Up & Go sessies Accountant Small

Hieronder staan de sessies op jullie locatie beschreven, die horen bij het Up&Go Small programma.

 

Dag 1 Kick Off Migratie / conversie Visma Nmbrs

9.30 uur Bespreking Roll Out plan

 • Bespreken van samenstelling en rollen van team
 • Bespreken van klantenbestand (branche/CAO)
 • Benoemen van de doelstelling (aantal loonstroken / aantal klanten)
 • Communicatie klanten / intern / directie / salarisafdeling / overige afdelingen

10.00 uur Bespreken planning

 • Doornemen stappen
 • Risico’s bespreken

11.00 uur Start Inrichting Visma Nmbrs Accountant

 • Uitleg inrichting van de Master settings
 • Eigen thema / emailinstellingen
 • Master CAO modellen, grootboekrekeningschema, loonmodellen / urenmodellen
 • Workflow / Scenario’s / Tags

13.00 uur Inrichting Default bedrijven en medewerkers

 • Uitleg default bedrijven
 • keuze kopiëren / linken loonmodellen / urenmodellen
 • 1 default bedrijf als voorbeeld branche inrichten / bekijken
 • 1 default bedrijf als DGA branche inrichten / bekijken
 • Default medewerker instellingen

14.00 uur Verdere verdieping inrichting Nmbrs

 • Werken vanuit standaarden: Systeem – Master - Debiteur
 • Inrichten van Visma Nmbrs autorisatie / tags / servicelevels
 • Aanmaken documentviewer / gebruikers

14.30 uur Converter Tool

 • Uitleg Converter Tool
 • Koppeling looncomponenten
 • Export naar Excel
 • Evt. loonaangifte XML converter uitleggen

15.30 uur Verbeteren van Excelbestand

 • Verbeteren databestand in excel of in huidige database
 • Keuze per bedrijf, of per branche
 • Documenteren van de aanpassingen aan het Excel bestand

16.00 uur Importeren in Nmbrs®

 • Controle werkzaamheden organiseren / documenteren

17:00 uur afsluiting

 • Afspraken maken voor dag 2

 

Dag 2 Conversie / Go Live 

9.30 uur Voortgang / stand van zaken Migratie

 • Bespreken voortgang / stand van zaken
 • Bespreken Roll Out plan doelstelling
 • Behandelen van vragen 

11.00 uur Inrichten speciaal bedrijf

 • Keuze speciale bedrijven
 • 1 default bedrijf als voorbeeld branche inrichten / bekijken
 • Converteren speciaal bedrijf
 • Verwerken speciaal bedrijf
 • Importeren speciale bedrijven
 • Converteren speciale bedrijven
 • Verwerken speciale bedrijven
 • Controle werkzaamheden organiseren / documenteren.

13.00 uur Check inrichting Visma Nmbrs

 • Klanten toegang / medewerker toegang
 • Communicatie intern
 • Workflow ingericht

15.00 uur Go Live

 • Runs opstarten
 • Controleren salarisoutput
 • Document viewer

16.30 uur afsluiting

 • Indien noodzakelijk organiseren extra terugkomdag
 • Extra ondersteuning/training
 • Verwijzen naar kennisbank Support
 • Activeren Visma Nmbrs update notes

Evaluatie

 • Project evaluatie
 • Verbeterpunten
 • Decharge project
 • Overgang reguliere Support flow

 

Opmerkingen