2012 product updates

Update 12-12-2012

Kleur workflow status loonaangifte naar Pinkweb

De workflow status heeft bij het verzenden van de loonaangifte naar Pinkweb nu een blauwe kleur. Pas wanneer de Loonaangifte is ontvangen bij de Belastingdienst wordt de workflow status groen.

 

Update 29-11-2012

Lancering eerste e-learning module

Vandaag lanceren wij de eerste e-learning module van Nmbrs®. Deze e-learning module is de "Introductie Nmbrs Accountant". Deze volledige introductiecursus maakt je binnen 1 uur wegwijs in Nmbrs®. 

Deze e-learning module is ook te vinden via: http://www.youtube.com/nmbrsnl .

 

Update 22-11-2012

Dashlet Loonbeslag toegevoegd

Deze week is er een nieuw dashlet toegevoegd: Loonbeslag. Je kunt hier maximaal vijf loonbeslagen invoeren. Het loonbeslag kun je op drie verschillende manieren laten berekenen.

 

Update 14-11-2012

2 velden toegevoegd aan Excel-importbestand

Aan het Excel-importbestand zijn 2 velden toegevoegd: de anciënniteitsdatum en de reisafstand (voor het dashlet reiskosten).

 

Update 07-11-2012

Koppeling met Pinkweb gerealiseerd

Er is een koppeling met Pinkweb gerealiseerd. Met deze nieuwe functionaliteit is het nu mogelijk om loonaangiftes te versturen naar Pinkweb. Deze kunnen dan eerst geaccordeerd worden door een eindgebruiker, waarna deze naar de Belastingdienst verzonden kunnen worden. Dit kun je ook instellen in combinatie met de automatische workflow. Zie dit artikel voor meer informatie.

Update 17-10-2012

Koppeling met Twinfield gerealiseerd

De koppeling met Twinfield werkt: de journaalposten kunnen rechtsstreek naar Twinfield worden verzonden.

 

Update 01-10-2012

Alleen inloggen via eigen thema/domein

Het is vanaf nu alleen mogelijk om in te loggen via je eigen thema/domein. Je eventuele klanten dienen dus ook in te loggen onder het eigen thema.
Mocht je hier een foutmelding krijgen dan kun je je wachtwoord resetten. Het wachtwoord van de omgeving waar je op dat moment probeert in te loggen is niet je wachtwoord in een andere omgeving. Per thema kun je dus een ander wachtwoord hebben. Wanneer je op de link in de e-mail met je nieuwe wachtwoord klikt kom je in het gekoppelde thema terecht.

Wanneer je geen duidelijke foutmelding krijgt maar toch niet kunt inloggen is het verstandig een nieuwe gebruiker aan te laten maken. Dit kun je laten doen door een Administrator gebruiker. Mochten er geen andere Administrator gebruikers toegang hebben tot je administratie stuur dan een verzoek naar support@nmbrs.nl om je gebruiker opnieuw te laten aanmaken. Je krijgt dan ook een nieuw wachtwoord toegestuurd.

 

Update 05-09-2012

Controle voor gebruik Loonmodel 2 toegevoegd

Er is een controle toegevoegd voor Loonmodel 1. Bij een bedrijf dient Loonmodel 1 geselecteerd te zijn wanneer je gebruik wilt maken van Loonmodel 2. Loonmodel 1 dient dus actief te zijn wanneer je Loonmodel 2 wilt selecteren.

Beschrijvingen brancheregelingen online

Beschrijvingen van de meeste brancheregelingen staan online. Hier vind je de berekeningsmethode en een rekenvoorbeeld van de brancheregeling. Verwijzingen naar deze beschrijvingen staan in dit artikel.

 

Update 30-08-2012

Toekennen van workflowtaken aan gebruikers

Het is nu mogelijk om workflow taken aan gebruikers templates toe te kennen.

Je kunt alle acties in de workflow van een bedrijf aan een gebruikerstemplate koppelen. Dit doe je door de taken op bedrijfsniveau of tabblad Instellingen toe te kennen aan een template. In het dashlet "Mijn workflow taken" op de startpagina zie je alleen die acties die aan jou zijn toegewezen. Zo zie je geen acties meer in je takenlijst die je niet uit hoeft te voeren.
Dit filter heeft geen invloed op je rechten. Je kunt nog steeds alle acties uitvoeren in de workflow, ook de acties die niet aan jou zijn toegewezen. Zie dit artikel voor meer informatie hierover.

 

Update 16-08-2012

Export medewerkers nu incl. nummer manager & afdeling

 

Update 08-08-2012

Bij contactpersoon op bedrijfsniveau nu optie "geslacht"

 

Update 01-08-2012

Mogelijkheid om HR-signaal "einde dienstverband" te stoppen

Het HR-signaal einde dienstverband kan nu stopgezet worden, zodat er geen nieuwe signalen gegenereerd worden voor einde dienstverband.

Als (bijvoorbeeld) het signaal 10 dagen en 5 dagen voor het einde dienstverband wordt aangemaakt, dan kan het signaal na de eerste keer (10 dagen) gestopt worden, zodat het tweede signaal niet meer aangemaakt en verzonden wordt.

De optie om het signaal stop te zetten is een link in de e-mail, die door de eigenaar van de omgeving als token toe te voegen is aan het signaal einde dienstverband bij de e-mailinstellingen.

Let op:

  • Het gaat hier om het signaal einde dienstverband, niet einde contract.
  • Een signaal dat is stopgezet wordt niet meer aangemaakt. Dit betekent dat het naar niemand verstuurd wordt, ook niet als er meerdere ontvangers zouden zijn geweest.

 

Update 09-07-2012

Bedrijfslogin is live 

De Bedrijfslogin is nu live! Met de bedrijfslogin wordt de interface van een klant inlog simpeler, zodat deze makkelijker te gebruiken is.
Daarnaast is deze nieuwe gebruikersaccount de eerste stap op weg naar een nieuwe, simpele manier voor het aanleveren van mutaties door je klant: het webformulier. Daarover volgt later meer informatie.

Een aantal bestaande gebruikerstemplates wordt geconverteerd naar de nieuwe bedrijfgebruiker.

Controle omgeving gebruikersaccount bij inloggen

Bij het inloggen wordt gecontroleerd in welke omgeving de gebruikersaccount zit. Als je in de 'verkeerde' omgeving inlogt dan word je automatisch naar de juiste omgeving gestuurd. Als je bijvoorbeeld inlogt op login.nmbrs.nl maar je gebruikersaccount staat onder je eigen omgeving (demo.nmbrs.nl), dan word je doorgestuurd naar demo.nmbrs.nl.

Ander template na aanmaken account niet meer mogelijk

Na het aanmaken van een gebruikersaccount kan niet meer van template gewisseld worden. Als je de gebruiker een andere template wilt geven dien je een nieuwe gebruikersaccount aan te maken.

Uitbreiding HR-signalen "jubileum"

HR-signalen jubileum zijn uitgebreid met 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 en 35 jaar. Om deze nieuwe signalen te gebruiken kunnen ze worden toegevoegd aan de HR-signaalinstellingen. Standaard staan ze uit.

 

Update 21-06-2012

Aanpassen workflow eenvoudiger: oude periodes genegeerd

Het aanpassen van de workflow van bedrijven is eenvoudiger geworden. Bij het toevoegen van een nieuwe actie in de workflow hoeft deze actie voor 'oude' periodes niet uitgevoerd te worden. In het overzicht worden nieuwe acties genegeerd, zodat 'oude' periodes groen blijven. Genegeerde acties zijn grijs van kleur.
Als een klant bijvoorbeeld halverwege het jaar toegang krijgt tot de run aanvraag dan hoeft geen run aanvraag meer uitgevoerd te worden voor bestaande runs.

