Efficiënt werken met Visma Nmbrs Business

Visma Nmbrs neemt je het werk letterlijk uit handen. De automatische signaleringen, de HR dashboards, de employee self service (ESS) en de manager self-service (MSS) zorgen ervoor dat je met minimale inspanning een optimale HR dienstverlening kunt aanbieden.

Maar hoe richt je dit in de applicatie in, en hoe gebruik je dit in de praktijk, zodat je Nmbrs het meest efficiënt gebruikt en meer tijd overhoudt voor uw kernwerkzaamheden?

Hieronder een overzicht van alle mogelijke instellingen die je helpen om Nmbrs® zo efficiënt mogelijk te gebruiken.


Medewerker toegang geven

Wanneer medewerkers toegang hebben tot Nmbrs, levert dit ontzettend veel efficiency op, omdat zij nu zelf bepaalde acties kunnen uitvoeren en documenten kunnen openen.

Je kunt precies aangeven welke niveaus en welke dashlets de gebruiker mag zien en bewerken. Dit doe je door een zogenoemde template user te kiezen, aan te maken of naar wens aan te passen. 

Wanneer medewerkers zelf documenten kunnen openen en opslaan, is het niet langer nodig om bijvoorbeeld loonstroken uit te printen. Dit bespaart papier en tijd, en dus geld.


Salarisrun

Het runnen van een salarisverwerking kan zeer efficiënt in Nmbrs. Voor het runnen kan de periode snel gecontroleerd worden door middel van de automatische Run controle. In dit scherm zie je alle meldingen, waarschuwingen en fouten die voorafgaand aan de run door het systeem zijn geconstateerd, hierop kun je actie ondernemen en daarna de run opstarten.

Bij het runnen van (grote) bedrijven kan dit proces op de achtergrond worden uitgevoerd, waardoor er niet gewacht hoeft te worden op de salarisverwerking. Er kan verder gewerkt worden totdat de run is afgerond.

Na het runnen kan de salarisoutput efficiënt en snel gecontroleerd worden op mutaties door middel van het standenregister. Hiermee kun je óf per medewerker óf per looncomponent de bedragen en bijbehorende percentuele verschillen tussen de huidige periode en de vorige periode zichtbaar maken, en deze controleren.


Mutatieformulieren

Het gebruik van mutatieformulieren is de meest efficiënte manier om mutaties te (laten) verwerken), aangezien uw medewerker nu zelf de mutaties invoert. De meeste mutaties worden aangevraagd door een medewerker en kunnen worden goedgekeurd door bijvoorbeeld een manager. Bij het goedkeuren van de mutaties worden deze overgenomen in de database van Nmbrs, waardoor het overtypen van gegevens uit e-mails niet meer nodig is.


Workflow

De Workflow module maakt het mogelijk om in Nmbrs per bedrijf in te richten welke (salaris en HR)activiteiten per periode (automatisch) moeten worden uitgevoerd, en wie er signalen ontvangt van deze gedane acties. De workflow zorgt voor een grote mate van efficiëntie, omdat alle taken omtrent de salarisverwerking, zoals run uitvoeren en het aanmaken/verzenden van de loonaangifte, pensioenexport en journaalpost, automatisch gedaan kunnen worden. Aan elke taak kan de volgende taak gekoppeld worden, zodat na het afhandelen van de ene taak automatisch de volgende wordt uitgevoerd. Als alle taken opeenvolgend ingesteld worden kan de gehele verloningscyclus volledig (automatisch) doorlopen worden.

Er is ook een handig overzicht te krijgen van de status van de salarisverwerking van alle openstaande activiteiten. Deze activiteiten kunnen dan ook direct vanuit het tabblad Workflow eenvoudig uitgevoerd worden. 


Default medewerkers

Door middel van default medewerkers kun je bepaalde instellingen makkelijk onderhouden en kopiëren bij het aanmaken van medewerkers.


Koppelingen

Door het gebruik van bepaalde koppelingen kunnen gegevens efficiënt en snel naar andere systeem gestuurd worden, of opgehaald worden uit Nmbrs. Bijvoorbeeld de journaalposten via een koppeling automatisch laten verzenden naar Twinfield.


Import/export bedrijfsniveau

Via de import/export tool kun je op elk niveau in Nmbrs snel gegevens toevoegen. Ook kun je op een eenvoudige manier gegevens exporteren voor bijvoorbeeld controle werkzaamheden.

Opmerkingen