Waarom een extra percentage Bijzonder Tarief in 2016 ?

Sinds 2015 wordt het percentage (eventueel) opgesplitst in 2 delen. Bestaande uit het 'standaard tarief' plus 'verrekenings%'.

Deze percentages zijn weer gewijzigd in de tabel bijzondere beloningen met ingang van 2016.

Tabel bijzondere beloningen
De op- en afbouw van de arbeidskorting en/of de afbouw van de algemene heffingskorting is wederom gewijzigd per 2016. Dit als gevolg van de verschillen die door deze inkomensafhankelijke regelingen ontstaan tussen de inhouding volgens de regels van de loonbelasting en de inkomstenbelasting. Vanuit de politiek is aangedrongen op maatregelen tegen deze verschillen, waaronder deze aanpassing.

In de tabellen van 2016 zijn er percentages opgenomen om dit grotendeels te compenseren. Zie kolom "verrekenings% loonheffingskorting in onderstaande tabel:

Het bijzonder tarief kan bijvoorbeeld 56% zijn. Dit houdt dus in het standaard tarief plus het standaard tarief verrekenings% loonheffingskorting.

(Let op: Zie voor actuele percentages de nieuwste witte maandtabel op de website van de Belastingdienst.)

"Het extra percentage hoeft voor de werknemer niet afzonderlijk zichtbaar te zijn op de loonstrook. Het hoeft ook niet op de jaaropgaaf te komen. Als op uw loonstrook het percentage van de tabel bijzondere beloningen staat, mag dat ook bijvoorbeeld 56% zijn. De loonstrook is namelijk een civiele verplichting en geen verplichting vanuit de Belastingdienst." (Bron oswo)

In Nmbrs wordt het bijzonder tarief en het verrekenings% tarief apart weergegeven bovenaan de loonstrook. Als er tegen bijzonder tarief wordt verloond, dan zullen de waarden bij elkaar opgeteld worden.

Hieronder een voorbeeld:

 

 

Volgen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk