53e week in Nmbrs®: Aandachtspunten.

De 53e verloningsweek wordt bij een 4 weken verloning automatisch mee genomen in de 13e periode. Er hoeft dus geen aparte run gedraaid te worden.

  • Salaris / SV dagen en gewerkte uren

Het salaris wordt standaard door Nmbrs® berekend over vijf weken. Dat betekent het salaris wordt vermenigvuldigd met de factor 5/4e.

Ook de SV dagen en gewerkte uren worden door ons herleid naar 5 weken.

Vanuit sommige CAO's wordt vereist dat het salaris ongewijzigd blijft. Dit kan alleen bewerkstelligd worden door de 5e week te corrigeren in Nmbrs®. Dit doe je door middel van het dashlet "Extra uren / dagen". Dagen corrigeren doe je door deze in de min in te voeren. Uren corrigeer je door op U2100 het teveel aan uren in de min te zetten.

LET OP: op de interactieve loonstrook zal de correctie te zien zijn, echter wanneer de run is gedraaid, zie je dit niet meer terug. Eén kanttekening: wanneer je aan de looncode een opmerking toevoegt, zal je de correctie blijven zien op de loonstrook van de medewerker!

  • Vaste looncomponenten

De vaste looncomponenten worden niet -als het salaris- herrekend naar een 53e week. Dit zal zelf gemuteerd dienen te worden.

LET OP: looncodes met de werking 9 zullen door deze werking wel worden herrekend!

  • Loonheffing en arbeidskorting

In P13 zal er rekening worden gehouden met het maximumpremieloon werknemersverzekeringen en het maximumbijdrageloon ZVW.

De loonbelasting en arbeidskorting over het stukje extra genoten salaris, met betrekking tot de 53e week, worden ingehouden volgens de weektabel.

Het is niet mogelijk om qua loonheffingen de 53e week uit te sluiten. Deze zal altijd op basis van 5 weken worden berekend. De enige manier om hierop te corrigeren is door de looncode L8820 "Loonheffing handmatig" te gebruiken.

  • Loonaangifte tijdvak

De gegevens van week 53 worden opgenomen in de loonaangifte over periode 13.

Voor de Belastingdienst eindigt het jaar altijd per 31 december, ook in 2015!, de loonaangifte heeft daarom ook deze eind datum, maar alle gegevens tot en met periode 13 (of bij week verloning periode 53) worden meegenomen in de laatste loonaangifte van het jaar.

  • 53e week als P14 verwerken

Dit is enkel mogelijk door P13 te verwerken met in dashlet "Extra uren / dagen" een tegenboeking van die 53e week. Dagen corrigeren doe je door deze in de min in te voeren. Uren corrigeer je door op U2100 het teveel aan uren in de min te zetten.

Daarna draai je de run en vervolgens maak je een TWK-run en verwijder je deze gecorrigeerde uren en dagen weer.

  • 53e week bij tweewekelijks rooster

Wanneer medewerkers een parttime rooster hebben waarbij de roosteruren van week 1 en week 2 verschillend zijn, moet er worden opgelet dat week 53 (2015) en week 1 (2016) allebei het rooster van week 1 zullen hanteren. In Nmbrs volgen alle oneven weken van het jaar 'week 1' van het rooster, alle even weken van het jaar volgen 'week 2' van het rooster. Mocht dit een probleem zijn dan kunnen 'week 1' en 'week 2' omgedraaid worden (op medewerkersniveau) per 1-1-2016.

Volgen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk