Individueel keuzebudget (IKB)

In de sector Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening (CAO 301) wordt gebruik gemaakt van het Individueel Keuzebudget. Het Individueel Keuzebudget in die sector wordt opgebouwd uit  de vakantietoeslag, eindejaarsuitkering (EJU), waarde van het bovenwettelijk verlof, een extra uitkering en een tegemoetkoming in de premie ziektekostenverzekering.

Het IKB voor CAO 301 ondersteunen wij met systeembranche 1000 | Individueel Keuzebudget. 

Behalve in CAO 301 zijn ook in andere sectoren keuzebudgetten in enigerlei vorm actief. Nmbrs ondersteunt de inrichting van deze andere IKB's (nog) niet met systeembranches, omdat:

  1. er veel onduidelijkheid is over de specificatie van de opbouw van / opname uit het keuzebudget in de loonaangifte;
  2. niet alle werkgevers het IKB willen invoeren;
  3. niet alle werkgevers het IKB willen invoeren volgens de regels van de CAO-partijen.

Hoewel systeembranche 1000 | Individueel Keuzebudget dus specifiek voor het IKB van CAO 301 is ingericht, kan deze tevens als basis (sjabloon) dienen voor het maken van je eigen IKB-regelingen. Dit artikel beschrijft hoe je dat kunt doen.

Aanmaken eigen brancheregeling

De eerste stap is het aanmaken van een IKB-regeling o.b.v. systeembranche 1000 | Individueel Keuzebudget. Je kunt branche 1000, net als de overige systeembranches, inzien op Masterniveau, tab Instellingen => Systeem Salarisinstellingen => Branches. Dit artikel beschrijft hoe je een eigen brancheregeling kunt aanmaken en dit artikel hoe je deze regeling kunt toepassen bij een bedrijf. Deze eigen branche kun je geheel naar eigen wens aanpassen wat betreft de in de grondslag meetellende looncodes, de gehanteerde percentages, enz.

Aanmaken reservering voor maandelijkse opbouw

De tweede stap is het aanmaken van een reservering waarin de maandelijkse opbouw opgeslagen kan worden. Hiervoor kan alleen reservering 4 worden gebruikt. Let hierbij op dat als percentage 100 wordt ingevuld:

mceclip1.png

Vervolgens dient in het loonmodel aan looncode 7741 | Res reservering 4 de grondslag 10012 | Uitgesloten van Werkgeverlasten te worden toegevoegd. Zie dit artikel voor een uitleg over het toevoegen van een grondslag aan een looncode.

De loonstrook voor de werkgever en de interactieve loonstrook tonen nu de opbouw van het Individueel keuzebudget. Op de loonstrook van de medewerkers zijn de maandelijkse opbouw en het totaal opgebouwde saldo standaard niet zichtbaar, maar via een aanpassing van de weergave van de loonstrook is dit wel mogelijk (zie dit artikel). 

Tegemoetkoming premie ziektekostenverzekering

Voor het verwerken van de tegemoetkoming premie ziektekostenverzekering kan looncode 3142 | Opbouw reservering 4 worden toegevoegd als vast looncomponent. Vervolgens zal in het loonmodel de grondslag 10011 | Werkgeverlasten aan deze looncode toegevoegd dienen te worden en kan eveneens de naam worden aangepast naar 'Tegemoetkoming premie ziektekostenverzekering'.

Uitbetalen van het Individueel keuzebudget

Eenmalige uitkeringen kunnen worden uitbetaald op looncode 3146 | Opname reservering 4 (BT). De medewerkers kunnen via het declaratieformulier in hun ESS eenmalige uitkeringen uit het budget aanvragen. 

Door het toevoegen van grondslag 10524 | Opname reservering 4 aan een looncode kunnen ook andere looncodes gebruikt worden om vergoedingen uit het Individueel Keuzebudget te betalen. Zie dit artikel voor een uitleg over het toevoegen van een grondslag aan een looncode.

Kopen van verlof

Als een medewerker ervoor kiest om een deel van het Individueel Keuzebudget om te zetten in verlof en dit zichtbaar dient te worden op de loonstrook, dan kun je dit als volgt doen.

  1. Betaal de reservering uit via urencode 4553 | Kopen verlof uit reservering 4.
  2. Houd verlof in door de uren negatief in te voeren op urencode 4554 | Opbouw Verlof uren Groep 1.
  3. Voeg dit verlof via urencode 9300 toe aan de verlofgroep.

Voorbeeld:

Minimum bedragen

Helaas is het nog niet mogelijk om minimum bedragen voor vakantiegeld en eindejaarsuitkering te hanteren, aangezien dit tot een fout in de berekening zal leiden.

 

Opmerkingen