Visma Nmbrs explorer / levels

Het Tabblad Explorer geeft, afhankelijk van het type abonnement dat je hebt, toegang tot drie niveaus: debiteur-, bedrijfs- & medewerkersniveau. Accountants hebben toegang tot alle niveaus. Business-klanten hebben alleen het bedrijfs- en medewerkersniveau tot hun beschikking.

Debiteurniveau

Op debiteurniveau beheer je de algemene instellingen van deze klant.

Op debiteurniveau staan verschillende kopjes met functionaliteiten.

Informatie
Hier beheer je de informatie van de klant en pas je gegevens aan van contactpersonen, managers en het service level.

Documenten
Hier maak je sjablonen aan, upload je documenten en importeer je bedrijven eenvoudig via Excel.

Salarisinstellingen
Hier maak je branches, grootboekrekeningschema's, loonmodellen, urenmodellen en salaristabellen aan (en pas je deze ook aan). Let op: alles wat hier (op debiteurniveau dus) wordt aangemaakt is alleen te gebruiken bij bedrijven die onder deze debiteur hangen.

ESS / MSS
Indien je gebruik maakt van managerlogins, medewerkerlogins of document viewers pas je hier links en RSS instellingen aan. 

Signaleringen
Je stelt zelf in wanneer er signalen worden verzonden en naar wie deze worden verzonden. Tevens kun je hier alle verzonden signalen van deze debiteur inzien en controleren.

Verstrekkingen
Hier geef je leaseauto's en verstrekkingen, inclusief specificaties, in. Vervolgens kun je deze verstrekkingen bij alle medewerkers onder deze debiteur selecteren.

Verzuim
Regel hier alles betreffende verzuimdossiers: verzuimoverzichten inzien, casemanagers toevoegen, acties toevoegen aan het verzuimdossier van medewerkers en een koppeling met de Arbodienst instellen.

Gebruikersaccounts
Je maakt hier alle logintypes (en de templates voor deze gebruikersaccounts) voor de klant aan.

HR Instellingen
Maak afdelingen, functies en projecten voor de tijdsregistratiemodule aan. Het feestdagenmodel is ook hier te vinden.

Verlof
Bekijk het verlofoverzicht en keur openstaande verlofaanvragen van het personeel goed.

 

Bedrijfsniveau

Op bedrijfsniveau beheer je de bedrijfs- en salarisinstellingen en de verwerking van de loonadministratie voor het bedrijf.
Hier zijn o.a. ook de salarisdocumenten (zoals het SEPA-bestand en de journaalposten) te vinden.

Het bedrijfsniveau bevat zes tabbladen (Start, Loonopdracht, Algemeen, Instellingen, HR Instellingen en Overzichten), de menu-knop en de knop "Acties".

Start
Op de startpagina van het bedrijf kun je bijna alle dashlets toevoegen die op bedrijfsniveau beschikbaar zijn. Je kunt zelf bepalen welke dashlets je hier toevoegt, bijvoorbeeld veel gebruikte opties.

Algemeen
In dit tabblad voer je alle algemene administratieve gegevens van het bedrijf in: NAW gegevens, contactpersonen, huidige periode en actief jaar, bedrijfscomponenten, en kostenplaatsen.

Loonopdracht
Via het tabblad Loonopdracht verwerk je de loonadministratie, verzend je de loon-/pensioenaangiftes en kun je salaris- en HR-documenten inzien en downloaden.

Salaris Instellingen
Hier kun je o.a. branches, grootboekrekeningschema’s, loonmodellen, reserveringen, svw tabellen en loonheffingsnummers instellen. Alle instellingen die je hier aanmaakt of wijzigt zijn alleen van toepassing voor dit specifieke bedrijf.

HR Instellingen
Via dit tabblad beheer je de  HR instellingen van dit bedrijf: kalender, mutatieformulieren, actiepunten, verlofinstellingen, sjablonen, etc.

Overzichten
Dit tabblad toont verschillende salaris- en HR-rapportages. Je kunt deze rapportages bekijken, aanpassen, printen en/of exporteren.

Acties
Via de knop "Acties" maak je een nieuwe medewerker aan of kopieer je een medewerker door middel van een wizard.

 

Medewerkersniveau

Op medewerkersniveau beheer je de persoonsgegevens van de medewerker en zijn HR- en salarisgegevens. 

Het medewerkersniveau bevat 5 tabbladen (Start, Loonstroken, Kalender, Instellingen, Overzichten) en de knop "Acties".

Start
Op de startpagina van de medewerker kun je bijna alle dashlets toevoegen die op medewerkersniveau beschikbaar zijn. Je kunt zelf bepalen welke dashlets je hier toevoegt, bijvoorbeeld veel gebruikte opties.

Loonstroken
Dit tabblad toont de eerstvolgende (proforma) loonstrook. Na het doorvoeren van een mutatie (bijvoorbeeld een salariswijziging) zie je hier direct welke gevolgen dit heeft voor de loonstrook van deze werknemer.

Kalender
De kalender toont de rooster-, verlof- en verzuimuren van de medewerker. Het is mogelijk om in deze kalender aanpassingen te doen in de verlof- of roosteruren.

Instellingen
Via dit tabblad beheer je de persoonlijke gegevens en HR- en salarisinstellingen van de medewerker.

Overzichten
Dit tabblad toont de loonstroken per run/per periode en alle looncomponenten van de medewerker.

Acties
Via de knop "Acties" kun je de medewerker uit dienst melden of een dubbel dienstverband aanmaken.

Als je op een medewerker klikt zie je bovenaan verschillende tabbladen op het niveau van de medewerker. Het eerste tabblad is Start. Hierop zie je een dashboard met verschillende dashlets (Personalia, Dienstverband, Salaris, etc.).

Het inrichten van het tabblad
Het dashboard op het tabblad Start kun je naar je eigen wensen aanpassen: je kunt bijvoorbeeld dashlets verplaatsen of verwijderen. Daarnaast kun je dashlets zichtbaar of onzichtbaar maken. Je opent hiertoe de lijst met mogelijke dashlets via "Bewerken" rechtsboven (met daarnaast 4 grijze vlakjes). Hier kun je vervolgens dashlets zichtbaar/onzichtbaar maken.

Over de detailpagina

Achter ieder dashlet bevindt zich een detailpagina. Om deze te bekijken klik je op "meer..." onderaan het dashlet.

Via de detailpagina kun je wijzigingen doorvoeren en/of de wijzigingshistorie bekijken.

Voor het doorvoeren van wijzigingen is het overigens niet altijd nodig om eerst naar de betreffende detailpagina te gaan. Je kunt ook de gegevens in het dashlet zelf aanklikken en direct bewerken.

Tevens is nu aan de linkerkant een overzicht van alle medewerkersinstellingen zichtbaar. Vanuit dit overzicht kun je direct andere instellingen selecteren.

Opmerkingen