Twinfield inrichten

Dit artikel beschrijft hoe je de integratie met Twinfield kan instellen. Wanneer je wilt achterhalen wat bepaalde foutmeldingen inhouden, bekijk dan het onderstaande artikel:

 

Twinfield instellingen

 1. Ga naar tabblad Instellingen.
 2. Klik op Twinfield instellingen.

Instellingen opslaan

Maak een nieuwe instelling aan.

 • Omgeving: de omgeving die je in Twinfield hebt.
 • Gebruiker: de gebruiker in Twinfield.
 • Wachtwoord: het wachtwoord van de zojuist ingevulde gebruiker.
 • Format dimensie 1: formaat van de grootboeknummers in Twinfield.
 • Format dimensie 2: formaat van de kostenplaatsen in Twinfield.
 • Format dimensie 3: formaat van de kostendragers in Twinfield.
 • Format BAS: dit zijn de balans-grootboeknummers en deze worden niet gesplitst per kostenplaats.*
 • Format PNL: dit zijn de winst- en verliesrekeningen en deze worden wel gesplitst per kostenplaats.*

* Deze veldinstellingen zijn terug te vinden in Twinfield. De voorwaarden voor de instellingen hiervan heb je reeds in Twinfield bepaald en deze kunnen hier worden overgenomen.

 * Stel dat er onder één gebruiker bedrijven vallen met verschillende instellingen, dan kan met hetzelfde gebruikersnaam en wachtwoord meerdere instellingen worden aangemaakt. Zorg ervoor dat je de bedrijven bij het account met de goede instellingen koppelt. 

Voorbeeld:

Je hebt onderstaand schema en wilt alleen de winst- en verliesrekeningen (in dit voorbeeld 4000, 4010, 4050 en 4070) splitsen per kostenplaats.
De kostenplaatsen hebben in Twinfield 5 cijfers en beginnen altijd met "0" (bijv. Sales 02000, Support 03000 en IT 04000).

 • 1700 Loonheffingen
 • 1830 Res. en Opls. Vakantiegeld
 • 2100 Nettoloon
 • 4000 Bruto lonen
 • 4010 Res. en opslag Vakantiegeld
 • 4050 Afdracht Sociale Lasten (WG)
 • 4070 Reiskosten vergoeding

De instelling wordt dan: 

 • Format dimensie 1: [0-9][0-9][0-9][0-9]
 • Format dimensie 2: 0[0-9][0-9][0-9][0-9]
 • Format dimensie 3: P[0-9][0-9][0-9][0-9] (niet van toepassing in dit voorbeeld)
 • Format BAS: [0-3][0-9][0-9][0-9]
 • Format PNL: [4-9][0-9][0-9][0-9]

 

Kostenplaatsen

Binnen Nmbrs is het mogelijk om kostenplaatsen te kenmerken met een bepaald aantal cijfers. Dit noemen we kostenplaatsnummers. Deze kostenplaatsnummers kunnen worden ingegeven bestaande uit 1 of meerdere cijfers, bijvoorbeeld: 1|Marketing, 20|ICT of 600|Ondersteuning.

Het is niet mogelijk om kostenplaatsen te combineren welke niet gelijk zijn aan elkaar in het aantal cijfers. In onderstaand voorbeeld laten we dit zien. Alle kostenplaatsnummers bestaan uit twee cijfers, terwijl kostenplaats '600|Oproepkrachten' uit drie cijfers bestaat.

 

Kostenplaatsnummers kunnen worden gedefinieerd in de Twinfield Instellingen op Masterniveau. Binnen één bedrijf kan er maar één Twinfield instelling worden gehanteerd. Wanneer er voorloopnullen binnen Twinfield worden gehanteerd, kunnen deze hier ook worden ingegeven. Het is niet mogelijk om de voorloopnullen bij de kostenplaatsnummers op bedrijfsniveau op te geven. Deze zullen dan niet worden getoond en meegezonden. Door het ingeven van bijvoorbeeld vier nullen in de instellingen, worden er vier voorloopnullen meegezonden naar Twinfield.

Wanneer je in de Twinfield instelling 00[0-9] gebruikt, is het maximum aantal cijfers bij de kostenplaatsnummers in Nmbrs één cijfer.
Instelling:00[0-9]
Kostenplaatsnummer in Nmbrs: 1
Kostenplaatsnummer in Twinfield: 001

Wanneer je meer dan één cijfer bij een kostenplaatsnummer gebruikt, dien je meerdere blokjes van [0-9] op te geven in de instellingen.
Instelling: 00[0-9][0-9]
Kostenplaatsnummer in Nmbrs: 22
Kostenplaatsnummer in Twinfield: 0022


Instelling: 00[0-9][0-9][0-9]
Kostenplaatsnummer in Nmbrs: 333
Kostenplaatsnummer in Twinfield: 00333

 

Koppel bedrijf

Klik op Administrations en vervolgens op het "+"-teken.

Bedrijven

Selecteer het bedrijf in Nmbrs® en het bedrijf in Twinfield die je wilt koppelen. Klik op Opslaan.

Code

Je ziet hier de code uit Twinfield; het koppelen van het bedrijf is gelukt.

 

 

Verzenden naar Twinfield

 1. Ga naar de journaalposten export op bedrijfsniveau onder Loonopdracht.
  Indien je dit niet kan vinden, controleer dan dit artikel. 2. Klik op het Twinfield-logo om de gegevens naar Twinfield te verzenden.
 3. Wanneer de gegevens verzonden zijn kleurt het logo blauw
 
Volgen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk