Zichtbare salarisdocumenten Documentviewer (voor accountants)

Wanneer een klant Template Scenario 1: Documentviewer heeft kan er voor deze gebruiker worden aangeven welke salarisdocumenten voor haar/hem zichtbaar zijn.

Salarisdocumenten instellingen

 1. Ga naar bedrijfsniveau
 2. Klik op de menu-knop rechtsboven in het scherm
 3. Klik op Salarisdocumenten instellingen onder Salaris Instellingen.Screenshot_77.png
 4. Klik op tot slot op Zichtbare documenten wijzigen in het dashlet Zichtbare documenten wijzigen (doc viewer):
  Screenshot_76.png

Overzicht beschikbare salarisdocumenten

 • Betaallijst
 • Betaallijst cumulatief
 • Branche Overzicht
 • Branche Overzicht cumulatief
 • ClieOpbestand
 • Interne waarden
 • Journaalposten afdeling
 • Journaalposten afdeling cumulatief
 • Journaalposten bedrijf
 • Journaalposten bedrijf cumulatief
 • Journaalposten Kostenpl / Kostendr
 • Journaalposten kostenplaats
 • Journaalposten kostenplaats cumulatief
 • Journaalposten medewerker
 • Journaalposten medewerker cumulatief
 • Loonaangifte Overzicht
 • Loonaangifte Overzicht cumulatief
 • Looncomponenten Bedrijf
 • Looncomponenten bedrijf cumulatief
 • Loonstaat
 • Loonstaat alle werknemers
 • Loonstroken
 • Loonstroken werkgever
 • Run Controle
 • SEPA
 • Standenregister per looncomponent
 • Standenregister per medewerker
 • SWIFT101 bestand
 • Verzamelloonstaat
 • Verzamelloonstaat cumulatief
 • Werkkostenregeling

Opmerkingen