Up & Go Maatwerk Business

Het overstappen naar een ander HR- en salarispakket brengt het nodige met zich mee.  Voor nieuwe klanten die de implementatie liever samen met een ervaren partij uitvoeren, biedt Nmbrs het Up&Go Programma aan. De implementatie wordt met een zorgvuldig gecertificeerde partner uitgevoerd, die bekend is met payroll en HR en alles weet van conversies vanuit meerdere systemen. Gedurende het gehele traject wordt de planning en kwaliteit bewaakt door het Nmbrs Customer Success team.

Dit is een eenmalige investering die op korte termijn eenvoudig kan worden terugverdiend door Nmbrs meteen zo in te richten dat de maximale efficiëntie uit het systeem behaald kan worden.

Let op: de kosten voor nabouwen bij een overstap gedurende het jaar vallen niet onder de Up&Go. Op basis van het aantal na te bouwen perioden en loonstroken wordt een meerprijs berekend.

Voor wie?  

  • Beginnende klanten
  • Voor Nmbrs Business vanaf 250 medewerkers
  • Geen kennis van Nmbrs vereist   

Doelen

  • Een eigen Nmbrs omgeving, waarin alle salarisinstellingen en de meest gebruikte HR functionaliteiten efficiënt ingericht zijn
  • Medewerkers die toegang hebben tot het systeem  
  • Een voorbereid en getraind team, klaar om met Nmbrs te werken
  • Salarisadministrateurs die alle functionaliteiten optimaal benutten
  • HR-professionals die de meeste gebruikte HR functionaliteiten optimaal benutten

Hoe?  

  • Een op maat gemaakt programma, uitgevoerd door een externe consultant
  • Project management met behulp van Basecamp

Wat? 

Het programma is onder te verdelen in een aantal stappen:

Stap 1 Planning en inventarisatie

Het Customer Success Team neemt telefonisch contact op voor een globale inventarisatie, het bespreken van de voorbereidingen en er wordt beoordeeld of het al dan niet nodig is om de introductietraining te volgen. Tot slot wordt de eerste afspraak ingepland, die volledig in het teken staat van een uitgebreide inventarisatie en de voorbereiding van de dataconversie.

Stap 2  Inrichten & importeren

De consultant richt de bedrijven en HR functionaliteiten in en importeert de medewerker gegevens.

Stap 3 Controleren & trainen

Tijdens een gezamenlijke salarisverwerking worden de geconverteerde gegevens gecontroleerd en worden de key users meteen getraind in het periodieke proces. Ook wordt het gebruik van de HR functionaliteiten toegelicht.

Stap 4 Afronding & evaluatie

Ter afronding wordt uitgelegd hoe medewerkers, managers en overige gebruikers toegang krijgen tot Nmbrs. Indien er sprake is van een livegang in het volgende kalenderjaar, ontvang je instructies in het kader van de jaarwissel. Tot slot wordt het project samen met het Customer Success team telefonisch geëvalueerd en afgesloten. Hierna wordt overgegaan naar de reguliere support flow.

Kosten? 

Neem contact op met het Nmbrs Sales Team via 085-888 99 61 voor een maatwerkofferte.

Opmerkingen