Orgelbouwbedrijf

Dit artikel beschrijft welke CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen worden ondersteund voor de Orgelbouwbedrijfbranche. Ook wordt toegelicht hoe deze pensioenregelingen in Nmbrs® worden berekend en hoe de pensioenexport wordt gedaan.

  

Ondersteunde CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen

Ondersteunde CAO's:

 • 621 | Orgelbouwbedrijf in Nederland / Orgelbouw

Aanwezige pensioenregelingen in Nmbrs®:

 • 0184 | Orgelbouwbedrijf

Dit artikel beschrijft hoe je een pensioenregeling bij een bedrijf kunt selecteren en toepassen.

Aanwezige salaristabellen in Nmbrs®:

 • n.v.t.

In Nmbrs® worden AVV- en principe-akkoorden ondersteund, zie dit artikel voor meer informatie hierover.

  

Pensioenexport

Vanuit Nmbrs® kan het pensioen worden aangeleverd via Centric. Vanaf 2020 dient het pensioen te worden aangeleverd via UPA Centric.

Let op: de pensioenaangiftes over periodes vóór oktober 2018 werden verstuurd naar Syntrus Achmea. Ook deze aangiftes staan onder pensioeninstelling Centric.

  

↓ Berekening

De Ouderdomspensioenregeling (1) dient als voorbeeld van de rekenmethode voor deze branche.
Deze pensioenregeling is een jaarregeling. De pensioenpremie wordt berekend op basis van de eerste periode. Dit kan zijn:

 • de eerste periode van het kalenderjaar (januari); of
 • de eerste periode waarin de werknemer in dienst treedt.

Bij de berekening zijn een franchise en een maximum grondslag van toepassing. De berekening en een rekenvoorbeeld staan hieronder.

Let op: 

 • Waardes (uren/dagen/percentages/grondslagen/franchises) kunnen afwijken. In de systeeminstellingen zijn de actuele waardes te vinden. 

Rekenmethode:

 1. Fulltime maandsalaris eerste periode (A): (fulltime salaris) of (parttime salaris/parttime percentage) of (uurloon * gemiddelde bedrijfsuren)
 2. Jaargrondslag (B):(A * aantal perioden jaar) + Vakantiegeld
 3. Maximum Jaargrondslag B mag niet groter zijn dan jaarmaximum, anders is Jaargrondslag B het jaarmaximum
 4. Jaar Pensioengrondslag (C): B - JaarFranchise
 5. Parttime percentage (D):
  • bij uurloner of extra uren parttimer = werkelijke branche uren / werkelijke bedrijfsuren
  • bij fulltime of parttimer zonder extra uren = gemiddelde uren / gemiddelde bedrijfsuren
 6. Pensioengrondslag: (C / aantal periode jaar) * D

Rekenvoorbeeld:
In het rekenvoorbeeld wordt uitgegaan van een fulltimer met een salaris van € 2000,- op basis van een werkweek van 40 uur en de volgende componenten:

 • Maximum grondslag = 58194
 • Jaarfranchise = 15886
 • Gemiddelde bedrijfsuren = 173,33
Stap Beschrijving   Uitkomst
1. Fulltime maandsalaris eerste periode (A):           2000
2. Jaargrondslag (B): 2000 * 12,96 =    25920
3. Jaargrondslag (B): 25920 < 58194 = 25920
4. Jaar Pensioengrondslag (C): 25920 - 15886 = 10034
5. Parttime percentage (D): 173,33 / 173,33         = 1
6. Pensioengrondslag: (10034 / 12) * 1 = 836,17

Grondslag:
In de grondslag voor de berekening telt een aantal loon- en urencodes mee, zoals salaris en salaris per dag. Alle loon- en urencodes die in de grondslag meetellen zijn te vinden bij de Systeempensioenregelingen op tabblad Instellingen (Masterniveau).

Let op:

 • Wanneer de berekening op basis van de eerste periode wordt gemaakt en een werknemer halverwege de maand in- of uitdienst treedt, wordt de premie pro-rata berekend. Vanaf de periode na de indiensttreding wordt wel de volledige pensioenpremie ingehouden.
 • De regeling berekent de jaargrondslag standaard inclusief vakantiegeld. Dit is niet afhankelijk van ingestelde reserveringen in Nmbrs®.

 

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk