Wat is het verschil tussen de af te dragen loonheffingen in de journaalpost en de loonaangifte?

In de 'gegevensspecificaties aangifte loonheffingen' van de Belastingdienst staan rekenregels hoe er afgerond dient te worden per rubriek:

"Collectieve bedragen moeten in hele euro’s worden aangegeven. Alle collectieve
bedragen mogen worden afgerond (of afgekapt) in het voordeel van de
inhoudingsplichtige. Als een collectief bedrag de som is van de werknemersbedragen, dan telt u eerst alle onafgeronde werknemersbedragen bij elkaar op. Vervolgens rondt u dit bedrag af.


Voorbeeld afronding bij bijvoorbeeld de rubriek Totaal loon LB/PH:
Een werkgever heeft 5 werknemers. Het loon LB/PH bedraagt per werknemer per
maand:
werknemer A: € 1.678,87
werknemer B: € 1.245,95
werknemer C: € 1.145,98
werknemer D: € 1.823,89
werknemer E: €    612,90
totaal             €  6.507,59


Als collectief bedrag van het loon LB/PH kunt u € 6.507 of € 6.508 opgeven. Bij een
controle op een conditie waarin op hele euro’s afgeronde bedragen zijn betrokken,
hanteert de Belastingdienst een afrondingsmarge van € 1 per afgerond bedrag."

In al onze rapporten en documenten worden de niet-afgeronde bedragen getoond. Vandaar dat er verschillen kunnen zitten in de grootboekrekeningen betreffende de loonheffingen en de werkelijke loonaangifte.

 

Opmerkingen