2015 product updates

Update 23-12-2015

Nieuwe looncode transitievergoeding

Er is één nieuwe looncode toegevoegd voor het verwerken van de Transitievergoeding. 

Voor meer informatie zie: Aanzeg- & transitievergoeding

 

Update 17-12-2015

Engine 2016 is live!

Vanaf vandaag (donderdag 17 december) is het mogelijk om de jaarwissel 2015-2016 te verwerken en de (interactieve) loonstroken te bekijken. Ook is het mogelijk om januari te runnen. Alle aanpassingen voor 2016 zijn te lezen in onderstaand nieuwsbericht:

Nmbrs aanpassingen voor 2016

Integratie met Unit4

De integratie met Unit4 is live! Vanaf nu is het mogelijk om journaalposten vanuit Nmbrs via een automatische koppeling in te lezen in Unit4. Hoe je dit kan instellen is te lezen in onderstaand artikel:

Nieuwe verzuimrapporten

Op debiteur- en bedrijfsniveau zijn twee nieuwe verzuimrapporten toegevoegd die naar eigen behoefte aan te passen zijn door middel van filters. In onderstaande artikelen staat meer uitgelegd over hoe de rapporten gebruikt kunnen worden:

  

Update 12-11-2015

Loonstaat, loonstroken en loonstroken werkgever op achtergrond laten opslaan

Het is nu mogelijk om de loonstaat, loonstroken en loonstroken werkgever op achtergrond te laten opslaan. Zodra de taken zijn afgerond kun je de documenten vanuit bestandsbeheer downloaden.

Voor meer informatie zie: Salarisdocumenten op de achtergrond opslaan

Update 22-10-2015

HR Signaal instellingen op master niveau

Het is nu mogelijk om de HR Signaal instellingen aan te maken en te onderhouden op master niveau.

Voor meer informatie zie: HR Signaal instellingen aanmaken & aanpassen

 

Update 08-10-2015

Urencodes: Maximum uurloon en aanpasbaar per periode

Het urenmodel is aangepast, het is nu mogelijk om een maximum uurloon in te geven en om de urencodes per periode aan te passen zonder dat daarmee voorgaande perioden worden beïnvloed.

Voor meer informatie zie: Urenmodel aanmaken op tabblad instellingen. 

 


Update 24-09-2015

Branche gegevens exporteren via de Global Export

Het is nu mogelijk om de branche gegevens van bedrijven te exporteren in de global export.

Exact Online autorisatie geoptimaliseerd

De autorisatie met Exact Online is geoptimaliseerd.

 

Update 10-09-2015

Informatie icoon (driehoek) loonaangifte en pensioen export

In de dashlets 'Loonaangifte' en 'Pensioen Export' is er nu een informatie-icoon toegevoegd, welke aangeeft of de loonaangifte/export consistent is met de runs welke in Nmbrs® staan over het betreffende tijdvak.

Voor meer informatie zie: Informatie icoon ('i'/driehoek) bij Loonaangifte & Pensioenaangifte

 


Update 20-08-2015

Medewerker mutatieformulieren

De interface voor de medewerker mutatieformulieren is aangepast. 

 

Update 13-08-2015

Labels template users (Business-omgevingen)

De labels van template users in Business-omgevingen zijn nu duidelijk onderscheiden in Klant, Manager en Medewerker.

Instellingen werkkostenregeling verplaatst

De werkkostenregelingsinstellingen zijn verplaatst van het dashlet Salarisinstellingen naar een eigen dashlet voor de werkkostenregelingsinstellingen. Deze is ook te zien onder het kopje "Salaris instellingen". 

 

Update 06-08-2015

Aanpassing berekening WKR

Vanaf 6-8-2015 hebben we de berekening van de WKR verbeterd. Het fiscaal loon van de groene tabel werd eerst uitgesloten als het meer dan 10% was in een periode. Nu wordt deze berekening cumulatief uitgevoerd.

 

Update 30-07-2015

Premievervangende Whk

Voor werknemers met een dienstbetrekking op grond van de Wet sociale werkvoorziening (WSW) geldt in plaats van de gedifferentieerde premie Whk een vervangende premie. In Nmbrs betekent dit dat, wanneer de aard arbeidsverhouding op code 10 staat (deze kan worden geselecteerd in het contract van de medewerker), automatisch de output-looncodes die aan de Whk hangen vervangen worden door een nieuwe looncode LC 8092.

Aanpassing in beveiliging Exact Online

Vanaf 1-8-2015 heeft Exact Online de beveiliging voor integraties verbeterd. Voor de bestaande Exact Online accounts in Nmbrs betekent dit dat autorisatie moet worden toegekend aan het account; anders kunnen de journaalposten niet worden verzonden. Zie stap 2 in dit artikel.

XML Verzuim | Arboned | Contacts |

Vanaf nu worden alleen de privé-contactgegevens meegenomen in de XML-aanlevering naar ArboNed.

 

Update 23-07-2015

Uitzetten loonheffingsnummer

Het uitzetten van het loonheffingsnummer is niet meer mogelijk indien er aangemaakte loonaangiftes bij het bedrijf aanwezig zijn.

 

Update 16-07-2015

Melding bij foutieve invoer in mutatieformulier

Bij het invullen van een mutatieformulier door de klant login is de validatie aangepast. Wanneer de klant verkeerde gegevens (zoals foutief BSN of IBAN) invult zal dit leiden tot een melding op het moment dat het formulier wordt verstuurd. De klant kan de gegevens direct aanpassen; dit voorkomt het onnodig heen en weer sturen van formulieren!

 

Update 09-07-2015

Medewerker declaratieformulieren

De medewerker declaratieformulieren zijn live, dus vanaf nu kunnen medewerkers zelf hun declaraties doorgeven via hun medewerker login. Kijk hier voor meer informatie.

Premieberekening bij ziekte (bouwbranche)

Er is een nieuwe brancheberekening toegevoegd waardoor bij de bouwbranche in geval van ziekte de premie correct wordt berekend. Als een medewerker ziek is zullen voor de brancheberekening de uren worden verlaagd, waardoor er een lagere franchise wordt berekend.

Tool voor uploaden documenten vernieuwd

De tool om documenten te uploaden is vernieuwd. Met deze tool is het mogelijk om bestanden door middel van 'drag & drop' te uploaden. Kijk hier voor meer informatie


 

Update 02-07-2015

Startscherm Instellingen aangepast

Het startscherm behorend bij Instellingen op bedrijfsniveau en medewerkersniveau is aangepast: de indeling is nu hetzelfde als die van dit scherm op debiteurniveau.

Testbedrijven bij free trials

Bij nieuwe free trials worden nu standaard testbedrijven meegeleverd wanneer het vinkje "Voeg testbedrijven toe" aan staat.

Tonen aantal documenten bij medewerker

Wanneer er documenten bij een medewerker zijn geüpload, wordt nu altijd het totale aantal documenten getoond in het dashlet met persoonlijke informatie van de medewerker.

 

Update 25-06-2015

Ideeën voor NmbrsⓇ is nu: NmbrsⓇ Ideeënbus

NmbrsⓇ gaat een nieuwe “wensenlijst” in gebruik nemen. Vanaf vandaag staat er een nieuwe link rechtsboven in je persoonlijke menu: "Ik heb een idee". Als je hierop klikt word je doorgeleid naar de nieuwe NmbrsⓇ Ideeënbus.

Links in het scherm staat een aantal filteropties waarmee je de lijst met ideeën kunt filteren: allereerst op "eigen ideeën" (indien je reeds eerder een of meer idee(ën) hebt geplaatst), vervolgens op "status" en daaronder op "categorie".

Voor het indienen van een idee klik je linksboven op de knop "Nieuw idee toevoegen". Vul vervolgens de titel en een beschrijving van het idee in, wees hierbij zo volledig mogelijk. Kies ten slotte een categorie waarin het idee valt en klik op "Idee opslaan".

Alle huidige ideeën, inclusief het aantal stemmen en de aanvullende opmerkingen, zijn overgezet en dus bewaard gebleven. Helaas bood de migratie ons niet alle opties en dus staan je eigen ideeën niet meer op jouw naam. Ook bleek het niet mogelijk om de aanvullende opmerkingen extern zichtbaar te maken. Deze informatie is echter wel in het systeem bekend. De gemigreerde ideeën zullen vanaf nu beoordeeld en gecategoriseerd gaan worden.

 

Update 18-06-2015

Specificatie eenheid loon-/ urencomponent

Wanneer je op bedrijfs- of medewerkersniveau een looncomponent toevoegt staat er per looncomponent aangegeven of je een 'Bedrag', het aantal 'Dagen' of de 'Kilometers' moet invullen. Bij het toevoegen van de urencomponenten op medewerkersniveau staat aangegeven dat je 'Uren' moet invullen.

 

Update 04-06-2015

Arbodiensten Workbee & Arbovitale toegevoegd

Het is nu mogelijk om bij arbodienst ook Workbee of Arbovitale te selecteren. Op de kennisbank wordt beschreven hoe je deze kunt instellen:

ArboVitale: Welke werknemer gegevens worden (automatisch) verzonden naar Arbodienst

ArboVitale: Instellen

Workbee: Welke werknemer gegevens worden (automatisch) verzonden naar Arbodienst

Workbee: Instellen

 

Update 21-05-2015

Beroepencodes toegevoegd

Pensioenfonds schoonmaak- en glazenwassersbedrijf - Beroepencodes CAO 2015 (juli): deze zijn toegevoegd en te selecteren op medewerkersniveau in het dashlet Pensioen Instellingen.

 

Update 18-05-2015

Omschrijving en/of bijlage bij loon-/urencomponent

Het is nu mogelijk om een omschrijving of een bijlage toe te voegen aan een loon- of urencomponent. Op de kennisbank staat dit uitgebreid beschreven: Looncomponenten invoeren.

Correcties salarisverwerking naar PGGM

Correcties in de salarisverwerking worden nu meegenomen naar PGGM. Op de kennisbank staat beschreven hoe dit werkt: Pensioenexport PGGM corrigeren.

 

Update 30-04-2015

Aanpassingen snelinvoer

Er zijn aanpassingen gedaan in de snelinvoer. Het is nu mogelijk om de kolom met medewerkers op verschillende manieren te filteren (naam/nummer). Ook kan de volgorde van de kolommen worden gewijzigd en kunnen er kolommen vanuit de snelinvoer worden verwijderd en toegevoegd. In dit artikel staan deze verbeteringen beschreven onder het kopje 'Filter in snelinvoer'.

 

Update 23-04-2015

Aanpassing Verzuim XML

Het verzuim XML voor Arboned en Maetisardyn is aangepast om de integratie soepeler te laten werken.

 

Update 16-04-2015

Melding herberekening reisafstand

Als het bedrijfsadres wordt gewijzigd en de optie "Herbereken reisafstand" is geactiveerd zal er een pop-up scherm verschijnen met de melding: "Let op: De reisafstand wordt opnieuw berekend voor alle medewerkers".

OpenID aangepast naar Google+

De OpenID is aangepast naar Google+. Dit is gedaan omdat Google OpenID 2.0 vanaf 20 april 2015 niet meer wordt ondersteund. Als je nog geen Google+ account hebt zal het reguliere account automatisch worden geupdate zodra er voor voor het eerst wordt ingelogd met de nieuwe OpenID.

 

Update 02-04-2015

Loonaangifte check 'Run eerst TWK'

Vanaf heden zit er geen check meer op het aanmaken van de loonaangifte of er nog TWK-runs gedraaid moeten worden voordat de loonaangifte aangemaakt kan worden. Het is nu mogelijk om een loonaangifte aan te maken ondanks nog niet gedraaide TWK-runs.
Deze check hebben we verplaatst naar het einde van het jaar.

 

Update 26-03-2015

Koppeling met arbodienst

Het is nu mogelijk om een arbodienst aan een bedrijf te koppelen: zie artikel Arbodienst koppelen aan bedrijven

TWK-melding bij mutatie in verleden via mutatieformulier

Wanneer een mutatie gedaan wordt in het verleden (TWK) via een mutatieformulier, dan wordt nu bij het indienen reeds een melding gegeven aan de gebruiker die hem indient. Voorheen kreeg alleen de accountant deze melding.

 

Update 19-03-2015

Rapport journaalposten

Op bedrijfsniveau is er een nieuw rapport toegevoegd: het rapport journaalposten.

Het is nu alleen nog mogelijk om te filteren op periode. Later zullen er meer filters worden toegevoegd. Meer informatie is te vinden op onze kennisbank: Rapport journaalposten
(hier staat ook beschreven hoe je het rapport zichtbaar maakt, standaard is dit rapport niet zichtbaar)

Melding ontbrekend loonheffingsnummer en/of pensioenexport

Als een bedrijf niet gekoppeld is aan een Loonheffingsnummer of als er geen Pensioen export instellingen zijn dan zal dit worden gemeld in de betreffende dashlets.

 

Update 26-02-2015

Weergave branchegrondslagen op de loonstrook

Op de interactieve loonstrook worden nu de grondslagen van de brancheregelingen weergegeven.

 

Update 12-02-2015

Pensioenexport TKP detailhandel inzenden

De pensioenexport naar TKP is nu direct in te zenden vanuit Nmbrs®.

 

Update 15-01-2015

Pensioenexport TKP detailhandel aanmaken

Het is nu mogelijk om de pensioenexport voor de detailhandelbranches naar TKP aan te maken, zie TKP Detailhandel: pensioenexport instellen.

Nieuwe weergave bijzonder tarief op loonstrook

Vanaf heden wordt het percentage BT (eventueel) opgesplitst in 2 delen: het 'standaard tarief' plus 'verrekenings%'. Dit laatste is nieuw in de tabel bijzonder tarief 2015.

Nieuwe runcheck op instellingen werkkostenregeling

Wanneer op bedrijfsniveau geen werkkostenregeling is geselecteerd wordt de volgende melding gegeven in de bedrijven runcheck: "Bedrijf heeft geen werkkostenregeling instellingen".

 

 

 

 

Volgen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk