Mutatieformulieren in de app

Van de mutatieformulieren is het alleen mogelijk om declaraties en wijzig adres via de app te bekijken en/of in te dienen als de medewerker template dit toestaat. Het is niet mogelijk om ingediende declaraties via de app te verbeteren, gebruik hiervoor je medewerkerlogin op de computer. Voor meer informatie zie ook: Mutatieformulier indienen als medewerker

Declaraties in Mobiele App

Klik rechtsboven op het menu en klik vervolgens op declaraties.

Je hebt een overzicht van de ingediende declaraties en de status. Klik op Nieuwe declaratie of op een plusje om een declaratie aan te maken

Type:
In deze drop-down kun je aangeven wat voor soort declaratie je wilt doorgeven. Het kan om declaratie onkosten gaan, of om kilometers die vergoed moeten worden. De keuzes die je hier kunt maken zijn afhankelijk van het loonmodel dat is ingesteld voor de medewerker declaratieformulieren.

Startdatum:
De dag waarop de kosten zijn gemaakt kan hier ingegeven worden.

Waarde:
Hier kan het bedrag ingegeven worden (of het aantal kilometers).

Omschrijving:
De medewerker kan een beschrijving ingeven om de declaratie te verduidelijken.

Voeg bijlage toe:
Je kunt een bestand uit de fotobibliotheek kiezen of gelijk een foto maken. 

Om een declaratie in te dienen druk op versturen of rechtsboven op de icoon

Afwijkende instellingen iOS

Bij gebruik van de bijlagen voor declaraties zul je NMBRS ESS app toegang moeten geven tot camera en foto's, anders zal het scherm zwart zijn. 

Ga hiervoor naar de Instellingen, kies NMRS ESS app en zet de instellingen aan voor camera en foto's.

 

Wijzig adres in Mobiele App

 

Onder tab "Mutatieformulieren" kan de medewerker de optie "Wijzig Adres" selecteren nadat hij gekozen heeft voor "Nieuw Mutatie formulier". Hij heeft de keuze om een nieuw adres aan te leveren, of het bestaande adres te wijzigen. 

Na het invullen van postcode en huisnummer heeft de medewerker de optie om op "zoek adres" de klikken. Hiermee haalt de App automatisch de overige gegevens binnen. Zijn al de gegevens, volgens de medewerker, correct ingevuld klikt de medewerker op "Versturen", er komt vervolgens een pop-up met een melding of het formulier correct is ingevuld (Geslaagd). 

 

Wijzig_adres.gif

 

Wijzig bankrekening in Mobiele App

Onder tab "Mutatieformulieren" kan de medewerker de optie "Wijzig Bankrekening" selecteren nadat hij gekozen heeft voor "Nieuw Mutatie formulier". Het bankrekeningnummer kan alleen gewijzigd worden op het moment dat er reeds een bankrekeningnummer is ingevoerd.

ezgif.com-video-to-gif.gif

Opmerkingen