Individueel keuzebudget

In de sector Zorg en Welzijn wordt vanaf januari 2016 gebruik gemaakt van het Individueel keuzebudget. Het Individueel keuzebudget bestaat uit de vakantietoeslag, de Eindejaarsuitkering, Waarden van het bovenwettelijk verlof en tegemoetkoming premie ziektekostenverzekering van € 10,-. In het onderstaande artikel wordt uitgelegd hoe het Individueel keuzebudget in Nmbrs ingericht kan worden.

Naast Zorg en welzijn zijn ook andere partijen bezig geweest met het ontwerpen van keuzebudgetten. Nmbrs heeft besloten om de inrichting van de verschillende IKB's (nog) niet te ondersteunen door middel van systeembranches omdat:

  1. er nog veel onduidelijkheid is over hoe de opbouw/opname uit het keuzebudget in de loonaangifte gespecificeerd moet worden;
  2. niet alle werkgevers het IKB meteen willen invoeren; en
  3. niet alle werkgevers het IKB willen invoeren volgens de regels van de CAO-partijen.

Wij begrijpen dat het niet eenvoudig is om een IKB in te richten. Om deze reden hebben we in Nmbrs de systeembranche Individueel keuzebudget gemaakt (branche 1000). Je hebt dan een voorbeeld om te gebruiken bij het maken van je eigen IKB-regelingen.

Let op: Nmbrs systeembranche 1000 | Individueel keuzebudget dient dus te worden beschouwd als een sjabloon voor een IKB-regeling.

Inrichten van het Individueel keuzebudget

Het Individueel keuzebudget kan als volgt worden ingericht. De eerste stap is het aanmaken van een IKB-regeling o.b.v. systeembranche 1000 | Individueel Keuzebudget. Dit artikel beschrijft hoe je een eigen brancheregeling kunt aanmaken en dit artikel hoe je deze regeling kunt toepassen bij een bedrijf.

De tweede stap is het aanmaken van een reservering waarin de maandelijkse opbouw opgeslagen kan worden. Hiervoor kan alleen reservering 4 worden gebruikt. Let hierbij op dat bij het percentage 100% wordt ingevuld. Vervolgens dient eveneens in het loonmodel aan looncode 7741| Res reservering 4 de grondslag 10012| Uitgesloten van Werkgeverlasten te worden toegevoegd. Voor een uitgebreidere beschrijving van hoe een grondslag aan een looncode toegevoegd kan worden zie Grondslagen aanpassen of invoeren voor een looncode

Op de loonstrook van de werkgever en de interactieve loonstrook is de opbouw van het Individueel keuzebudget nu zichtbaar. Op de loonstrook van de medewerkers is de opbouw niet zichtbaar. Wel kunnen ze de maandelijkse opbouw en het totaal opgebouwde saldo op de loonstrook zien, zie hiervoor Weergave loonstrook aanpassen (o.a verlof / reserveringen)

 

Tegemoetkoming premie ziektekostenverzekering

Voor het verwerken van de tegemoetkoming premie ziektekostenverzekering kan looncode 3142| Opbouw reservering 4 worden toegevoegd als vast looncomponent. Vervolgens zal in het loonmodel de grondslag 10011| Werkgeverlasten aan deze looncode toegevoegd dienen te worden en kan eveneens de naam worden aangepast naar "tegemoetkoming premie ziektekostenverzekering". Vervolgens dient eveneens in het loonmodel aan looncode 7741| Res reservering 4 de grondslag 10012| Uitgesloten van Werkgeverlasten te worden toegevoegd. Voor een uitgebreidere beschrijving van hoe een grondslag aan een looncode toegevoegd kan worden zie Grondslagen aanpassen of invoeren voor een looncode

 

Aanpassen van de percentages

Standaard wordt bij de brancheregeling van de eindejaarsuitkering uitgegaan van 3,6%. Dit percentage kan worden aangepast op bedrijfsniveau in het dashlet brancheregelingen.

0,1% in de eindejaarsuitkering
Een extra 0,1% kan op twee manieren worden verwerkt, je kan er ofwel er voor kiezen om dit bedrag op te tellen bij de eindejaarsuitkering. Dat betekend als de eindejaarsuitkering normaal 8,96% is je dit in het dashlet brancheregelingen op bedrijfsniveau kan aanpassen naar 8,96 + 0,1 = 9,06%. of je kan er voor kiezen om brancheregeling 4| Overige uitkering te gebruiken. Dit moet je eveneens aanpassen in het dashlet brancheregelingen.

 

Uitbetalen van het Individueel keuzebudget

Eenmalige uitkeringen kunnen worden uitbetaald door middel van looncode 3146| Opname reservering 4 (BT). De medewerkers kunnen eenmalige uitkeringen uit het budget aanvragen door gebruik te maken van het declaratieformulier in hun medewerker login. 

Door de grondslag 10524| Opname reservering 4 aan een looncodes toe te voegen kunnen ook andere looncodes gebruikt worden om vergoedingen uit het Individueel Keuzebudget te betalen. Voor een uitgebreidere beschrijving van hoe een grondslag aan een looncode toegevoegd kan worden zie Grondslagen aanpassen of invoeren voor een looncode

 

Kopen van verlof

Als een medewerker er voor kiest om een deel van het Individueel Keuzebudget om te zetten in verlof en dit zichtbaar dient te worden op de loonstrook dan kan dit door de volgende stappen te volgen:

  1. Betaal de reservering uit via urencode 4553| Kopen verlof uit reservering 4
  2. Hou het verlof in, door de uren negatief in te voeren op urencode 4554| Opbouw Verlof uren Groep 1.
  3. Voeg dit verlof toe aan de verlof groep, hiervoor kan urencode 9300 worden gebruikt.

Minimum vakantietoeslag

Onderstaand voorbeelden van een IKB inrichting met een minimum vakantietoeslag.

#1 Vakantietoeslag

Voor meer informatie over de grondslagen zie systeem branches --> branche 1000| IKB.

#2 Eindejaarsuitkering

#3 Bovenwettelijk verlof en #4 Overige uitkering bevatten geen minimum gedeelte. Voor de volledigheid zijn deze afbeeldingen in de bijlage te vinden. 

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk