Nmbrs® aanpassingen voor 2016

Hieronder zie je een overzicht van de aanpassingen die zijn gedaan in Nmbrs® voor het jaar 2016. Bij elk onderwerp staat vermeld of er een actie als Accountant of Business gebruiker verwacht wordt.

De engine van 2016 is beschikbaar

Vanaf donderdag 17 december is het mogelijk om de jaarwissel te verwerken en de (interactieve) loonstroken te bekijken. Tevens is het mogelijk om 2016 te runnen. 

 • Nmbrs® master branches worden de komende weken door Nmbrs® aangepast met de nieuwe waarden van 2016. Eigen branches dienen zelf aangepast te worden.
  Door een brancheregeling met startperiode in 2016 op te slaan, worden alle regels in de branche actief in 2016. Er kan geen normale run gemaakt worden voor een bedrijf met een branche die niet geactiveerd is in 2016. Je kunt dan wel een pre-run maken.
 • Nmbrs® salaristabellen worden de komende weken door Nmbrs® aangepast met de nieuwe waarden van 2016. Eigen salaristabellen dienen zelf aangepast te worden. Zie hier voor meer informatie over de reeds aangepaste salaristabellen 2016.

AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd is in 2016 aangepast naar 65 jaar en 6 maanden. Loonheffingen, premiekortingen en run controles houden in 2016 rekening met deze nieuwe AOW-leeftijd.

Binnen de (eigen) brancheregelingen is nu een rubriek toegevoegd waarmee het mogelijk is om de 'AOW leeftijd' als eindleeftijd te selecteren. Hiermee is het niet meer noodzakelijk om elk jaar de eindleeftijd van (eigen) brancheregelingen op te hogen als de AOW leeftijd wordt verhoogd.

Werkkostenregeling

Het is vanaf heden op een betere manier mogelijk om de concernregeling toe te passen. 

De volgende bedrijfslooncomponenten zijn hiervoor ter beschikking gesteld:

5674 - Concernregeling fiscaal loon (wit + groen)

 • Het fiscaalloon kan middels dit bedrijfslooncomponent opgehoogd of verlaagd worden. Dit betreft het totale fiscale loon, dus zowel groen als wit loon.

5675 - Concernregeling fiscaal loon (groen)

 • Het fiscaalloon kan middels dit bedrijfslooncomponent opgehoogd of verlaagd worden. Dit betreft het groene deel van het fiscale loon.

Daarnaast is er ook een nieuwe rubriek toegevoegd in het Werkkostenregeling overzicht 'Ongebruikte vrije ruimte'.

Hiermee kan in één oogopslag de nog beschikbare vrije ruimte gezien worden.

Salary split

Vanaf 2016 zal het in Nmbr® mogelijk worden om de Salary split binnen één salarisberekening en één medewerker uit te voeren.

Voor een volledig uitleg verwijzen we je graag naar onderstaand artikel.

Veranderingen in de heffingskortingen

Tijdelijke heffingskorting is komen te vervallen

De tijdelijke heffingskorting is komen te vervallen met ingang van 2016. Derhalve is deze rubriek verwijderd van het dashlet Loonheffingen bij de medewerker vanaf 2016. Bij het corrigeren van eerdere jaren wordt deze alsnog getoond, zoals nu ook het geval is.

Arbeidskorting gaat omhoog voor lagere inkomens en omlaag voor hogere inkomens

De arbeidskorting wordt in 2016 verhoogd naar maximaal € 3.103.

Daarnaast wordt de arbeidskorting voor hogere inkomens verder afgebouwd. In 2016 wordt de arbeidskorting verminderd met 4% van het inkomen uit tegenwoordige dienstbetrekking als dit inkomen meer is dan € 34.015 per jaar, maar niet meer is dan € 111.590. Is het inkomen uit tegenwoordige dienstbetrekking hoger dan € 111.590, dan is de arbeidskorting € 0. Deze bedragen gelden voor werknemers die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt en die volledig belasting- en premieplichtig zijn.

Afbouw algemene heffingskorting gaat omhoog

De algemene heffingskorting wordt in 2016 verhoogd naar maximaal € 2.242.

Voordeelregel is komen te vervallen

De voordeelregel is komen te vervallen met ingang van 2016. Derhalve is deze rubriek verwijderd van het dashlet Loonheffingen bij de medewerker vanaf 2016. Bij het corrigeren van eerdere jaren wordt deze alsnog getoond, zoals nu ook het geval is.

Aangifte loonheffingen (veranderingen)

De belangrijkste veranderingen in de aangifte loonheffingen zijn:

 • Het vervallen van de codes aard arbeidsverhouding 2,3,8,9,12,13,14,17,20,78 en 80.

In geval één van de hierboven genoemde code aard arbeidsverhouding is geselecteerd, zal er handmatig actie ondernomen moeten worden om deze te wijzigen met ingang van 2016.

 • De nieuwe code aard arbeidsverhouding 81 - overige fictieve dienstbetrekkingen
 • Het vervallen van het soort inkomen 12,14,33 en 37.

In geval één van de hierboven genoemde soort inkomenscodes is geselecteerd, zal er handmatig actie ondernomen moeten worden om deze te wijzigen met ingang van 2016. Inkomenscode 14 kan met behulp van de jaarwissel wizard naar 15 worden gezet.

 • Nieuwe rubriek contractloon in de aangifte loonheffingen

Voeg de grondslagcode G20202 toe aan de looncodes die naast LC1000 onderdeel van het contractloon dienen te zijn. Tussen werkgever en werknemer kunnen bijzondere afspraken gemaakt zijn ten behoeve van het contractloon, derhalve is de grondslagcode G20202 door Nmbrs® alleen aan LC1000 toegevoegd.

Let op! Alleen in geval er ook andere looncodes zijn dan lc1000 welke onderdeel zijn van het contractloon, hoeft er actie ondernomen te worden. Looncode 1000 is achter de schermen al toegevoegd als contractloon.

 • Nieuwe rubriek rentevoordeel in de aangifte loonheffingen

Met ingang van 2016 is het rente voordeel van een lening, loon voor loonheffingen. De optie 'rentevrije lening' in dashlet loonheffingen is komen te vervallen. Voeg de grondslagcode G20203 toe aan de looncode die gebruikt wordt voor het rentevoordeel ten behoeve van een lening.

 

Dit is door Nmbrs aangepast voor 2016, voor meer informatie zie de belastingdienst: Nieuwsbrief Loonheffingen 2016

 

Jaarwissel wizard

De jaarwissel wizard voert een aantal acties uit, zeven van deze zijn optioneel, welke in de jaarwissel wizard te selecteren zijn.

 1. (optioneel) Neem het verlofsaldo van de medewerkers mee naar het nieuwe jaar.
 2. (optioneel) Neem de verlofinstellingen van de medewerkers mee naar het nieuwe jaar.
 3. (optioneel) Bereken jaarloon BT op basis van het fiscaal loon van vorig jaar.
 4. (optioneel) Werkkostenregeling: Neem de te betalen eindheffing in de laatste periode 2015 mee ten behoeve van de 1e aangifte over 2016. 'Werkkosten afrekening klaarzetten in periode 2016-1 op looncode 8235'.
 5. (optioneel) Werkkostenregeling: als binnen dit bedrijf één van de methodes met geschat fiscaal loon wordt gebruikt. 'Kopieer fiscaal loon 2015 naar werkkosten geschat fiscaal loon 2016'.
 6. (optioneel) Zet ZW aan voor werknemers geboren voor 01-10-1950 die soort inkomen 11,13,15 of 18, ZVW code K en code invloed verzekeringsplicht 0, D of E hebben.
 7. (optioneel) Verander soort inkomen 14 in 15.
 8. Gedifferentieerde WGA percentages en de Zw worden aangepast als het bedrijf in het dashlet SVW tabel de onderstaande instellingen heeft
  • Als gediff. WGA wg = 0,5 * het sectorale premie en gediff. WGA wn = 0,5 * sectorale premie, dan worden voor de gediff. WGA wg en voor de gediff. WGA wn 0,5 * sectorale premiepercentage ingevuld.
  • Als gediff. WGA wg = sectorale premie en gediff. WGA wn = 0, dan wordt voor de gediff. WGA wg het sectorale premiepercentage ingevuld.
  • Als gediff. WGA flex wg = 0,5 * sectorale premie en gediff. WGA flex wn = 0,5 * sectorale premie, dan worden voor de gediff. WGA flex wg en voor de gediff. WGA flex wn 0,5 * het sectorale premiepercentage ingevuld.
  • Als gediff. WGA flex wg = sectorale premie en gediff. WGA flex wn = 0, dan wordt voor de gediff. WGA flex wg het sectorale premiepercentage ingevuld.
  • Zw wg % = sectorale premie dan wordt de Zw aangepast naar het nieuwe premiepercentage.
 9. Het actief jaar van het bedrijf verandert van 2015 in 2016.

Als je de jaarwissel wizard niet gebruikt, dienen bovenstaande instellingen handmatig aangepast te worden.

Let op! Als de Bedrijf SVW instellingen die gelden voor 2016 al handmatig zijn ingevuld, dan worden deze door de automatische instellingen overschreven als de jaarwissel wordt uitgevoerd.

 

 

Volgen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk