Textielverzorging

Dit artikel beschrijft welke CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen worden ondersteund voor de Textielverzorging. Ook wordt toegelicht hoe deze pensioenregelingen in Nmbrs worden berekend en hoe de pensioenexport wordt gedaan.

Ondersteunde CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen

Ondersteunde CAO's:

 • 35 | Textielverzorging

Aanwezige pensioenregelingen in Nmbrs:

 • 0065 | Textielverzorging

Dit artikel beschrijft hoe je een pensioenregeling bij een bedrijf kunt selecteren en toepassen.

Aanwezige salaristabellen in Nmbrs:

 • 35 | Textielverzorging

In Nmbrs worden AVV- en principe-akkoorden ondersteund, zie dit artikel voor meer informatie hierover.

Pensioenexport

Vanuit Nmbrs wordt geen koppeling ondersteund met het pensioenfonds. De aangifte kan handmatig worden aangeleverd op de website van het pensioenfonds.

↓ Berekening

De regeling Pensioen Textielverzorging (1) dient als voorbeeld van de rekenmethode voor deze branche.
Deze pensioenregeling is een jaarregeling. De pensioenpremie wordt berekend op basis van de eerste periode. Dit kan zijn:

 • de eerste periode van het kalenderjaar (januari); of
 • de eerste periode waarin de werknemer in dienst treedt.

Bij de berekening zijn een franchise en een maximum grondslag van toepassing. De berekening en een rekenvoorbeeld staan hieronder.

Let op: 

 • Waardes (uren/dagen/percentages/grondslagen/franchises) kunnen afwijken. In de systeeminstellingen zijn de actuele waardes te vinden. 

Rekenmethode:

1. Fulltime maandsalaris periode (A):
                         (fulltime salaris) of (parttime salaris/parttime percentage) of (uurloon * gemiddelde bedrijfsuren)
2. Jaargrondslag (B): A * aantal perioden
3. Vakantiegeld (C): Vakantiegeld percentage * B
4. Eindejaarsuitkering (D): EJU percentage * B
5. Jaargrondslag (E): B + C + D
6. Jaargrondslag E mag niet hoger zijn dan de maximum jaargrondslag, dan is het maximum jaargrondslag E
7. Jaargrondslag (F): E - Jaarfranchise
8. Parttime percentage (afronden op 4 decimalen) (G):
              - bij uurloner of extra uren parttimer = werkelijke branche uren / werkelijke bedrijfsuren
              - bij fulltime of parttimer zonder extra uren = gemiddelde uren / gemiddelde bedrijfsuren
9. Grondslag: (F / aantal perioden) * G

Rekenvoorbeeld:
In het rekenvoorbeeld is uitgegaan van een fulltimer op basis van een werkweek van 36 uur en de volgende componenten:

 • Salaris = 2000
 • Vakantiegeld percentage = 8,33%
 • EJU percentage = 8,33%
 • Maximum jaargrondslag = 50719
 • Jaarfranchise = 13337
 • Gemiddelde uren = 156
Stap Berekening   Uitkomst
1. Fulltime maandsalaris periode (A):            2000
2. Jaargrondslag (B): 2000 * 12    =       24000
3. Vakantiegeld (C): 24000 * 8,33% = 1999,20
4. Eindejaarsuitkering (D): 24000 * 8,33% = 1999,20
5. Jaargrondslag (E): 24000 + 1999,20 + 1999,20         = 27998,40
6. Jaargrondslag (E): 27998,40 < 50719 = 27998,40
7. Jaargrondslag (F): 27998,40 - 13337     = 14661,40
8. Parttime percentage (G): 173,33 / 173,33 = 1
9. Grondslag: (14661,40 / 12) * 1 = 1221,78

Grondslag:
In de grondslag voor de berekening telt een aantal loon- en urencodes mee, zoals persoonlijke toeslag, vaste salaristoeslag en salaris per dag. Alle loon- en urencodes die in de grondslag meetellen zijn te vinden bij de Systeempensioenregelingen op tabblad Instellingen (Masterniveau).

Let op:

 • De regeling berekent de jaargrondslag standaard inclusief vakantiegeld en EJU (eindejaarsuitkering). Dit is niet afhankelijk van ingestelde reserveringen in Nmbrs.

Opmerkingen