Berekening facturatie: maand -, 4-weken of weekverloning

Maandverloningen

Voor maandverloningen wordt het jaar opgedeeld in 12 perioden (periode 1 is januari, periode 2 is februari, enzovoort). Per periode wordt gekeken hoeveel loonstroken er verwerkt zijn.

 

4-wekenverloning

Voor 4-wekenverloningen wordt het jaar opgedeeld in 13 perioden (periode 1 is van week 1 t/m week 4, periode 2 is van week 5 t/m week 8, enzovoort). Per periode wordt gekeken hoeveel loonstroken er verwerkt zijn.

 

Weekverloning

Voor weekverloningen wordt het jaar opgedeeld in 13 perioden (periode 1 is van week 1 t/m week 4, periode 2 van week 5 t/m 8 enzovoort). Per periode wordt gekeken of de betreffende medewerker in één van de weken een verwerkte loonstrook heeft.

Voorbeeld: een medewerker heeft in week 1, 2 en 4 geen verwerkte loonstrook, maar in week 3 wel -> dan zal er voor periode 1 een loonstrook worden gefactureerd voor deze medewerker.

 

 

 

Opmerkingen