Bouw

Dit artikel beschrijft welke CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen worden ondersteund voor de bouwbranche. Ook wordt toegelicht hoe deze pensioenregelingen in Nmbrs® worden berekend en hoe de pensioenexport wordt gedaan.

Ondersteunde CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen

Ondersteunde CAO's:

 • 10 | Bouw en infra
 • 27 | Mortel- en morteltransportondernemingen
 • 51 | Timmerfabrieken; Timmerindustrie
 • 118 | Bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven
 • 152 | Baksteenindustrie Nederlandse
 • 418 | Natuursteenbedrijf regulier
 • 3356 | Hellende daken

Aanwezige pensioenregelingen in Nmbrs®:

 • 150 Bouw (Hellende daken)
 • 152 Bouw (Bouwnijverheid; Bouwbedrijf)
 • 153 Bouw (Dakbedekkingsbedrijven; Bitumineuze en Kunststof)
 • 154 Bouw (geen CAO)
 • 155 Bouw (Natuursteenbedrijf, Regulier)
 • 156 Bouw (Baksteen)
 • 157 Bouw (Mortel- en Morteltransportondernemingen)
 • 159 Bouw (Timmerfabrieken; Timmerindustrie)
 • 160 Bouw (Zelfstandige in de Natuursteenbranche)
 • 167 Bouw (Pensioenbouw)
 • 174 Bouw (UTA-Bouwbedrijf)

Dit artikel beschrijft hoe je een pensioenregeling bij een bedrijf kunt selecteren en toepassen.

Aanwezige salaristabellen in Nmbrs®:

 • 12 Bouwnijverheid (uur)
 • 13 Bouwnijverheid

In Nmbrs® worden AVV- en principe-akkoorden ondersteund, zie dit artikel voor meer informatie hierover.

Pensioenexport

Vanuit Nmbrs® kan het pensioen worden aangeleverd via APG Bouw.

↓ Berekening

De pensioenregeling BPF Bouw Middelloon (1) dient als voorbeeld van de rekenmethode voor deze branche. Deze pensioenregeling is een perioderegeling. De pensioenpremie wordt berekend op basis van de periodegrondslag. Bij de berekening is een franchise en een maximum grondslag van toepassing. Het parttime percentage wordt berekend op basis van de medewerker gewerkte branche uren / bedrijf gemiddelde uren. Dit wordt ook gedaan voor parttimers met een rooster. De berekening en een rekenvoorbeeld staan hieronder.

Let op: 

 • Waardes (uren/dagen/percentages/grondslagen/franchises) kunnen afwijken. In de systeeminstellingen zijn de actuele waardes te vinden. 
 • De bouw branches in Nmbrs® zijn gebaseerd op een 40 urige werkweek (maximum aantal uren per jaar: 2080). Een afwijking hiervan in de roosteruren levert een verkeerde pensioenberekening.

Rekenmethode:
1. Parttime percentage (A): branche uren medewerker / bedrijf gemiddelde uren
2. Grondslag (B): (Fulltime salaris) of (parttime salaris / A)
3. Periode grondslag (C): B + Vakantiegeld
4. Maximum grondslag (D): Maximum jaargrondslag / aantal perioden
5. Grondslag (E): Als C > D dan is de grondslag (D) anders is de grondslag (C)
6. Franchise (F): Jaarfranchise / aantal periodes
7. Fulltime grondslag (G): E - F
8. Parttime grondslag: G * A

Rekenvoorbeeld:
Voor het rekenvoorbeeld wordt uitgegaan van een fulltimer op basis van een werkweek van 40 uur en de volgende componenten:

 • Branche uren medewerker= 173,33
 • Bedrijf gemiddelde uren= 173,33
 • Salaris= 2500
 • Vakantiegeld percentage= 8,42%*
 • Maximum jaargrondslag= 51976
 • Jaarfranchise= 12641,76

* vakantiegeld percentage 2019 & 2021 is verhoogd in verband met 261 dagen. Dit is als volgt berekend: (1/260) * 1,08 = 0,00415 * 100%= 0,42% + 8%= 8,42%

* vakantiegeld percentage 2020 is verhoogd in verband met 262 dagen. Dit is als volgt berekend: (2/260) * 1,08 = 0,00830 * 100%= 0,83% + 8%= 8,83%

Stap Berekening   Uitkomst
1. Parttime percentage (A): 173,33 / 173,33    =     1
2. Grondslag (B):     2500
3. Periode grondslag (C): 2500 * 1,0842 = 2710,50
4. Maximum grondslag (D):      51976 / 12 = 4331,33
5. Grondslag (E): 2710,50 < 4331,33      = 2710,50
6. Franchise (F): 12641,76 / 12 = 1053,48
7. Fulltime grondslag (G): 2710,50 - 1053,48 = 1657,02
8. Parttime grondslag: 1657,02 * 1 = 1657,02

 

Grondslag:
Voor de grondslag worden verschillende loon- en urencodes meegerekend. Onder deze codes vallen onder andere bedragen voor ploegentoeslag, projecttoeslag en doorbetaalde verlofuren. Alle loon- en urencodes die in de grondslag meetellen zijn te vinden bij de Systeempensioenregelingen op tabblad Instellingen (Masterniveau).

Let op:

 • Het parttime percentage van parttimers met een rooster wordt niet berekend op basis van het rooster. Het parttime percentage wordt berekend op basis van de werkelijke gewerkte uren (Branche uren).
 • Indien het aantal werkbare dagen in een jaar 261 bedraagt, staat het vakantiegeld bij de bouwregelingen ingesteld op 8,42% om de extra dag te compenseren.

 

Inrichting

 • Tijdspaarfonds en bijdrage levensloop

In dit artikel vind je informatie over het Tijdspaarfonds en de verwerking van de Levensloop terug. 

 • Ziekte

Ziekte kan in Nmbrs® worden verwerkt met looncodes die zijn gekoppeld aan de code Z voor de loonaangiftes. Als ziekte op deze manier wordt verwerkt zal voor de brancheberekening de uren automatisch worden verlaagd, waardoor er een lagere franchise wordt berekend. Zie voor een complete lijst met looncodes dit artikel.

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk