Eindafrekening Werkkostenregeling

Na de jaarwissel is het nog mogelijk om de grondslag aan te passen van de werkkostenregeling waarover (eventueel) eindheffing betaald moet worden.

Hiervoor zijn 2 mogelijkheden:

1. Wijzig het jaar terug naar het voorgaand jaar, voer de werkkosten financiële administratie in middels bedrijfslooncomponent L5670. Draai een TWK december en voer de jaarwissel opnieuw uit. Voer de jaarwissel uit en draai hierna een TWK run over de 1e periode van het nieuwe jaar. Maak de aangifte aan en controleer het bedrag aan eventuele eindheffing.

2. Bereken zelf handmatig of er sprake is van eindheffing en voer de extra eindheffing (dus puur voor deze financiële werkkosten) handmatig op middels bedrijfslooncomponent L8235 in 1e periode nieuwe jaar.

Voer hierna een TWK run uit over 1e periode nieuwe jaar en maak de aangifte opnieuw aan.

Let op! Deze looncode is verder niet van toepassing op het werkkostenregeling overzicht, maar is alleen van invloed op de eindheffing in de aangifte. 

Let op! Indien er bijvoorbeeld aanpassingen gedaan zijn in grondslagen van de werkkostenregeling, bijvoorbeeld een onkostenvergoeding die toch geen onderdeel van de WKR dient uit te maken, zullen er diverse acties uitgevoerd moeten worden nádat de grondslag is aangepast.

- TWK run draaien met ingang van de aanpassing in de grondslag.

Geen jaarwissel uitvoeren, maar actief jaar wijzigen naar het nieuwe jaar.

- Bedrijfslooncomponent 8235 verwijderen met ingang van 1e periode nieuwe jaar indien er in 1e instantie wél (ten onrechte) eindheffing was berekend. Is er te weinig berekend dan kan de extra te betalen eindheffing middels bedrijfslooncomponent 8235 opgegeven worden.

- TWK run over de 1e periode van het nieuwe jaar draaien.

- Aangifte opnieuw aanmaken en controleren of de eindheffing in de aangifte nu correct is.

 

 

Opmerkingen