NB: Genegeerde workflowacties kunnen indien gewenst alsnog uitgevoerd worden.
De acties run aanmaken, loonaangifte aanmaken, loonaangifte verzenden, pensioen export aanmaken en pensioen export verzenden kunnen niet genegeerd worden.

Filter 'run controle' toegevoegd aan dashlets run controle

Het filter 'run controle' is toegevoegd aan de dashlets Run controle op bedrijfsniveau en op de accountant startpagina. Hiermee kunnen run checks van runs die al gecontroleerd zijn uit het overzicht gefilterd worden, zodat alleen de run checks van runs die nog niet gecontroleerd zijn weergegeven worden.
Een run is gecontroleerd als de workflow actie 'salaris output controleren' is uitgevoerd. Voor losse TWK-runs en voor pre-runs kan deze workflow actie in het dashlet Loonopdracht uitgevoerd worden.

Tevens is het run check type "Systeem" ondergebracht onder type "waarschuwing". Bij het zoeken naar systeemberichten kan nu op type "Waarschuwing" gefilterd worden.

 

Update 13-06-2012

Feature gekoppelde grootboekschema's toegevoegd

Er is een nieuwe feature: gekoppelde grootboekschema's. Met deze functie is het eenvoudiger om grootboekschema's te onderhouden. Bij het aanmaken van een nieuw grootboekschema kan ervoor gekozen worden om deze te koppelen aan een bestaand schema.
Bij de gekoppelde schema's kunnen de rule-nummers en omschrijvingen worden aangepast, maar de koppeling tussen de rules en de looncodes volgt die van het schema waaraan het gekoppeld is. Een grootboekschema kan bijvoorbeeld aan een Nmbrs-masterschema gekoppeld worden. Als Nmbrs een nieuwe masterbrancheregel aanmaakt hoeven de looncodes van deze brancheregel niet meer in het eigen schema gekoppeld te worden, omdat Nmbrs deze looncodes in het mastergrootboekschema koppelt.

Run check Minimum loon incl. checks op uurlonen / netto loon

De Run check Minimum loon is uitgebreid met checks op uurlonen en netto loon.
Voor de run worden de checks voor salaristypes bruto fulltime salaris en bruto parttime salaris uitgevoerd. Deze checks zijn niet gewijzigd en zijn te zien voordat de run gedraaid wordt.
Na de run zijn in het dashlet run controle op de accountant startpagina en op bedrijfsniveau en in de workflow actie salaris output controleren ook de run checks op het minimumloon voor de andere salaristypes te zien: uurlonen, netto-bruto en werkgeverslasten.

 

Update 06-06-2012

Anciënniteitsdatum op loonstrook

Als een werknemer een anciënniteitsdatum heeft dan wordt dit in een apart veld op de loonstrook weergegeven. Dit veld wordt niet weergegeven als er geen anciënniteitsdatum is.

 

Update 30-05-2012

Mogelijkheid tot ingeven einddatum bij regelingen

Een einddatum voor afdrachtsverminderingen, premiekortingen en de 30%-regeling kan nu ingegeven worden in het dashlet Loonheffingen bij de medewerker. De eindperiode is de laatste periode waarin de regeling nog wel toegepast wordt. In volgende periodes wordt de defaultwaarde 0 gebruikt. (Bij premiekorting kan dit ook optie 7 zijn, afhankelijk van leeftijd en de setting dat opties 0 en 7 automatisch toegepast worden.)

Salarisdocument Interne waarden toegevoegd

Er is een nieuw salarisdocument toegevoegd: Interne waarden. In dit salarisdocument staan de tussenwaarden van SV-, branche-, en leaseautoberekeningen die Nmbrs gebruikt. Hiermee kunnen bijvoorbeeld pensioenberekeningen gecontroleerd worden.

Standaardactie bij nieuw verzuimdossier aangepast

Bij het aanmaken van een nieuw verzuimdossier wordt bij 'Actie' niet meer standaard optie 8 'Geen actie', maar optie 1 'Conform afspraak' geselecteerd.

 

Update 23-05-2012

Workflowoverzicht bij run heeft kleur van berichten Run checker

Na het draaien van een run geeft het workflowoverzicht bij de run de belangrijkste kleur van de berichten van de Run checker weer: geel bij waarschuwingen in de run checker of rood bij foutmeldingen. De run wordt groen bij het uitvoeren van de workflowactie Salarisoutput controleren. Als de actie salarisoutput controleren niet aanwezig is dan wordt de run meteen na het draaien groen.

 

Update 16-05-2012

Feature toegevoegd: Sandbox

Er is een nieuwe feature toegevoegd: Sandbox! Met Sandbox werk je in Nmbrs® zonder gegevens in de echte, live database aan te passen: Sandbox draait namelijk in een andere omgeving. Zie dit artikel voor meer informatie hierover.

Run checker verbeterd

De Run checker is verbeterd. Alle meldingen zijn verdeeld over 5 groepen: fout, waarschuwing, systeem, mutatie en geldig. De meldingen worden niet meer per medewerker maar per groep gesorteerd. Fouten staan bovenaan, daaronder de waarschuwingen, enz.
De groep mutatie is nieuw. Deze groep bevat alle wijzigingen, zodat bij het uitvoeren van de run check de mutaties doorgenomen kunnen worden.

Feature toegevoegd: Sandbox

Het dashlet Run controle op de accountant startpagina is verbeterd. Het filter van de melding geeft nu ook een beschrijving van de melding in plaats van alleen de code. Nu hoef je niet meer iedere keer de lijst met codes op onze helppagina te raadplegen bij het gebruik van het dashlet Run controle.

Accountant verzuimoverzicht (tab Overzichten) verbeterd

Het accountant verzuimoverzicht op tabblad Overzichten is verbeterd. Met dit dashlet kun je alle verzuimmeldingen vanaf en tot en met bepaalde peildatums weergeven.

 

Update 09-05-2012

Takenlijst: meerdere acties in 1 keer uitvoeren

Op tabblad Workflow is het werken met de takenlijst verbeterd. Het uitvoeren van de acties kon alleen één voor één, maar nu kunnen meerdere acties in één keer uitgevoerd worden. Je kunt de uit te voeren acties aanvinken en vervolgens op de knop 'Uitvoeren' klikken. Ook kunnen in één keer alle acties geselecteerd worden door de checkbox linksboven aan te vinken.

In en uit dienstfilter toegevoegd aan medewerker zoekfunctie

In en uit dienstfilter is toegevoegd aan de medewerker zoekfunctie, zodat bij bedrijven met veel werknemers het zoeken naar een specifieke medewerker nu eenvoudiger en sneller is.

 

Update 03-05-2012

Automatische uitbetaling verlofsaldo's bij uitdiensttreding

Als een werknemer uit dienst gaat is het nu mogelijk om automatisch verlofsaldo's uit te betalen. In de uitdienstwizard op medewerkersniveau kun je selecteren welke saldo's uitbetaald worden. De wizard voegt twee urencodes toe in de periode dat de werknemer uit dienst gaat: één om het verlofsaldo op 0 te zetten en één om het saldo uit te betalen op de loonstrook. Na het draaien van de run is de uitbetaling van het verlofsaldo verwerkt.

Eerstedagsmelding (EDM) toegevoegd

De Eerstedagsmelding (EDM) is toegevoegd. Op bedrijfsniveau kan in het dashlet Loonheffing worden aangegeven of gebruik gemaakt wordt van EDM. Als een bedrijf gebruik maakt van EDM dan wordt voor elke nieuwe werknemer die wordt ingevoerd met de Wizard Nieuwe medewerker automatisch een EDM aangemaakt en verstuurd naar de belastingdienst. In het dashlet Loonaangifte kun je deze berichten zien en eventueel handmatig aanmaken en versturen. Zie dit artikel voor meer informatie hierover.

Andere optie standaard bij aanmaken verzuimmelding

Als een nieuwe verzuimmelding wordt aangemaakt dan staat bij het veld 'Soort klacht' standaard niet meer optie 0 (psychische klachten) maar optie 9 (overige klachten) geselecteerd.

Uiterste betaal- en aangiftedatum toegevoegd aan loonaangifte

 

Update 25-04-2012

Anciënniteitsdatum toegevoegd

Op medewerkersniveau, dashlet Dienstverband, kan aan het dienstinterval een anciënniteitsdatum toegevoegd worden. Op de loonstrook en in het dashlet Rapporten HR wordt de indienstdatum van de werknemer overschreven met de anciënniteitsdatum, indien deze is ingevuld.

Extra HR-signalen voor jubilea toegevoegd

De volgende HR-signalen voor jubilea zijn toegevoegd: 12,5 jaar, 25 jaar en 40 jaar. Deze nieuwe signalen zijn automatisch toegevoegd aan alle bestaande HR-signaalinstellingen.

HR-signaal toegevoegd: document geldigheid

Nieuw HR signaal toegevoegd: document geldigheid. Dit signaal wordt verstuurd als van een document in het dashlet documenten (alle niveaus) de geldigheid verloopt. Het nieuwe signaal is automatisch toegevoegd aan alle bestaande HR signaalinstellingen.

Nieuwe kolommen in doc 'SV lonen' (nu 'Verzamelloonstaat')

Aan het salarisdocument 'SV lonen' zijn enige kolommen toegevoegd. Tevens is de naam van het document gewijzigd in 'Verzamelloonstaat'. De indienstdatum in het salarisdocument verzamelloonstaat geeft de werkelijke indienstdatum weer en niet de anciënniteitsdatum (zie hierboven).

Verzuimoverzicht toegevoegd (accountants)

Op tabblad Overzichten (accountantsniveau) is een verzuimoverzicht toegevoegd. Hierin kun je overzichten maken van openstaande verzuimmeldingen.

Optie invullen max. 4 fulltime bedrijfsroosters toegevoegd

Het is vanaf nu mogelijk om tot 4 fulltime bedrijfsroosters in te vullen. Deze fulltime bedrijfsroosters worden gebruikt voor de berekening van het parttime percentage van een medewerker. Hiermee kun je binnen één bedrijf medewerkers koppelen aan een 36, 38 of 40 uur fulltime rooster. Op bedrijfsniveau, dashlet Fulltime Rooster, kunnen deze maximaal 4 bedrijfsrooster ingesteld worden.

Weergave branche-looncodes in GBRS (tab Looncodes) aangepast

De weergave van branche-looncodes in het grootboekschema, tabblad Looncodes is aangepast, zodat de looncodes van de verschillende niveaus in grootboekschema's op andere niveaus gekoppeld kunnen worden.

Wizard PGGM exports samenvoegen toegevoegd

Er is een nieuwe wizard toegevoegd: PGGM exports samenvoegen. Met deze wizard kun je voor een geselecteerde periode de aangemaakte maar niet verzonden PGGM-exportbestanden samenvoegen in één bestand dat je vervolgens kunt downloaden. De exports op bedrijfsniveau worden gemarkeerd als verzonden.

 

Update 18-04-2012

Automatische uitlog na 120 i.p.v. 20 minuten

De automatische uitlog na 20 minuten is aangepast naar automatische uitlog na 120 minuten, zodat je minder vaak opnieuw hoeft in te loggen.

Toegang medewerkerlogin tot dashlet Loonstroken per run

De medewerkerlogin kan vanaf nu toegang krijgen tot het dashlet Loonstroken per run. Dit kun je instellen in de template van de gebruikersaccounts.

Weergave leaseautogegevens op loonstrook

De volgende leaseautogegevens worden nu weergegeven op de loonstrook: kenteken, cataloguswaarde en percentage bijtelling.

Anciënniteitsdatum toegevoegd

De verzuimmodule is aangepast: er kunnen nu eenvoudig ziek- en (gedeeltelijk) herstelmeldingen worden gedaan. Zie dit artikel voor meer informatie hierover.

Weergave bedrijfslogo op jaaropgaaf medewerker

Betaallijst: download naar Excel toegevoegd

 

Update 11-04-2012

Sector 99 ('geen sector') toegevoegd t.b.v. DGA's

Sector 99 ('geen sector') is toegevoegd. Deze kan gebruikt worden bij een bedrijf met alleen DGA's.

Leeftijdgrens minimumwaarde reserveringen aangepast

De leeftijdgrens van de minimumwaarde van reserveringen is aangepast. Als geen leeftijdgrens is ingevuld maar wel een minimum waarde dan geldt deze minimum waarde nu voor alle werknemers.

Reiskostenvergoeding bij in- / uitdiensttreding halverwege periode

Bij in- en uitdiensttreding halverwege de periode wordt de reiskostenvergoeding nu automatisch pro rata berekend.

 

Update 16-02-2012

Workflowstatus 'Pending' toegevoegd voor loonaangifte

Er is een nieuwe workflowstatus toegevoegd: 'Pending', met de kleur blauw. Als de loonaangifte is verstuurd is de status blauw gekleurd. Als de loonaangifte is ontvangen is de status groen. Hiervoor hoef je geen extra actie voor uit te voeren. Zie dit artikel voor meer informatie over de status van de loonaangifte.

Overschrijven waarden bij branches met staffels

Bij branches met staffels kunnen op bedrijf- en medewerkersniveau nu waarden overschreven worden.

Dashlet Run Controle toegevoegd op bedrijfsniveau

Het dashlet Run Controle is toegevoegd op bedrijfsniveau (tabblad Loonopdracht) en op Global niveau. Hiermee kunnen alle run check meldingen bekeken worden. Zie dit artikel voor meer informatie hierover.

Onzichtbaar maken debiteuren en bedrijven

Debiteuren en bedrijven kunnen nu onzichtbaar gemaakt worden. Wanneer een debiteur of bedrijf onzichtbaar is gemaakt verschijnt deze alleen nog in Beheer op het hoogste niveau. Hier kan dit later eventueel ook weer ongedaan worden gemaakt. Zie dit artikel voor meer informatie hierover.

Run aanvraag kan verwijderd worden

De Run aanvraag is verbeterd: als een periode geen run (meer) heeft kan de Run aanvraag worden verwijderd. Door in het dashlet Run aanvraag op de betreffende run aanvraag te klikken wordt er meer informatie getoond.

 

Update 13-02-2012

Selecteren default bedrijf

Het selecteren van een default bedrijf wordt nu gedaan via Instellingen => Global Instellingen. Hier kun je het bedrijf selecteren dat je als default wilt gebruiken voor andere bedrijven. Het gebruiken van deze default wanneer je een nieuw bedrijf aanmaakt verloopt nog op dezelfde manier (Bedrijf toevoegen). Zie dit artikel voor meer informatie hierover.

Nummer aan service level koppelen

Aan de service levels onder Instellingen => Facturering kan nu een nummer gekoppeld worden. Je kunt deze service levels omnummeren via Instellingen => Facturering => Service level beheer. Met dit nummer kun je bij het importeren van een nieuwe debiteur in het importbestand een service level meegeven.

 

Update 01-02-2012

Import / Export Geavanceerd: selecteren tabbladen importbestand

In het dashlet Import / Export Geavanceerd is de optie toegevoegd om specifieke tabbladen van het importbestand te importeren. Gegevens in andere tabbladen worden dan overgeslagen.

