslag standaard inclusief vakantiegeld. Dit is niet afhankelijk van ingestelde reserveringen in Nmbrs®.

Correctiefactor bij ziekte voor PGGM-berekening:

Als er een looncode wordt gebruikt voor het verwerken van ziekte lc 1070 – 1095 dan wordt de grondslag van de branche automatisch verlaagd. Hieronder wordt uitgelegd hoe bij ziekte de nieuwe grondslag berekend zal worden.

Grondslag in periode 1 is € 2500, -

De medewerker is voor 50% ziek en van dit deel wordt 70% uitbetaald, dus € 875,-

Salaris als de medewerker niet ziek is = 2500
Factor ziek  = 875/2500 = 0.35
Factor niet-ziek = 1250/2500 =0,5
Ziekte factor = 0,35 + 0,5 = 0,85
De grondslag = 2500 * 0,85 = 2125.

Er kunnen maximaal twee looncodes met afwijkende percentages tegelijk gebruikt worden voor het verwerken van ziekte.

Correctiefactor ziekte i.c.m. eigen pensioenregeling:

Als gebruik gemaakt wordt van een eigen pensioenregeling, dan dient de correctiefactor voor de betreffende pensioenregelingen geactiveerd te worden.

 1. Open de pensioeninstellingen op Master- of debiteurniveau.
 2. Selecteer de pensioenregeling die aangepast dient te worden en open de instellingen.
 3. Selecteer de optie: ‘Correctiefactor ziekte’ en sla de pensioenregeling op.

plaatje.png

 

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk