Loonaangifte errors / foutmeldingen

 Onderstaande foutmeldingen verschijnen bij het aanmaken van de loonaangifte. 

Foutmeldingen 

Melding NumIV element is invalid - The value " is invalid according to its datatype
Oorzaak Nummer inkomstenverhouding ontbreekt bij één of meerdere medewerkers, vaak is dit doordat het contract niet is aangemaakt bij een medewerker.
Oplossing Ga naar het dashlet 'Dienstverband' en leg het contract vast bij desbetreffende medewerker. Maak hierna de aangifte opnieuw aan. Het is niet nodig om opnieuw te runnen.
Melding Loonaangifte kan pas gemaakt worden als een run is gemaakt
Oorzaak 1  Over alle tijdvakken binnen een aangifte tijdvak dient een run gemaakt te zijn.
Oplossing 1 Er moet eerst een salaris run worden gemaakt/verwerkt voordat daarover een loonaangifte kan worden gedaan
Oorzaak 2 Er is per ongeluk een nieuw bedrijf aangemaakt met een verkeerd tijdvak
Oplossing 2 Het is het niet mogelijk om het tijdvak aan te passen. Je dient een nieuw bedrijf aan te maken. Dit kan makkelijk door de import /export module te gebruiken, een export te maken van het 'foutieve' bedrijf en het tijdvak in de export aan te passen. Belangrijk om hierbij te onthouden is het volgende: ontkoppel het loonheffingsnummer voordat je het 'verkeerde' bedrijf onzichtbaar maakt of verwijderd! Dit brengt dan later in het juiste bedrijf geen problemen met het aanmaken van een loonaangifte.
Melding De Datum aanvang inkomstenverhouding moet gelijk zijn aan of groter zijn dan de Geboortedatum wanneer de Code soort inkomenstenverhouding / Inkomenscode ongelijk is aan 21 of 24
Oorzaak Een medewerker -die in dat tijdvak wordt aangeleverd in de xml- heeft een foutieve geboortedatum. Dikwijls is hier per ongeluk de indienstdatum ingevuld of het jaartal op 2016 gezet.
Oplossing Dit is het snelst na te gaan door in de NAW-lijst de geboortedata te controleren. Je dient vervolgens een TWK te genereren en de loonaangifte opnieuw aan te maken om dit op te lossen.
Melding Werknemer heeft sector 99 
Oorzaak Sector 99 (Geen Sector) kan niet gebruikt worden bij werknemers die zijn verzekerd voor werknemersverzekeringen.
Oplossing Kies een sector in het Dashlet SVW tabel onder Salarisinstellingen op bedrijfsniveau. Meer informatie over de SVW tabel. Of pas de verzekeringssituatie voor de medewerker aan via het dashlet medewerker SVW Instellingen onder Loonheffing op medewerkerniveau.
Melding De groep Sector risicogroep ontbreekt. Deze is verplicht wanneer een of meer van de Indicaties verzekerd WW, ZW of WAO/IVA/WGA op "J" staat;(0006)
Oorzaak Kan optreden wanneer bij een medewerker die 65 + 3 mnd wordt reeds een uitdienstdatum is ingevoerd in de (nabije) toekomst.
Oplossing Verwijder de uitdienstdatum;
of wanneer de uitdienstdatum na 65 + 3 mnd ligt, is het meestal een fout van 1 dag. In dat geval: vul de juiste uitdienstdatum in. Voorbeeld: een medewerker is 31-5-1950 geboren en gaat vanaf de AOW-leeftijd uitdienst. Dan is de uitdienstdatum 30-8-2015 (en niet 31-8-2015).
Melding Dubbele inkomstenverhouding
Oorzaak Dubbele inkomstenverhouding of bsn loonaangifte.
Oplossing Je kunt de loonaangifte van de betreffende periode downloaden naar XML en vervolgens openen in Excel. Doe dit wel vanuit de map waar de download staat; het bestand dient niet direct vanuit Nmbrs geopend te worden. In Excel kun je in de kolom "ns1:SofiNr" snel het dubbele BSN vinden. In Excel => Start kies je Voorwaardelijke opmaak => Markeringsregels voor cellen > Dubbele waarden. De dubbele waarden lichten nu op in de gekozen kleur (standaard lichtrood gevulde cel met donkerrode tekst). Bij deze dubbele BSN's dien je te controleren of in de kolom "ns1:NumIV" bij elk dubbel BSN een uniek nummer inkomstenverhouding staat. Als er geen uniek nummer staat bij een dubbel BSN dien je dit in Nmbrs bij de betreffende medewerker aan te passen. Na het aanpassen van deze gegevens kun je een nieuwe loonaangifte aanmaken. Wanneer er geen foutmelding meer verschijnt kan deze verzonden worden.
Melding Totaal loon niet consistent met nominatieve aangiften
Oorzaak De volgnummers van de ingediende loonaangiften zijn niet opeenvolgend. Waarschijnlijk is er een loonaangifte verwijderd nadat deze al ingezonden was.
Oplossing Deze foutmelding komt vanuit de Belastingdienst. Neem voor meer informatie hierover contact op met de Belastingdienst.
Melding U heeft dubbele Inkomstenverhoudingen aangeleverd met gelijke combinatie van Burgerservicenummer en Nummer inkomstenverhouding
Oorzaak Twee (of meer) medewerkers zijn verwerkt met hetzelfde nummer inkomstenverhouding en BSN.
Oplossing

Je kunt eenvoudig achterhalen bij welke medewerkers dit optreedt door een NAW-export te maken van de medewerkers van het bedrijf. Indien je meerdere bedrijven aan 1 loonheffingsnummer hebt gekoppeld maak je een export van de NAW-gegevens op debiteurniveau.

In het aldus verkregen Excelbestand kun je de kolommen op 'volgorde' zetten, zodat je eenvoudig kunt zien welke BSN's dubbel zijn. LET OP dat je ook de juiste filters aanzet voor wat betreft de peildatum! En in-& uitdienst!


Hoe je een export van de medewerkers kunt maken staat beschreven in dit artikel.

Na het aanpassen van de gegevens dien je dit te verwerken via een TWK.
Hoe je een TWK doet staat beschreven in dit artikel.

Hierna kun je de aangifte met bovenstaande foutmelding verwijderen en opnieuw aanmaken.

Melding Deze omgeving is tijdelijk geblokkeerd, daarom is het niet mogelijk om de loonaangifte te verzenden. U dient contact op te nemen met uw omgevingseigenaar
Oorzaak De Nmbrs omgeving is geblokkeerd omdat er een betalingsachterstand is 
Oplossing Neem contact op met debiteurenbeheer via 020 - 584 9602 of op debiteurenbeheer@nmbrs.nl
Melding FsIndFZ' element is invalid - The value '0' is invalid
Oorzaak Alleen indien er sprake is van sector 52 (Uitzendbureaus) dient dit element met een waarde aangegeven te worden. 
Oplossing

Alleen in geval van sector 52 dient er bij de contracten van de medewerkers gekozen te worden voor Aard arbeidsverhouding 'Uitzendkracht'. Val je onder een andere sector, dan nooit kiezen voor Aard arbeidsverhouding 'Uitzendkracht'. 

Het foutieve contract dient derhalve verwijderd te worden, waarna je deze opnieuw met de juiste Aard arbeidsverhouding kunt vastleggen. Na het doen van een TWK run kan de aangifte opnieuw aangemaakt worden.

Melding Error code: [0306: bericht contactpersoon] of [0305: Bericht contactpersoon telf]
Oorzaak Er is bij het bedrijf geen contact persoon / telefoonnummer ingegeven in de loonheffingsinstellingen van het bedrijf
Oplossing Voer een contactpersoon en telefoonnummer in.
   
   
   
  Run is niet klaar
Oorzaak Er is een pre-run gedaan voor de periode waarover je een loonaangifte wil doen.
Oplossing Maak de pre-run af. Klik hier voor meer informatie over de pre-run
Melding Onbekende fout
Oorzaak 1 Het loonheffingsnummer is niet ingevoerd in het dashlet Loonheffing op bedrijfsniveau of 2) één van de verplichte informatievelden in dit dashlet is niet ingevuld: bedrijfsnaam, contactpersoon en/of telefoonnummer.
Oorzaak 2 Eén van de verplichte informatievelden in dit dashlet is niet ingevuld: bedrijfsnaam, contactpersoon en/of telefoonnummer
Oplossing 1  Ga naar het dashlet Bedrijf LH nummer (bedrijfsniveau => Instellingen => Algemeen => Loonheffing). En vul het loonheffingsnummer in.
Oplossing 2 Ga naar het dashlet Bedrijf LH nummer (bedrijfsniveau => Instellingen => Algemeen => Loonheffing). En vul een of meer van de overige verplichte velden in.

Opmerkingen

  • Avatar
    Martijn Beekhuizen
    Bewerkt door Martijn Beekhuizen