Welk rapport kan ik gebruiken als de datum indienst afwijkt van de anciënniteitsdatum?

Voor de rapporten HR op bedrijfs- en debiteurniveau en voor het rapport medewerker dienstverband (masterniveau) wordt de anciënniteitsdatum, indien gevuld, als de datum indienst gebruikt. 

Mocht je een overzicht willen van datum indienst zonder anciënniteitsdatum, gebruik hiervoor een export van de medewerkers. Zie vervolgens bij kolom AK de datum indienst. 

Volgen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk