2010 product updates

Update 19-12-2010

Overschrijf-opties toegevoegd aan dashlet Brancheregelingen

Op bedrijfsniveau zijn in het dashlet Brancheregelingen opties toegevoegd om de waarden voor wn%, wg% en uitkeringen te overschrijven.

Snelinvoer aangepast

Na het opslaan (zonder afsluiten) van de snelinvoer verdwijnen de rode markers, zodat duidelijk is dat deze velden nu ingegeven zijn.

Nu meerdere losse correcties in een jaar mogelijk

Managerlogin kan nu kalender naar PDF exporteren

Bedrijven jaarwissel uitgebreid

De bedrijven jaarwissel werkt nu ook voor bedrijven die niet direct onder de eigen debiteur staan, maar onder debiteuren onder de eigen debiteur.

 

Update 12-12-2010

Snelinvoer live

De snelinvoer is nu live! Deze is te vinden via bedrijfsniveau => Start => dashlet Snelinvoer.

Export salarisdocument Verzamelloonstaat naar Excel mogelijk

 

Update 05-12-2010

Pro rata instellingen Uitdienst-wizard aangepast

In de Uitdienst-wizard, bij de pro rata instellingen, zijn de looncodes opgesplitst in vaste en eenmalige looncomponenten.

 

Update 28-11-2010

Template user "Document viewer" toegevoegd

De template user "Document viewer" is toegevoegd. Dit is een gratis login op bedrijfsniveau waarmee salarisdocumenten en loonaangiften kunnen worden bekeken. Dit is in te stellen op organisatieniveau (dashlet Bedrijfsdocument viewer) en op bedrijfsniveau (dashlet Contactpersoon).

Aanpassing template user "Salarisinvoer & loonrunaanvraag"

De template user "Salarisinvoer & loonrunaanvraag" kan nu een e-mailnotificatie over gedraaide loonstroken naar de medewerkerlogins sturen.

Nieuwe optie bij periodebranche

In de periodebranche grondslagberekening is de optie "SV-loon minus eigen grondslag" toegevoegd.

 

Update 21-11-2010

.txt export van journaalposten per kostenplaats verbeterd

De .txt export van journaalposten per kostenplaats werkt nu goed met korte en geen kostenplaatsnamen.

Kvk-nummer toegveoegd aan dashlet Informatie bedrijf

Aan het dashlet Informatie bedrijf op bedrijfsniveau is het veld Kvk-nummer toegevoegd.

Tekst "Run aangevraagd" op run-aanvraagknop

De tekst "Run aangevraagd" verschijnt nu op de run-aanvraagknop op bedrijfsniveau op het moment dat de run is aangevraagd.

 

Update 14-11-2010

Signaleringen niet meer verstuurd bij aanvinken "Testbedrijf"

 

Update 07-11-2010

Overname thema bij nieuwe debiteur

Bij het aanmaken van een nieuwe debiteur worden nu altijd de thema-instellingen van de debiteur erboven overgenomen.

Nieuwe berekeningsmethode voor jaarbranches toegevoegd

Er is een nieuwe berekeningsmethode voor jaarbranches toegevoegd, namelijk de optie om berekening uit te voeren met parttime salaris i.p.v. fulltime salaris.

 

Update 17-10-2010

Looncode 7712 niet meer in reservering SVW-opslag looncodes

Looncode 7712 (Invoer saldo reservering vakantiegeld) gaat niet meer mee in de reservering SVW-opslag looncodes (7714 en 7715).

Bijtelling 35% voor auto's ouder dan 15 jaar toegevoegd

 

Update 10-10-2010

E-mail "Loonstrook beschikbaar" toegevoegd aan template users

De template users Loonrunaanvraag en hoger kunnen nu op de dashlets Run aanvraag en Loonopdracht een e-mail naar de medewerkers versturen dat de loonstrook beschikbaar is. Deze e-mail wordt gestuurd naar alle medewerkers met een medewerkerlogin die een loonstrook in die run hebben

Template user "Verzuimmanager" nu toegang tot kalendermodule

 

Update 03-10-2010

Pensioenexport: pop-up interface gemaakt

Aanpassing check loonaangifte

Aanpassing check loonaangifte: premiekortingen mogen niet hoger dan werknemerspremies zijn als premiekortingen =/= 0.

 

Update 26-09-2010

Header loonaangifte PDF nu ook zichtbaar op loonaangifte Nmbrs

Aantal uren per week toegevoegd aan roosters

Keuze meerdere roosters bij medewerker laat bij de roosters nu het aantal uren per week zien.

Update webservices

  • Roepnaam toegevoegd.
  • Nieuw adres en nieuw banknummer nu automatisch als default geselecteerd.

Filterinstellingen bedrijven run overzicht (Global)

Het bedrijven run overzicht op Global niveau onthoudt nu de filterinstellingen na het runnen van een bedrijf.

Brancheoverzicht in salarisdocumenten nu te downloaden in Excel

 

Update 05-09-2010

Tijdregistratiemodule toegevoegd

De tijdregistratiemodule is toegevoegd. Je kunt deze op organisatieniveau inrichten en op bedrijfsniveau kun je alle medewerkers beheren. Deze module is ook te benaderen via medewerker- en managerlogin.

Loonrun locken door template users

De template users Salarisinvoer en hoger kunnen nu op het dashlet Loonrunaanvraag de loonrun locken. Hiermee wordt deze zichtbaar voor de medewerkerlogins voordat er een aangifte gemaakt is.

Run check voor gedifferentieerde WGA toegevoegd

Er is een run check voor gedifferentieerde WGA toegevoegd. Als de waarde van de gedifferentieerde WGA wn > de waarde van de gedifferentieerde WGA wg dan geeft run checker een waarschuwing.

Overlappende ziekmeldingen geven nu foutmelding

Nieuw type salaristabel toegevoegd

Er is een nieuw type salaristabel toegevoegd. De berekening hiervan vindt plaats op basis van een min/max percentage.

 

Update 29-08-2010

Run check nu te downloaden als PDF

Nieuwe looncodes voor vakantiegeld elke periode

Er zijn looncodes met een nieuwe werking toegevoegd om vakantiegeld (uitbetaling elke periode) tegen tabeltarief uit te betalen: L7705 en L7706.

 

Update 22-08-2010

Standenregister toegevoegd

Het standenregister is toegevoegd. Op bedrijfsniveau, tabblad Instellingen, dashlet Salarisdocumenten instellingen kunnen hiervoor looncodes en grondslagen geselecteerd worden. Het standenregister staat in het dashlet Salarisdocumenten onder Loonopdracht. Er zijn tevens default codes toegevoegd aan het standenregister: L1000 (salaris), L9900 (totaal netto) en 10011 (werkgeverslasten).

Jaarstaat/historisch overzicht per medewerker toegevoegd

Jaarstaat/historisch overzicht per medewerker is toegevoegd. Dit is te vinden op bedrijfsniveau, tabblad Overzichten, Rapporten looncomponenten. Het is als Excel- en PDF-bestand (per medewerker) te downloaden.

Nieuwe kolom Periode in salarisdocument Betaallijst cumulatief

Single sign-on Pinkweb toegevoegd

 

Update 15-08-2010

Telling gebruikersaccounts aangepast

Gebruikersaccounts worden nu per uniek e-mailadres geteld i.p.v. per aantal accounts.

Mogelijkheid meerdere losse correcties voorgaand jaar

Het is nu mogelijk om meerdere losse correcties over het voorgaande jaar te maken.

Negatieve uurfranchise niet meer mogelijk

Een negatieve uurfranchise kan niet meer toegepast worden. De waarde wordt nu meegenomen naar de volgende periode.

 

Update 08-08-2010

Regel "t.a.v." toegevoegd aan dashlet Debiteurinformatie

De regel "t.a.v." is toegevoegd aan het dashlet Debiteurinformatie op debiteurniveau.

Run check "ontbrekende burgerlijke staat" verwijderd

Kalendermodule zichtbaar voor template user Salarisinzien

Kalendermodule zichtbaar voor template user Managerlogin

Andere datum in download journaalposten

De download van journaalposten bevat nu de einddatum van de periode van de journaalposten i.p.v. de huidige datum.

 

 

 

 

 

 

 

Volgen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk