Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven

Dit artikel beschrijft welke CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen worden ondersteund voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven. Ook wordt toegelicht hoe deze pensioenregelingen in Nmbrs worden berekend en hoe de pensioenexport wordt gedaan.

Ondersteunde CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen

Ondersteunde CAO's:

 • 526 | Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven

Aanwezige pensioenregelingen in Nmbrs:

 • 0069 | Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven

Dit artikel beschrijft hoe je een pensioenregeling bij een bedrijf kunt selecteren en toepassen.

Aanwezige salaristabellen in Nmbrs:

 • 52600 | Meubelindustrie en Interieurbouw

In Nmbrs worden AVV- en principe-akkoorden ondersteund, zie dit artikel voor meer informatie hierover.  

Pensioenexport

Vanuit Nmbrs kan het pensioen worden aangeleverd via UPA TKP. Pensioenaangiftes over periodes vóór 2021 dienen te worden aangeleverd via UPA Centric.  

↓ Berekening

De Ouderdomspensioenregeling (1) dient als voorbeeld van de rekenmethode voor deze branche.
Deze pensioenregeling is een jaarregeling. De jaargrondslag wordt berekend op basis van de eerste periode. Dit kan zijn:

 • de eerste periode van het kalenderjaar (januari); of
 • de eerste periode waarin de werknemer in dienst treedt.

Bij de berekening zijn een franchise en een maximum grondslag van toepassing. Nmbrs berekent de premie per periode o.b.v. het feitelijke aantal SV-dagen in die periode. Het pensioenfonds hanteert voor de bepaling van de premie een gemiddeld aantal SV-dagen per periode. Over een geheel jaar gezien komen deze premies overeen. De berekening en een rekenvoorbeeld staan hieronder. 

Let op: 

 • Waardes (uren/dagen/percentages/grondslagen/franchises) kunnen afwijken. In de systeeminstellingen zijn de actuele waardes te vinden. 

Rekenmethode

 1. Fulltime maandsalaris eerste periode (A): (fulltime salaris) of (parttime salaris/parttime percentage) of (uurloon * gemiddelde bedrijfsuren)
 2. Jaargrondslag (B): (A * aantal perioden jaar) + Vakantiegeld
 3. Maximum Jaargrondslag B mag niet groter zijn dan jaarmaximum, anders is Jaargrondslag B het jaarmaximum
 4. Jaargrondslag per SV-dag (C): jaargrondslag (B) / aantal SV-dagen in dat jaar
 5. Franchise per SV dag (D): jaarfranchise / aantal SV-dagen in dat jaar
 6. Periodegrondslag (E): grondslag per SV-dag (C) * aantal SV-dagen in die periode
 7. Periodefranchise (F): franchise per SV-dag (D) * aantal SV-dagen in die periode
 8. Fulltime periodegrondslag (G):  periodegrondslag (E) – periodefranchise (F) 
 9. Parttime percentage afgerond op 4 decimalen (H):
  - Bij uurloner of extra uren parttimer = werkelijke branche-uren / werkelijke bedrijfsuren
  - Bij fulltimer of parttimer zonder extra uren = gemiddelde uren / gemiddelde bedrijfsuren
 10. Pensioengrondslag (I): G * H

Rekenvoorbeeld
In het rekenvoorbeeld wordt uitgegaan van:

 • Fulltime salaris = € 2000,- per maand
 • Uren = 37,5 per week
 • Maximum grondslag = 58194
 • Jaarfranchise = 15886
 • Gemiddelde bedrijfsuren = 162,5
 • SV-dagen jaar = 261
 • SV-dagen periode = 21
Stap Beschrijving   Uitkomst
1. Fulltime maandsalaris eerste periode (A)     2000
2. Jaargrondslag (B) 2000 * 12,96 =    25920
3. Jaargrondslag (B) 25920 < 58194 =

25920

4. Jaargrondslag per SV-dag (C) 25920 / 261 = 99,31
5. Franchise per SV-dag (D) 15886 / 261 = 60,87
6. Periodegrondslag (E) 99,31 * 21 = 2085,52
7. Periodefranchise (F) 60,87 * 21 = 1278,18
8. Periodegrondslag (G) 2085,52 - 1278,18 = 807,33
5. Parttime percentage (H) 162,5 / 162,5 = 1
6. Pensioengrondslag (I) 807,33 * 1 = 807,33

Grondslag:
In de grondslag voor de berekening telt een aantal loon- en urencodes mee, zoals vaste salaristoeslag en ploegentoeslag. Alle loon- en urencodes die in de grondslag meetellen zijn te vinden bij de Systeempensioenregelingen op tabblad Instellingen (Masterniveau).

Let op:

 • Wanneer de berekening op basis van de eerste periode wordt gemaakt en een werknemer halverwege de maand in- of uitdienst treedt, wordt de premie pro-rata berekend. Vanaf de periode na de indiensttreding wordt wel de volledige pensioenpremie ingehouden.
 • De regeling berekent de jaargrondslag standaard inclusief vakantiegeld. Dit is niet afhankelijk van ingestelde reserveringen in Nmbrs.

Opmerkingen