Welke signalen worden er verstuurd in de beoordelingsketen van de ESS mutatieformulieren?

Medewerkers kunnen mutatieformulieren insturen vanuit hun medewerkerlogin om wijzigingen of declaraties door te geven.

Signalen naar de medewerker

Op dit moment ontvangen medewerkers een signaal wanneer het formulier dat zij inzenden is:

  • goedgekeurd;
  • Afgekeurd;
  • Ter verbetering is teruggestuurd. 

Signalen naar overige gebruikers

Managers ontvangen een signaal zodra er een mutatieformulier door een medewerker is ingestuurd. Hierbij is het wel vereist dat de manager onderdeel is van de ESS mutatieformulier beoordelingsketen. Dit signaal is niet uit te schakelen.

Andere gebruikers, zoals een klant- of accountantlogin, ontvangen geen signalen. Zij kunnen via het dashlet 'Mutatieformulieren goedkeuren' zien of zij nog open mutatieformulieren hebben.

Opmerkingen