Up & Go sessies Accountant Large

Hieronder staan de sessies op jullie locatie beschreven, die horen bij het Up&Go Large programma.

 

Dag 1 Kick Off Migratie Visma Nmbrs

9.30 uur Bespreking Roll Out plan

 • Bespreken van samenstelling en rollen van team
 • Bespreken van klantenbestand (branche/CAO)
 • Benoemen van de doelstelling (aantal loonstroken / aantal klanten)
 • Communicatie klanten / intern / directie / salarisafdeling / overige afdelingen


10.00 uur Bespreken planning

 • Doornemen stappen
 • Risico’s bespreken


11.00 uur Start Inrichting Visma Nmbrs Accountant

 • Uitleg inrichting van de Master settings
 • Eigen thema / emailinstellingen
 • Master CAO modellen, grootboekrekeningschema, loonmodellen / urenmodellen
 • Workflow / Scenario’s / Tags

13.00 uur Inrichting Default bedrijven

 • Uitleg default bedrijven
 • keuze kopiëren / linken loonmodellen / urenmodellen
 • 1 default bedrijf als voorbeeld branche inrichten / bekijken
 • 1 default bedrijf als DGA branche inrichten / bekijken

15.00 uur Inrichten default medewerkers

 • Uitleg default medewerker
 • Default medewerker instellingen

16.00 uur Verdere verdieping inrichting Nmbrs

 • Werken vanuit standaarden: Systeem – Master - Debiteur
 • Welke debiteuren filters zijn nodig?
 • Inrichten van Visma Nmbrs autorisatie / tags / servicelevels
 • Inrichten salaristabellen / kostenplaatsen
 • Aanmaken documentviewer / gebruikers

17.00 uur afsluiting

 • Afspraken maken voor dag 2 (specials)

 

Dag 2 Conversie

9.30 uur Voortgang / stand van zaken Migratie

 • Bespreken voortgang / stand van zaken
 • Bespreken Roll Out plan doelstelling
 • Behandelen van vragen 

10.00 uur Converter Tool

 • Uitleg Converter Tool
 • Koppeling looncomponenten
 • Export naar Excel
 • Evt. loonaangifte XML converter uitleggen


11.00 uur Verbeteren van Excelbestand

 • Verbeteren databestand in Excel of in huidige database
 • Keuze per bedrijf, of per branche
 • Documenteren van de aanpassingen aan het Excel bestand


13.00 uur Importeren in Visma Nmbrs

 • Controle werkzaamheden organiseren / documenteren

13.30 uur Inrichten speciaal bedrijf

 • Keuze speciale bedrijven
 • 1 default bedrijf als voorbeeld branche inrichten / bekijken
 • Converteren speciaal bedrijf
 • Verwerken speciaal bedrijf
 • Importeren speciale bedrijven
 • Converteren speciale bedrijven
 • Verwerken speciale bedrijven
 • Controle werkzaamheden organiseren / documenteren.

17.00 uur afsluiting

 • Afspraken maken voor dag 3 

Dag 3 Go Live

9.30 uur Voortgang / stand van zaken Migratie

 • Bespreken voortgang / stand van zaken
 • Bespreken Roll Out plan doel
 • Behandelen van vragen

10.00 uur Check inrichting Visma Nmbrs

 • Klanten toegang / medewerker toegang
 • Communicatie intern
 • Workflow ingericht

11.00 uur Inregelen reserveringsssaldo / verlof / jaarloon BT

 • Activeren reserveringen bedrijven
 • Aanmaken verlofregelingen
 • Importeren saldo reservering / verlof / jaarlonen BT 

13.00 uur Go Live DGA's

 • Runs opstarten
 • Controleren salarisoutput
 • Document viewer

15.00 uur Check speciale bedrijven

 • Runs opstarten
 • Controleren salarisoutput

17.00 uur afsluiting

 • Indien noodzakelijk organiseren extra terugkomdag
 • Extra ondersteuning/training
 • Verwijzen naar kennisbank Support
 • Activeren Visma Nmbrs update notes 

Evaluatie

 • Project evaluatie
 • Verbeterpunten
 • Decharge project
 • Overgang reguliere Support flow

Opmerkingen