Sigarenindustrie

  

Ondersteunde CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen

Ondersteunde CAO's:

 • 162 | Sigarenindustrie

Aanwezige pensioenregelingen in Nmbrs®:

 • 0082 | Sigarenindustrie

Dit artikel beschrijft hoe je een pensioenregeling bij een bedrijf kunt selecteren en toepassen.

Aanwezige salaristabellen in Nmbrs®:

 • De salaristabel(len) worden niet ondersteund.

In Nmbrs® worden AVV- en principe-akkoorden ondersteund, zie dit artikel voor meer informatie hierover.

Pensioenexport

Vanuit Nmbrs wordt geen koppeling ondersteund met het pensioenfonds Colland. De aangifte kan handmatig worden aangeleverd op de website van het pensioenfonds.

  

↓ Berekening

De pensioenregeling Colland Pensioen BPL regeling (1) dient als voorbeeld van de rekenmethode voor deze branche. Deze pensioenregeling is een perioderegeling. De grondslag voor deze regeling is het SV loon voor de branche. Voor de berekening wordt gebruik gemaakt van een minimum grondslag, een maximum grondslag en een franchise per dag. Deze bedragen worden berekend op basis van de gemiddelde gewerkte dagen afgerond naar boven (BPL dagen). Er wordt gebruik gemaakt van de VCR methode. De berekening en een rekenvoorbeeld staan hieronder.

Let op:

 • Waardes (uren/dagen/percentages/grondslagen/franchises) kunnen afwijken. In de systeeminstellingen zijn de actuele waardes te vinden. 

Rekenmethode:
1. Grondslag (A): SV loon voor de branche
2. BPL parttime factor (B) (afronden op 4 decimalen): Werkelijk gewerkte uren werknemer / werkelijke fulltime rooster uren
3. Maximum grondslag (C): Maximum grondslag per uur * werkelijke fulltime rooster uren * B
4. Grondslag (D): Als C < A dan C, anders A
5. Franchise (E): Franchise per uur * werkelijke fulltime rooster uren * B
6. Grondslag (F): D - E
7. Minimum grondslag (G): Minimum grondslag per uur * werkelijke fulltime rooster uren * B
8. Toegepaste grondslag: Als F < G dan G, anders F.

Rekenvoorbeeld:
Voor het rekenvoorbeeld wordt een fulltime werknemer genomen in een werkweek van 38 uur en de volgende componenten:

 •  SV loon voor de branche = 2000
 •  Gewerkte uren = 100
 •  Werkelijke Bedrijfsuren per periode = 159,6
 •  Maximum per uur = 26,59962
 •  Franchise per uur = 6,68078
 •  Minimum grondslag per uur = 1,194737

Stap

Berekening

Uitkomst

1.       Grondslag (A)

 

2000

2.       BPL (B)

100 / 159,6

0,6266

3.       Maximum grondslag (C)

26,59962*159,6*0,6266

2660,10

4.       Grondslag (D)

2000 < 2660,10

2000

5.       Franchise (E)

6,68078*159,6*0,6266

668,11

6.       Grondslag (F)

2000- 1112.56

1331,89

7.       Minimum Grondslag (G)

1,194737*159,6*0,6266

119,48

8.       Toegepaste grondslag

1331,89 > 119,48

1331,89

Let op:

 • Het parttime percentage van parttimers met een rooster wordt niet berekend op basis van het rooster, maar op basis van de werkelijke gewerkte uren (branche-uren).

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk