2013 product updates

Update 19-12-2013

Kostenverdeling op uren en looncomponenten toegevoegd

Overzichten toegevoegd

 • Aan de salarisdocumenten is het overzicht "Loonaangifte cumulatief" toegevoegd.
 • Aan het jaarwerk zijn 2 overzichten toegevoegd: "Loonaangifte Overzicht Per Periode" en "Ingediende Loonaangiften" toegevoegd.

 

Update 31-10-2013

Importeren nieuwe salaristabellen mogelijk gemaakt

Het is nu mogelijk om nieuwe salaristabellen te importeren. Het importeren van nieuwe tabellen werkt hetzelfde als het updaten van bestaande tabellen. Het volgende geldt:

 • Bij het updaten van bestaande tabellen moeten de schalen en treden van het import Excelbestand precies overeenkomen met de schalen en treden van de salaristabel.
 • Bij het importeren van een nieuwe salaristabel moet de salaristabel geen schalen en treden bevatten.

 

Update 24-10-2013

Optie voor extra contrast toegevoegd

De optie om extra contrast te krijgen is toegevoegd. Gebruikers kunnen onder "Gebruiker profiel" de optie "Extra contrast" aanzetten, zodat dashlets beter zichtbaar zijn op oudere beeldschermen.

Nieuwe reserveringsoptie bij betaalmethode voor einde periode

Indien als betaalmethode: "voor einde periode" is geselecteerd dan kan de optie "Geen schatting toekomstige periodes" aangevinkt worden. In dat geval wordt in de betaalperiode alleen het tot die periode gereserveerde bedrag uitbetaald.
In de eindperiode van de reservering wordt vervolgens het restant uitbetaald. (Als de optie uitstaat dan werkt de betaalmethode zoals deze altijd gewerkt heeft: in de betaalperiode wordt de waarde van het in deze periode gereserveerde bedrag vermenigvuldigd met het aantal resterende periodes en bij de uitbetaling van de reservering opgeteld. In de eindperiode wordt een eventueel restsaldo verrekend.)

Mutatieformulier snelinvoer aangepast

Mutatieformulier snelinvoer is aangepast zodat deze intuïtiever werkt.
Nieuw: Als voor een werknemer een looncode leeg wordt opgeslagen, dan wordt de looncode waarde niet meer 0, maar blijft onveranderd.
(Onveranderd: Als voor een werknemer een looncode met waarde 0 wordt opgeslagen, dan wordt de looncode waarde 0.)

SEPA-bestandsnaam: nu max. 35 karakters

De Rabobank heeft afwijkende (eigen) specificaties voor het SEPA-formaat. Om dit te ondervangen hebben we de bestandsnaam een maximum van 35 karakters gegeven.

Berekening voor werknemers i.c.m. groene tabel aangepast

De berekening voor werknemers met een groene tabel is aangepast. Als de werknemer met de groene tabel in een periode geen waarde op grondslag 10007 (belast tabel) heeft, dan wordt geen periodemaximum aangemaakt voor de SV- en Zvw- berekeningen. Bij werknemers die een ontslagvergoeding tegen groene tabel krijgen wordt nu geen extra periodemaximum aangemaakt, omdat de ontslagvergoeding belast wordt tegen BT.

 

Update 17-10-2013

Proforma toegevoegd

Het is nu mogelijk om een proforma te maken. Zie dit artikel voor alle informatie hierover.

SEPA-converter beschikbaar voor Business omgevingen

De SEPA-converter is nu beschikbaar gemaakt voor Nmbrs Business omgevingen.

Met deze converter kun je de Nederlandse bankrekeningnummers van werknemers en bedrijven aanvullen met BIC en IBAN. De eigenaar van de omgeving kan de converter vinden onder Mijn Account => Integration. Voor accountantomgevingen is de SEPA-converter sinds 2 weken beschikbaar onder de accountant-instellingen.  Meer informatie is te vinden in dit artikel.

Verbeteringen in mutatieformulier snelinvoer

Het Mutatieformulier snelinvoer is op een aantal punten verbeterd:

 • Het opgeslagen filter van de snelinvoer (afdeling, kostenplaats, etc) wordt nu ook automatisch op het mutatieformulier toegepast.
 • Het goedkeuren van een formulier met de kolom dagen in een vorige periode genereert niet meer voor iedere werknemer in de snelinvoer een TWK. Alleen voor werknemers met een waarde in een kolom wordt een TWK gegenereerd.
 • Voor iedere periode kan voor iedere kolom (dagen, looncodes, urencodes) slechts 1 formulier openstaan. Het is bijvoorbeeld niet meer mogelijk om 2 formulieren in te sturen met de kolommen dagen en uren gewerkt. Deze aanpassing lost het probleem op dat het goedkeuren van het tweede formulier de aanpassingen van het eerste formulier ongedaan maakt.

Brancheregels (medewerker): extra bedrag bij iedere jaarregel

In het dashlet Brancheregels op medewerkersniveau kan voor iedere jaarregel een extra bedrag ingevuld worden. Bij het berekenen van de grondslag van de brancheregel wordt dit extra bedrag opgeteld bij de jaargrondslag. Hiermee kunnen bijvoorbeeld overwerkbedragen van vorig jaar ingegeven worden voor jaarregels die een jaar achter lopen.

Tabblad Brancheregels toegevoegd aan import/export

Aan het import-/exportbestand is een nieuw tabblad toegevoegd: Brancheregels. Met dit tabblad kunnen actieve brancheregels, grondslagen en andere brancheregelinstellingen van de werknemers aangepast worden.

 

Update 21-08-2013

Reservering grondslag o.b.v. geselecteerde periode toegevoegd

30% regeling: minimumwaarde fiscaalloon toegevoegd

Journaalposten Twinfield-koppeling gesplitst

Twinfield-koppeling: Journaalposten worden nu net als bij de Exact Online API automatisch gesplitst per kostenplaats (dim2) en kostensoort (dim3).

Verbeteringen in Mutatieformulieren

 • Accountants kunnen formulieren die wachten op verbetering afkeuren.
 • Klanten kunnen formulieren die wachten op verbetering intrekken.
 • Veld voorletters is toegevoegd aan formulieren nieuwe medewerker.
 • Pop-up Mutatieformulieren is kleiner gemaakt.

VerzuimXML-bestanden

 • Foutieve VerzuimXML-bestanden kunnen niet meer verstuurd worden vanaf accountantsniveau door alle bestanden te selecteren en te versturen.
 • Alle gebruikers met schrijfrechten in de medewerker dashlet Verzuim kunnen nu VerzuimXML-bestanden versturen.

 

Update 01-08-2013

Nieuwe kolom voor % bijzonder tarief in import/exportbestand

Import IBAN en BIC mogelijk zonder regulier bankrek. nr.

De IBAN- en BIC-codes kunnen nu worden geïmporteerd zonder dat er een regulier bankrekeningnummer ingevoerd hoeft te worden.

 

Update 25-07-2013

Voorkomen van dubbele werknemersnummers

Het is niet meer mogelijk om een werknemersnummer in te voeren bij het aanmaken van een nieuwe medewerker via mutatieformulieren. Deze aanpassing voorkomt dubbele werknemersnummers. 

 

Update 18-07-2013

Interface aangepast

De interface van Nmbrs® is aangepast. Door deze aanpassingen is Nmbrs® nu gebruiksvriendelijker geworden:

 • Er zijn meer medewerkers zichtbaar op tabblad Explorer.
 • Het is mogelijk om door de medewerkers te scrollen.
 • Het is mogelijk om de medewerkers op naam en op nummer te sorteren.
 • Lange namen van bedrijven en medewerkers worden correct weergegeven in de header.

Nieuwe functionaliteiten

 • Er is een HR-signaal voor een jubileum van 50 jaar toegevoegd.
 • Op tabblad Instellingen kunnen nu meerdere Twinfield-omgevingen worden gekoppeld.
 • Op medewerkersniveau is een optie toegevoegd om alles tegen bijzonder tarief te verlonen. Deze optie staat in het dashlet Loonheffingen.
 • De controle op het kenteken van de leaseauto is verwijderd. Dit betekent dat er nu ook old timers en buitenlandse auto's toegevoegd kunnen worden.
 • Het is mogelijk om opmerkingen toe te voegen, op debiteur-, bedrijf- en medewerkersniveau. Hiervan kun je vervolgens overzichten maken. Zie dit artikel voor meer informatie hierover.

 

Update 05-07-2013

Aangepaste interface beschikbaar in Sandbox

De nieuwe interface is nu beschikbaar in Sandbox. Alle gebruikers die toegang hebben tot Sandbox kunnen de nieuwe interface reeds via Sandbox gebruiken en inzien. Daarnaast zullen er ook enige kleine functionele wijzigingen worden toegepast.

 

Update 26-06-2013

Run controle toegevoegd

Er is een nieuwe run controle toegevoegd. Er wordt nu een melding gegeven wanneer sector 99 is geselecteerd in combinatie met geactiveerde werknemersverzekeringen.

Extra controle op pensioenexport A&O Services

Er is een extra controle gezet op de pensioenexport van A&O Services. De export van A&O Services wordt niet aangemaakt indien er geen beroepencode is ingevoerd.

 

Update 19-06-2013

FTE-waarde oproepkrachten

Het overzicht Headcount Bedrijf (periode) in de dashlet HR Documenten geeft nu bij oproepkrachten een FTE waarde "0".

 

Update 12-06-2013

Toepassing dagtabel bij negatieve dagen i.c.m. rooster

Als een werknemer negatieve dagen gewerkt heeft en als hij volgens zijn rooster 5 dagen of meer per week werkt dan past Nmbrs automatisch de dagtabel toe. Dit zal veel gebruikt worden bij het verlof in de bouwsector.

Functie "Premievrijstelling marginale arbeid" toegevoegd

De functie "Premievrijstelling marginale arbeid" is toegevoegd en kan worden ingesteld op medewerkersniveau => dashlet Loonheffing => kolom SVW. Als deze actief is worden voor de werknemer geen premies werknemersverzekeringen berekend; in de loonaangifte wordt de indicatie "Premievrijstelling marginale arbeid" meegegeven.

Exact Online-koppeling: afronding aangepast

Voor de Exact Online-koppeling is de afronding aangepast. Gegevens die via de koppeling werden gestuurd waren afgerond op 3 cijfers achter de komma, waardoor kleine verschillen konden ontstaan. Dit is nu aangepast naar 2 cijfers achter de komma, zodat de gegevens die in Nmbrs® zichtbaar zijn overeenkomen met de gegevens die naar Exact worden gestuurd.

 

Update 05-06-2013

Mogelijkheid tot intrekking bij Syntrus Achmea

Het is nu mogelijk om een intrekking te doen bij Syntrus Achmea; deze werkt hetzelfde als een intrekking loonaangifte. Zie dit artikel voor meer informatie.

 

Update 29-05-2013

Mutatieformulieren beschikbaar

In de update van deze week zijn de mutatieformulieren beschikbaar gemaakt. Mutatieformulieren zijn een alternatief voor het aanleveren van mutaties via telefoon, email, fax, etc. Mutaties worden aangevraagd door een gebruiker en kunnen worden goedgekeurd door een andere gebruiker. Bij het goedkeuren van de mutaties worden deze overgenomen in de database van Nmbrs®, waardoor het overtypen van gegevens uit e-mails niet meer nodig is. Zie dit artikel voor meer informatie.

Andere loginpagina

Al enige tijd is login.nmbrs.nl niet meer beschikbaar. Nmbrs heeft sinds kort een andere loginpagina, namelijk http://www.nmbrs.nl/login/. Hier kun je je e-mailadres invoeren, waarna je een e-mail ontvangt met de omgevingen waarin je een gebruikersaccount hebt en waarop je kunt inloggen.

 

Update 22-05-2013

Filter Workflow toegevoegd aan wizards

In de wizards is het filter Workflow toegevoegd. Dit filter kan worden gebruikt bij de volgende wizards: run, loonaangifte, pensioenexport, werkperiode en jaarwissel.

 

Update 15-05-2013

Run teller voor weekverloningen aangepast

De run teller voor weekverloningen is aangepast. De teller Medewerker Run geeft nu per periode aan welke medewerkers een loonstrook in de betreffende vierweken-periode hebben.

 

Update 02-05-2013

SEPA-bestand te exporteren via salarisdocumenten

Het is nu mogelijk om een SEPA-bestand te exporteren via de salarisdocumenten. Ook is het nu mogelijk om IBAN- en BIC-codes in te voeren bij de medewerkers en bij het bedrijf. Wanneer je gebruik wilt maken van de SEPA-bestanden dien je bij de bedrijven de IBAN- en BIC-codes toe te voegen. Wij zullen later in dit kalenderjaar alle bankrekeningnummers die in Nmbrs® staan omzetten naar IBAN en BIC.

Let op: Ondersteuning van SEPA-bestanden verschilt per bank. Bij sommige banken worden nog oude specificaties gebruikt en sommige banken ondersteunen SEPA-bestanden (nog) niet.

 

Update 24-04-2013

Koppeling met Exact Online

Er is een koppeling met Exact Online gerealiseerd, zodat de journaalposten kunnen worden verzonden naar Exact Online. Deze actie kun je ook automatisch laten uitvoeren via de workflow. Hoe je deze koppeling kunt maken en hoe je de journaalposten kunt verzenden naar Exact online staat in dit artikel.

 

Update 17-04-2013

Nieuwe facturatietellers: werknemers in / uit dienst

 

Update 14-03-2013

Soort dienstverband in VerzuimXML

De VerzuimXML genereert een soort dienstverband op basis van 2 werknemersinstellingen: de SVW-instelling Code Invloed Verzekeringsplicht wordt gebruikt om oproepkrachten te identificeren; in alle andere gevallen wordt de contractinstelling Aard Arbeidsverhouding gebruikt om een type werknemer te identificeren.

Systeem Salarisinstellingen inzien (Business)

Nmbrs® Businessgebruikers kunnen nu op tabblad Instellingen onder Systeem Salarisinstellingen de instellingen voor de systeembranches, salaristabellen en grootboekrekeningschema's inzien.

 

Update 06-03-2013

Journaalposten naar Twinfield via Workflow

Het is nu mogelijk om via de workflow de journaalposten direct naar Twinfield te verzenden.

 

Update 27-02-2013

Journaalposten naar Twinfield via Workflow

Deze week hebben wij de looncode voor de pseudo-eindheffing toegevoegd. Via het bedrijf looncomponent 5607 vul je het loon boven 150.000 in. Hierover wordt dan 16% pseudo-eindheffing berekend.

Voorbeeld: een werknemer verdiende in 2012 190.000 fiscaal loon (grondslag G20016); in dat geval vul je 40.000 in op bedrijfscomponent L5607. Dit component dient ingevoerd te worden in de periode van 31 maart. Dit is voor bedrijven die verlonen per maand dus periode 3 en voor bedrijven die verlonen per 4 weken periode 4.
De output voor deze looncode is L8234. Deze component kun je journaliseren in je grootboekrekeningschema.

 

Update 30-01-2013

Loonstrook templates alleen toegepast op loonstrook werknemer

Loonstrook templates die te selecteren zijn in het dashlet Salarisdocumenten instellingen op bedrijfsniveau hebben nu alleen invloed op de loonstrook van de werknemer. Dit zijn dus de loonstroken voor de medewerker per run en per periode die in het dashlet Salarisdocumenten staan. De template wordt niet meer toegepast op de loonstroken werkgever en op de pro-forma loonstrook in het tabblad Loonstroken op medewerkersniveau.

Signalen voor medewerkerlogins alleen naar werkadres

Signalen (e-mails) voor medewerkerlogins worden nu alleen nog verzonden naar het werkadres van de werknemer en niet meer naar zijn/haar privéadres.

 

Update 23-01-2013

Nieuwe versie Nmbrs Converter

Er is een nieuwe versie van de Nmbrs Converter beschikbaar; hier kun je hem downloaden.
In deze nieuwe versie is het conversieprogramma voor Lopac for Windows aangepast en zijn bij bij de Unit4 Converter kolommen toegevoegd.

Aanpassing bij aanmaken medewerkerlogin

Wanneer je een medewerkerlogin aanmaakt op debiteurniveau of op tabblad Instellingen krijg je, wanneer je op een medewerker klikt, niet meer de keuze om van medewerker te veranderen. Zo kun je niet meer de fout maken om per ongeluk de login bij een andere dan de geselecteerde medewerker aan te maken.

 

Update 16-01-2013

Beveiliging: pincodes en IP-adressen

Het is nu mogelijk om bij gebruikerstypes pincodes te activeren. Dit is een extra beveiliging op de gebruikersaccounts naast de combinatie e-mailadres / wachtwoord. Zie dit artikel voor meer informatie hierover.

Naast pincodes kun je voor extra beveiliging ook IP-adressen bij gebruikerstypes toevoegen. Met deze functionaliteit maak je het mogelijk dat bepaalde gebruikerstypes slechts vanaf de door jou gekozen IP-adressen kunnen inloggen. Zie dit artikel voor meer informatie hierover.

Nieuwe looncodes voor premiekorting

Je kunt twee nieuwe looncodes voor premiekorting selecteren op bedrijfsniveau. Deze twee looncodes kunnen gebruikt worden om handmatig premiekortingen toe te voegen. Dit kan nodig zijn indien een werknemer die premiekorting genereert bijvoorbeeld later in het jaar in dienst komt en dus niet de volledige premiekorting toegepast kan worden in de resterende periodes van het jaar. De korting mag dan in voorgaande periodes toegepast worden. Om de premiekorting in deze voorgaande periodes in te voeren reken je uit hoeveel er nog toegepast mag worden en zet je deze waarde op onderstaande looncodes. Let op: Je moet in de periodes waarin je deze waarde invult wel voldoende ruimte hebben om de korting toe te passen. Je mag dus niet meer premiekorting toepassen dan dat er premie wordt afgedragen.
Dit zijn de twee nieuwe codes:

 • L8135 Premiekorting arbeidsgehandicapten handmatig. De waarde op deze bedrijfslooncode wordt na de automatische berekening bij de premiekorting voor arbeidsgehandicapten opgeteld.
 • L8136 Premiekorting nieuwe AV oudere wn handmatig. De waarde op deze bedrijfslooncode wordt na de automatische berekening bij de premiekorting nieuwe arbeidsverhouding oudere werknemer opgeteld.

Nieuwe looncodes voor premiekorting

Wanneer je rapporten Looncomponenten per medewerker downloadt naar Excel staan personeelsnummer en naam van de werknemer nu in een aparte kolom, zodat je daarop kunt filteren.

Beperkingen bij opslaan pensioenexportinstellingen

Pensioenexportinstellingen voor Syntrus, PGGM en Colland kunnen alleen opgeslagen worden wanneer een relatienummer is ingevoerd.

Pensioenexportinstellingen voor A&O Services kunnen alleen opgeslagen worden wanneer relatienummer en rekeningnummer een beperkt aantal karakters bevatten.

 

Update 09-01-2013

Informatie aan brancheregelingen toegevoegd

Ter verduidelijking is aan de brancheregelingen informatie toegevoegd. Voor het selecteren van de leeftijd in de brancheregeling is er nu een drop-downmenu waar je jaren en maanden kunt selecteren. Ook staat hier ter verduidelijking een voorbeeld bij.

Volgen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk