Detailhandel (Slagersbedrijven)

Dit artikel beschrijft welke CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen worden ondersteund voor de Detailhandel Slagersbedrijven branche. Ook wordt toegelicht hoe deze pensioenregelingen in Nmbrs worden berekend en hoe de pensioenexport wordt gedaan.

Ondersteunde CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen

Ondersteunde CAO's:

 • 748 | Slagersbedrijf
 • 3618 | Ambachtelijke Pluimvee- en Wildbedrijven

Aanwezige pensioenregelingen in Nmbrs:

 • 0079 | Detailhandel (Slagersbedrijf)

Dit artikel beschrijft hoe je een pensioenregeling bij een bedrijf kunt selecteren en toepassen.

Aanwezige salaristabellen in Nmbrs:

 • 749 | Slagersbedrijf
 • 3618 | Ambachtelijke Pluimvee- en Wildbedrijven

In Nmbrs worden AVV- en principe-akkoorden ondersteund, zie dit artikel voor meer informatie hierover.

Pensioenexport 

Vanuit Nmbrs kan het pensioen worden aangeleverd via UPA AGH (vanaf 2018). Aangiftes over 2017 kunnen naar AGH worden verstuurd.  Voor pensioenaangifte over periodes vóór 2017 kun je het Colland-exportformaat gebruiken. Dit exportbestand kun je handmatig bij AGH uploaden.

↓ Berekening

De regeling Ouderdoms-/Partnerpensioen (1) dient als voorbeeld van de rekenmethode voor deze branche. Deze pensioenregeling is een perioderegeling, met als grondslag het brutoloon. De berekening hanteert een maximumgrondslag, een franchise per uur en de VCR-methode. 

Let op: 

 • Waardes (uren/dagen/percentages/grondslagen/franchises) kunnen afwijken. In de systeeminstellingen zijn de actuele waardes te vinden. 

Rekenmethode:

 1. Grondslag (A): brutoloon
 2. Franchise (B):
  • Fulltimers: uurfranchise * gemiddelde bedrijfsuren
  • Parttimers & uurloners: uurfranchise * werkelijke uren medewerker
 3. Grondslag: A - B

Rekenvoorbeeld:
In het voorbeeld wordt uitgegaan van een fulltime medewerker op basis van een werkweek van 38 uur en de volgende componenten:

 • Brutoloon = 2000
 • Uurfranchise = 5,47
 • Gemiddelde bedrijfsuren = 1976 / 12 = 164,6667
Stap Berekening   Uitkomst
1. Grondslag (A):            2000
2. Periodefranchise (B):     5,47 * 164,6667     = 900,73
3. Grondslag: 2000 - 900,73       = 1099,27

Opmerkingen