Voorbeeldberekening: Sociaal Werk Branche

In dit artikel wordt de regeling Sociaal Werk (Ouderdomspensioen / Partnerpensioen PGGM) als voorbeeld gegeven voor de Zorg & Welzijn branche.  

De branche Sociaal Werk is een jaarregeling en de pensioenpremie wordt berekend op basis van de eerste periode.  Als eerste periode wordt gezien:

 • De eerste periode van het kalenderjaar (januari)
 • De eerste periode waarin de werknemer in dienst treedt

De berekening heeft een maximum grondslag van 100.000. Ook wordt er een franchise berekend. De regeling rekent standaard inclusief Vakantiegeld en de Eindejaarsuitkering.

Let op: Cijfers (uren/dagen/percentages/grondslagen/franchises) kunnen afwijken. In de systeem instellingen zijn de actuele cijfers terug te vinden. 

Jaarbranche berekening (OP)

Berekening:

 1. 1. Fulltime maandsalaris eerste periode (A):
  - fulltime salaris
  - parttime salaris/parttime percentage
  - uurloon * gemiddelde bedrijfsuren
 2. Jaargrondslag (B): A * aantal perioden
 3. Vakantiegeld (C): Vakantiegeld percentage * B
 4. Als C minder is dan het minimum vakantiegeld dan is het minimum vakantiegeld (C)
 5. Eindejaarsuitkering (D): Percentage EJU * (C + B)
 6. Als D minder is dan de minimum eindejaarsuitkering dan is de minimum eindejaarsuitkering (D)
 7. Jaargrondslag (E): B + C + D
 8. Jaargrondslag (F): E - Jaarfranchise
 9. Periodegrondslag (G): F / aantal perioden
 10. Parttime percentage (afgerond op 2 decimalen) (H):
  - Bij uurloner of extra uren parttimer = werkelijke branche uren / werkelijke bedrijfsuren
  - Bij fulltime of parttimer zonder extra uren = gemiddelde uren / gemiddelde bedrijfsuren
 11. Toegepaste grondslag (I): G * H
 12. Toegepast grondslag + ORT: I + ORT

Rekenvoorbeeld:
In het rekenvoorbeeld wordt een fulltimer genomen op basis van een werkweek van 36 uur en de volgende componenten:
- Maandsalaris eerste periode = 2000
- ORT = 200
- Vakantiegeld = 8% met een minimum van 1783,68
- EJU = 8,3% met een minimum van 1094,25
- Jaarfranchise = 10802
- Parttime percentage = 100%

Stap Berekening   Uitkomst
1. Fulltime maandsalaris eerste periode (A):          2000
2. Jaargrondslag (B): 2000 * 12 =     24000
3. Vakantiegeld (C): 8% * 24000 = 1920
4. Vakantiegeld (C): 1920 > 1783,68 = 1920
5. Eindejaarsuitkering (D): 8,3% * (1920 + 24000) = 2151,36
6. Eindejaarsuitkering (D): 2151,36 > 1094,25 = 2151,36

7. Jaargrondslag (E):

24000 + 1920 + 2151,36

=

28071,36

8. Jaargrondslag (F): 28071,36 - 10802 = 17269,36
9. Periodegrondslag (G): 17269,36 / 12 = 1439,11
10. Parttime percentage (H):     100%
11. Toegepaste grondslag (I): 1439,11 * 100% = 1439,11
12. Toegepaste grondslag  + ORT 1439,11 + 200 = 1639,11

Grondslag:
In de grondslag voor de berekening tellen een aantal loon- en urencodes mee, zoals salaris, inhouding ziekteuren en arbeidsmarkttoeslag. Alle loon- en urencodes die in de grondslag meetellen kunt u terugvinden bij de Systeem branches op het tabblad Instellingen in Nmbrs®.

 

 

Jaarbranche berekening (AP)


De AP-Premie jaar branche berekening verloopt anders dan de OP-premie berekening, er is namelijk geen berekening tussen franchise maal PT%. Dit is te herkenning in het volgende plaatje: 

Rekenvoorbeeld:
- Maandsalaris eerste periode = 2200
- Ort = 200
- Vakantiegeld = 8% met een minimum van 1899.12
- EJU = 8,3% met een minimum van 1111.15
-leeftijd = 20 jaar 6 maanden
- franchise per periode (leeftijdsstaffel) = 12367/12=1030.58
- Parttime percentage = 44%


Stap Berekening   Uitkomst
1. Fulltime maandsalaris eerste periode:        2200
2. Jaargrondslag: 2200 * 12 =     26400
3. Vakantiegeld: 8% * 26400 = 2112
4. Vakantiegeld: 2112 > 1899.12 = 2112
5. Eindejaarsuitkering: 8,3% * (2112+ 26400) = 2366.50
6. Eindejaarsuitkering: 2366.50> 1111.15 = 2366.50
8. ORT in periode:     200
7. Jaargrondslag: 26400+ 2366.50 + 2112+ 200 = 31078,5
       
8. Grondslag per periode: 31078,5/12   2589,875
       
9. PT% periodegrondslag: 2589,875 *44% = 1139,545
10. PT% periodegrondslag - franchise 1139,545-1030.58   108,97
 

Correctiefactor bij ziekte voor PGGM-berekening

Als er een looncode wordt gebruikt voor het verwerken van ziekte (lc 1070 – 1095) dan wordt de grondslag van de branche automatisch verlaagd. Hieronder wordt uitgelegd hoe bij ziekte de nieuwe grondslag berekend zal worden.

Grondslag in periode 1 is € 2500, -

De medewerker is voor 50% ziek en van dit deel wordt 70% uitbetaald, dus € 875,-

Salaris als de medewerker niet ziek is = 2500
Factor ziek  = 875/2500 = 0.35
Factor niet-ziek = 1250/2500 =0,5
Ziekte factor = 0,35 + 0,5 = 0,85
De grondslag = 2500 * 0,85 = 2125.

Er kunnen maximaal twee looncodes met afwijkende percentages tegelijk gebuikt worden voor het verwerken van ziekte.

Correctiefactor ziekte icm eigen branche

Als er gebruik gemaakt wordt van een eigen branche, dan dient de correctiefactor voor de betreffende brancheregelingen geactiveerd te worden.

1. Open de branche instellingen op master- of debiteurniveau.

2. Selecteer de brancheregeling die aangepast dient te worden en open de instellingen.

3. Selecteer de optie: ‘Correctiefactor ziekte’ en sla de brancheregeling op.

plaatje.png

 

Let op

 1. Wanneer de berekening op basis van de eerste periode wordt gemaakt en een werknemer halverwege de maand in- of uitdienst treedt, wordt de premie pro rata berekend. De periode na de indiensttreding wordt wel de volledige pensioenpremie ingehouden.
 2. De regeling berekent de jaargrondslag standaard inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Dit is niet afhankelijk van ingestelde reserveringen in Nmbrs®.
 3. De leeftijdsstaffel in de AP-regeling heeft als peildatum Begin jaar. Dit leidt tot een berekening op basis van een incorrecte leeftijd in het scenario dat een medewerker jonger dan 23 in dienst komt op een datum na zijn / haar verjaardag. In dat geval zal de vorige leeftijd als basis voor de berekening gebruikt worden. Je kunt in die gevallen desgewenst een eigen brancheregeling aanmaken voor alleen de AP-regeling, waarin je handmatig de franchise kunt ingeven.
 4. Bij een medewerker met 0 verloonde uren in een bepaalde periode kan, als gevolg van de gehanteerde VCR-methode, een negatieve grondslag voor de AP-regeling en dus een uitbetaling van de premie ontstaan. Zie dit artikel voor meer informatie hierover.

 

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk