Wijzigen van naam of domein (andere URL)

Naamswijziging

Indien je de debiteurnaam van jouw omgeving wil wijzigen, dan kan de wettelijke eigenaar (bestuurder) een ticket indienen bij onze supportafdeling met het verzoek dit aan te passen. Hierbij vragen wij je om de volgende gegevens mee te zenden:

  • Recent digitaal gewaarmerkt uittreksel KvK (niet ouder dan 6 maanden) waarop de gewenste debiteurnaam zichtbaar is. Wanneer de bestuurder op het KvK uittreksel geen persoon is, dienen ook de onderliggende KvK uittreksels te worden meegezonden.
  • Kopie ID bewijs van de wettelijke eigenaar.

In geval van een contractovername vragen wij om een ondertekend akkoord van de overdragende en overnemende partij.

Domein (URL) wijzigen

Het is mogelijk om het Nmbrs-adres (de URL) van je omgeving door ons aan te laten passen ([eigen naam].nmbrs.nl). In dit geval betreft het dus alleen aanpassing van het gedeelte vóór ".nmbrs.nl". Ook dan kun je hiervoor een ticket indienen bij onze supportafdeling. Vermeld hierin de huidige en nieuwe URL.

Voorwaarden

  • De aanvraag kan enkel worden gedaan vanuit de wettelijke eigenaar of de applicatie beheerder.
  • De kosten voor het wijzigen van de URL bedragen €105,- (excl. BTW). Na akkoord worden deze kosten via automatische incasso gevorderd.

Let op: na aanpassing van de domeinnaam zullen de verwijzingen naar de oude URL niet meer werken. Informeer klanten en medewerkers tijdig dat deze wordt aangepast!
Ook verwijzingen (signalen) naar de oude URL, zoals verlofaanvragen en loonstrook inzien, zullen niet meer werken. Nog niet goedgekeurde verlofaanvragen zullen in de applicatie moeten worden goedgekeurd.

 

Opmerkingen