Tijdens het jaar starten met Visma Nmbrs

Het is mogelijk om met Nmbrs te beginnen tijdens het huidige kalenderjaar. Van de bedrijven die in het huidige kalenderjaar al eerder zijn verloond in een andere applicatie of in een andere Nmbrs omgeving, dienen in Nmbrs de loonstroken en de loonaangiften per verloonde periode te worden nagebouwd.

Voor het overige deel van de implementatie volg je het stappenplan, alleen voor het nabouwen volg je onderstaande (afwijkende) stappen.

Nabouwen is essentieel voor het voeren van een correcte salarisadministratie. De cumulatieven dienen namelijk juist te worden berekend. Dit is enkel mogelijk wanneer er wordt nagebouwd vanaf de eerste periode van het jaar dat een werknemer in dienst is. Het nabouwen kost uiteraard wel extra tijd, maar is onmisbaar voor een correcte administratie.

Wanneer er in de na te bouwen periodes foutieve stroken zijn geproduceerd en/of foutieve loonaangiften zijn verzonden, dient dit ook foutief te worden nagebouwd. De nagebouwde loonaangiftes stuur je niet in, maar markeer je als "verzonden". Vanaf het moment dat je daadwerkelijk een loonaangifte gaat insturen, kun je daarna in Nmbrs® een correctie maken op de vorige tijdvakken door middel van een correctie-run. Deze correctie wordt dan meegenomen in de eerstvolgende loonaangifte die je daadwerkelijk inzendt.

Let op: voer in een bepaalde periode altijd het gehele salarisverwerkingsproces inclusief het aanmaken van de loonaangifte uit, voordat je naar de volgende periode gaat. Doe je meerdere runs inclusief de correctie-run voordat je de loonaangiften aanmaakt, dan zullen de correcties direct in de initiële loonaangifte worden verwerkt.

Importeren/aanmaken

Zet bij het implementeren en het invoeren van de bedrijfsgegevens de startperiode op de periode waarin u wilt beginnen met nabouwen. Dit kan in de importsheet bij "startjaar" en "startperiode" of bij het handmatig aanmaken van het bedrijf. Dit kun je instellen op bedrijfsniveau, tabblad "Instellingen", dashlet "Bedrijf Instellingen". 

Importeer vervolgens alle debiteuren, bedrijven en medewerkers, of maak deze handmatig aan bij een klein aantal. 

Tevens is het handig om de setting "testbedrijf" bij de na te bouwen klanten aan te zetten. Dit voorkomt dat er signalen naar klanten worden verstuurd en dat er automatisch workflow acties worden opgestart.

Facturatie
 
Met de optie "Begin periode facturering" kun je aangeven vanaf welke periode de facturatie moet starten. Vanaf de aangegeven beginperiode is het ook pas mogelijk om de loonaangifte werkelijk naar de Belastingdienst te zenden. Voor die periode heb je alleen de optie "Markeer als verzonden".
 
Nabouwen 
 
Zorg dat je in het bezit bent van alle loonstroken (ook van de medewerkers die uit dienst zijn, maar wel in dit kalenderjaar zijn verloond) en alle loonaangiftes. Bouw per periode na en controleer de output per medewerker.

Het nabouwen van de loonaangiftes kan zodra de output van de loonrun correct is. Creëer in het dashlet "Loonopdracht" de loonaangiftes per periode en controleer per periode of de waardes op de loonaangiftes gelijk zijn aan de waardes van de reeds ingezonden loonaangiftes.

Dien de loonaangifte die je hebt nagebouwd nooit voor een tweede keer in bij de Belastingdienst, maar markeer deze als verzonden. Klik hiervoor op de envelop en kies voor de optie "Markeer als verzonden". Klik vervolgens op de knop "Verzend". 

Je markeert alle loonaangiftes als verzonden totdat de loonaangifte daadwerkelijk wordt ingezonden. Op dat moment dien je de optie "Verzend naar de Belastingdienst" te selecteren.

Opmerkingen