Nihilaangifte

Het is in Visma Nmbrs mogelijk om een nihil-aangifte aan te maken.

Volgens de Belastingdienst mag alleen gebruik gemaakt worden van deze functionaliteit indien in een tijdvak geen medewerkers in dienst zijn.

Indien wel medewerkers in dienst zijn, maar geen loon is uitbetaald in een bepaald tijdvak, dan dien je dus geen gebruik te maken van de nihil-aangifte. Een consequentie van het in dat geval tóch insturen van een nihil-aangifte kan zijn dat in latere aangiftes correcties over dat tijdvak opgenomen worden zonder dat er daadwerkelijke correcties zijn.

 

Opmerkingen