Module Invoicing verbeterd

De module Invoicing is verbeterd: de snapshot wordt op de achtergrond aangemaakt en op het nieuwe tabblad Analyse worden veranderingen in factuurbedragen overzichtelijk weergegeven.

Imports niet meer te verwijderen

Imports kunnen vanaf nu niet meer verwijderd worden. Uitzondering: de imports van variabele looncomponenten op bedrijfsniveau kunnen wel verwijderd worden.

 

Update 24-01-2012

Tabblad Instellingen (hoofdniveau) opnieuw ingedeeld

Het tabblad Instellingen op het hoofdniveau is opnieuw ingedeeld: het onderscheid tussen Systeem- en Masterinstellingen is duidelijker gemaakt.

Andere naamgeving signaalinstellingen (organisatieniveau)

Op organisatieniveau heten de signaalinstellingen nu 'HR Signaalinstellingen', om ze te onderscheiden van de workflow signaalinstellingen. Ook is de kolom 'Accountant contact' toegevoegd.

Importeren grote bestanden op achtergrond

Het importeren van grote bestanden op het Global niveau gaat nu eenvoudiger. Als voor het importeren het vinkje in de checkbox 'Show import tree' wordt uitgevinkt wordt de import op de achtergrond uitgevoerd. Je kunt doorwerken in Nmbrs terwijl het bestand wordt geïmporteerd.

Importfoutmeldingen inzien

Foutmeldingen van een import zijn nu terug te vinden door op de import te klikken.

Global update debiteurniveau toegevoegd

Op het Global niveau kunnen via een update in het dashlet Import / Export Geavanceerd gegevens van bestaande debiteuren aangepast worden.

 

Update 03-01-2012

Functie Default bedrijven toegevoegd

De functie Default bedrijven is toegevoegd. Met deze functie kunnen bij het aanmaken van een nieuw bedrijf de instellingen van een ander bedrijf worden overgenomen. Zie dit artikel voor meer informatie hierover.

Externe relaties toegevoegd

Op het hoofdniveau kunnen onder Verstrekkingen externe relaties (verzekeraars en leasemaatschappijen) aangemaakt worden. Op organisatieniveau kunnen deze externe relaties onder Verstrekkingen worden geselecteerd.

Master functiemodel toegevoegd

Op het hoofdniveau kunnen onder HR instellingen master functiemodellen worden aangemaakt. Op bedrijfsniveau kan in het nieuwe dashlet HR Instellingen een functiemodel geselecteerd worden. Op medewerkersniveau kunnen functies worden gekozen uit het functiemodel en uit de functies die staan gespecificeerd op organisatieniveau.

Nieuw type Extra veld toegevoegd: Datum

Extra velden kunnen op bedrijfsniveau worden aangemaakt (dashlet Extra velden instellingen) en op medewerkersniveau geselecteerd (dashlet Extra velden). Op bedrijfsniveau kan via het dashlet Rapporten HR een overzicht gemaakt worden.

Invoer dagen +/- LC ook via importbestand en snelinvoer

Dagen +/- LC kunnen vanaf nu worden ingevoerd via het importbestand en via de snelinvoer. Deze konden eerst alleen worden ingevoerd op werknemersniveau, dashlet Extra uren/dagen. In het importbestand staat de nieuwe kolom op het tabblad LooncomponentenVar.

Werknemersimport: kolom Kenteken toegevoegd

Er is een nieuwe kolom toegevoegd aan de werknemersimport: Kenteken. Als een werknemer met een leaseauto wordt geïmporteerd dan wordt deze leaseauto op organisatieniveau aangemaakt en gekoppeld aan de nieuwe werknemer.

Bedrijfsimport: kolom WorkflowInstellingennr toegevoegd

Er is een nieuwe kolom toegevoegd aan de bedrijfsimport: WorkflowInstellingennr. In deze kolom kan het nummer van de workflow worden ingevuld waaraan het bedrijf gekoppeld moet worden.

Einddatum vaste looncomponenten nu ook na huidige jaar

Volgen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk