Wettelijk minimumloon voor AOW-gerechtigden per 1 juli 2015

Het wettelijk minimumloon (WML) gold tot 1 juli jl. nog niet voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt of ouder zijn. Vanaf 1 juli 2015 is het WML ook gaan gelden voor AOW-gerechtigde werknemers. Deze maatregel is opgenomen in de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS).
 
In het wetsvoorstel Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd is in eerste instantie de maatregel opgenomen dat het WML ook voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt gaat gelden. Dit om te voorkomen dat AOW-gerechtigden minder loon ontvangen dan het WML, waardoor verdringing van personen die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt wordt tegengegaan.

Per 1 juli is daarom ook een run-message toegevoegd in Nmbrs indien de situatie zich voordoet dat er AOW-ers verloond worden onder het wettelijk minimumloon van 1-7-2015!

Volgen

Opmerkingen

  • Avatar
    Simone Jonker

    Is er ook een mogelijkheid om het Wettelijk Minimum Loontabel te koppelen aan een werknemer?

Mogelijk gemaakt door Zendesk