Voorbeeld berekening: Beroepsgoederenvervoer Branche

In dit artikel wordt het pensioenfonds Vervoer als voorbeeld gebruikt voor de Beroepsgoederenvervoer branche.


De brancheregeling is een jaarregeling. De pensioenpremie wordt berekend op basis van de eerste periode. Als eerste periode wordt gezien:

  • De eerste periode van het kalenderjaar (januari); of
  • De eerste periode waarin de werknemer in dienst treedt.

De regeling maakt gebruik van een jaarmaximum. De berekening en een rekenvoorbeeld zijn onderstaand te vinden.

Let op: cijfers (uren/dagen/percentages/grondslagen/franchises) kunnen afwijken. In de systeeminstellingen zijn de actuele cijfers terug te vinden.

 

Branches berekening

1. Fulltime maandsalaris eerste periode (A):
(fulltime salaris) of (parttime salaris/parttime percentage) of (uurloon * gemiddelde bedrijfsuren (afgerond op 2 decimalen))
2. Jaargrondslag (B):(A * aantal perioden jaar) + Vakantiegeld
3. Jaargrondslag B mag niet hoger zijn dan de maximum jaargrondslag, anders is Jaargrondslag (B) de maximum jaargrondslag
4. Jaar Pensioengrondslag (C): B - JaarFranchise
5. Parttime percentage (afronden 4 decimalen) (D):
  • bij uurloner of extra uren parttimer = werkelijke branche uren / werkelijke bedrijfsuren
  • bij fulltime of parttimer zonder extra uren = gemiddelde uren / gemiddelde bedrijfsuren

6. Pensioengrondslag (E) : (C / aantal periode jaar) * D

Rekenvoorbeeld:
In het rekenvoorbeeld wordt uitgegaan van een fulltimer met een salaris van € 2000,- op basis van een werkweek van 40 uur en de volgende componenten:

- Gemiddelde bedrijfsuren= 173,33
- Maximum jaargrondslag = 25920
- Jaarfranchise = 11395

Stap Berekening    Uitkomst
1. (A) Fulltime maandsalaris eerste periode:      2000       
2. (B) Jaargrondslag: 2000 * 12,96 = 25920
3. Jaargrondslag: 25920 < 50064 = 25920
4. (C) Jaarpensioengrondslag: 25920 - 11395 = 14525
5. (D) Parttime percentage: 173,33 / 173,33 = 1
6.(E)  Pensioengrondslag (14525 / 12) * 1 = 1210,42

Grondslag:
In de grondslag voor de berekening telt een aantal loon- en urencodes mee, zoals salaris en salaris per dag. Alle loon- en urencodes die in de grondslag meetellen kun je terugvinden bij de systeembranches op het tabblad Instellingen in Nmbrs®.

 

Variabel salaris voorgaande jaar

Regelingen 10 en 11 
Het variabele salaris (overwerk voorgaand jaar) kan via brancheregelingen 10 en 11 opgegeven worden. Bij deze regelingen is het PT% altijd 100%. De jaargrondslag dient hard te worden ingegeven in het dashlet Brancheregelingen.

Brancheregeling 10 is bedoeld voor het ingeven van het variabele ouderdomspensioen en brancheregeling 11 voor het variabele salaris van de WIA. 

 

Maximeren op 22,75% 

Regelingen 8 en 9

Deze regelingen worden berekend op basis van overwerk in de huidige periode. Mogelijk verwacht het pensioenfonds beroepsgoederenvervoer in sommige situaties het overwerk van het voorgaande jaar. Gebruik in dat geval deze regelingen niet.

Je dient zelf, in het gebruikte loonmodel, grondslag 11010 toe te voegen aan de looncodes waarover je het maximum van 22,75% wilt laten berekenen. Zie dit artikel voor meer informatie over het aanpassen van grondslagen bij looncodes.

 

Let op

Wanneer de berekening op basis van de eerste periode wordt gemaakt en een werknemer halverwege de maand in- of uitdienst treedt wordt de pensioenpremie pro rata berekend. De periode na de indiensttreding wordt wel de volledige pensioenpremie ingehouden.

Het Pensioenfonds Vervoer berekent de jaargrondslag standaard inclusief 8% vakantiegeld. Dit is niet afhankelijk van ingestelde reserveringen in Nmbrs®.

 

261 werkdagen i.c.m. 4-wekenbedrijven

In de Beroepsgoederenvervoer Branche wordt voor 2015, 2016, 2018 en 2019 gerekend met 261 werkdagen (normaliter 260 werkdagen). Deze extra dag wordt bij periode 13 opgeteld. Dit betekent dat de grondslag vermenigvuldigd moet worden met factor 21/20. Om deze reden valt de grondslag in periode 13 dus hoger uit, ondanks het feit dat de grondslag van de jaarregel ingesteld staat op 'eerste periode'.

 

Mup Medewerkers

Mup Medewerkers

Volgen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk