2016 product updates

Update 10-11-2016

Export journaalposten Alure beschikbaar.

Vanaf heden is het mogelijk om een export van de journaalposten te maken in CSV formaat welke handmatig geïmporteerd kunnen worden in Alure. Meer informatie over het instellen hiervan wordt uitgelegd in onderstaand artikel:

https://support.nmbrs.nl/hc/nl/articles/204053926-Boekhoudsoftware-instellen-voor-het-exporteren-van-journaalposten

Update 03-11-2016

Importeren kolom SaldoVakantiegeld.

Via het dashlet 'Import/Export Bedrijfsniveau' is het mogelijk om een export te maken. In dit export bestand kunnen vervolgens waardes worden ingegeven welke weer geïmporteerd kunnen worden. Op het tablad 'werknemers' is het mogelijk om een bedrag in te voeren in de kolom SaldoVakantiegeld. Dit bedrag zal vanaf heden in de applicatie geboekt worden op looncode 7712.

Bedrijf of medewerker selecteren

Wanneer er een bedrijf of medewerker wordt geselecteerd in het explorer menu, blijft vanaf heden de volgorde van de bedrijfs- en medewerkerslijst behouden.

Update 13-10-2016

Het CAO Model.

Met het CAO Model kan je in één keer CAO-gerelateerde instellingen aan een bedrijf koppelen. Het aanmaken van nieuwe bedrijven en het onderhouden van bestaande bedrijven wordt hiermee sneller en minder foutgevoelig.

 

Update 15-09-2016

Nieuw HR rapport werkgeverskosten per uur.

In dit nieuwe rapport wordt een overzicht getoond van de werkgeverskosten per uur per medewerker, en een gemiddelde van deze kosten over de afgelopen periodes. Deze kosten worden berekend door de werkgeverslasten te delen door het aantal gewerkte uren van de medewerker. Het rapport is te vinden onder de HR documenten.Klik hier voor meer informatie. 

Automatisch opslaan van opmerkingen in de bedrijfsmutatieformulieren.

Door deze verbetering blijven opmerkingen ook bewaard wanneer de klant niet op 'toevoegen' klikt. Een opmerking gaat dus niet meer verloren.
 

Leesbaarheid van het hoofdmenu.

We hebben het contrast van de tekst van het hoofdmenu vergroot zodat de leesbaarheid nu een stuk beter is.
 

Update 21-07-2016

Rapporten worden niet meer automatisch gegenereerd.

Als op Masterniveau of Debiteur niveau een rapport wordt geopend, wordt dit rapport niet automatisch meer gegeneerd. Hiervoor dient eerst op de knop "genereren" geklikt te worden. Ook bij bedrijven met meer dan 1000 medewerkers zullen de rapporten op bedrijfsniveau niet meer automatisch gegenereerd worden.

Update 07-07-2016

Reservering per periode aanpassen

Het is nu mogelijk om het percentage en het minimum van een reservering per periode aan te passen. Voor meer informatie zie reservering aanpassen gedurende de reserveringsperiode.

Update 23-06-2016

Integratie met Visma

De integratie met Visma is live! Vanaf nu is het mogelijk om journaalposten vanuit Nmbrs via een automatische koppeling in te lezen in Visma.

Voor meer informatie zie: Visma inrichten

Update 02-06-2016

Nieuwe User Interface

Nmbrs interface is vernieuwd! De look en feel van het systeem is veranderd maar alle functionaliteiten blijven hetzelfde! Alleen de locaties van het hoofdmenu: master level (rood) en de zoekbalk (geel) zijn verplaatst om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. 

Update 26-05-2016

UPA voor PGGM Live

Het is nu mogelijk om de nieuwe pensioen export UPA PGGM te maken en te verzenden. UPA (Uniforme Pensioen Aangifte) zal vanaf januari 2017 het normale aanleverformaat worden voor de PFZW-regelingen en heeft een aantal voordelen ten opzichte van het huidige GMA-formaat.
 
Voor meer informatie zie: UPA PGGM
 

Preview nieuwe User Interface

Nmbrs lanceert de nieuwe User Interface in de Sandbox omgeving.
Tijdens de volgende Nmbrs update zal deze User Interface ook voor de live-omgeving beschikbaar komen.

 

Update 21-04-2016

Downloaden van salarisdocumenten naar bestandsbeheer

Het downloaden van salarisdocumenten wordt eveneens een achtergrond taak. We hebben het mogelijk gemaakt om alle salarisdocumenten te downloaden zonder dat je hoeft te wachten totdat deze documenten gedownload zijn. Zodra je een melding krijgt dat de taak klaar is, kan je het bestand downloaden. 
 

Update 31-03-2016

Opmerkingen toevoegen aan looncodes bij het importeren/updaten

Bij het importeren van looncodes is het mogelijk om een beschrijving mee te geven.

Update 10-03-2016

Nieuwe loonheffingstabellen per 1 april 2016

Bij de behandeling van het Belastingplan 2016 zijn op het laatste moment nog wijzigingen doorgevoerd. Deze konden niet meer tijdig worden verwerkt in de loonbelastingtabellen voor 2016. Daardoor betalen werknemers begin 2016 te weinig loonbelasting/premie volksverzekeringen. Vanaf april 2016 worden nieuwe tabellen toegepast, waarmee de te weinig betaalde loonheffingen worden gecompenseerd. Vanaf heden wordt in Nmbrs vanaf periode april 2016 deze nieuwe loonheffingstabellen toegepast.

 

Kostenverdeling en correcties

Aanpassen van kostenplaatsen en/of kostendragers in het verleden genereert nu een correctie (TWK). Met deze correcties wordt bij de salarisdocumenten ook een correctie journaalpost gegenereerd. Zie voor meer informatie: Wijzigen kostenplaats/kostenverdeling bij werknemer met terugwerkende kracht Vanwege deze aanpassing is de knop om de journaalposten te herberekenen in de salarisdocumenten verwijderd. Wanneer er een aanpassing in het grootboekschema is gedaan en je deze aanpassing wil terugzien in de journaalpost kan je het volgende artikel volgen: Grootboekrekening wijzigen bij een bedrijf LET OP: De journaalposten waar reeds een kostenverdeling van toepassing is zullen in 2016, met deze update, worden herberekend. Dit kan mogelijk tot afrondingsverschillen leiden. De reden hiervan is dat de journaalposten eerst per periode werden afgerond en nu per (aanvullende) correctie. De optelling van de correcties kan tot kleine (enkele centen) verschillen leiden. Dit geldt niet voor de jaren 2015 en eerder, deze blijven werken zoals dat voor deze update was.

Arboned

Op verzoek van ArboNed worden nu ook XML berichten verstuurd waanner er wijzigingen zijn in dienstverband, personalia en contract. Voor meer informatie zie Arboned en ArboNed koppelen

Arbodienst

Vanaf nu is het mogelijk om medewerkers uit te sluiten van een Arbodienst. Wanneer je een medewerker uitluist worden er geen XML berichten verstuurd. Wanneer nodig kun je de medewerkers weer aanmelden.Voor meer informatie zie hoe je de gewenste verzuim partner kunt koppelen: Verzuim

Nieuwe methode urenreservering

Het is nu mogelijk om de urenreservering op basis van een percentage van de gewerkte uren te berekenen. Hiermee zullen we een veel gevraagde wens vervullen. Voor meer informatie klik hier.

Aanpassing in TSF duurzame inzetbaarheid

In volgend artikel staan de opties uitgelegd: Inrichting Bouwbedrijven

 

Update 18-02-2016

Saldo's nieuwe documenten Jaarwerk

Aan de jaarwerk documenten "Reservering saldo" en "Verlof Saldo" is er een veld voor de totale waarden toegevoegd. 

Twinfield journaalposten gebroken boekjaar

Voor Twinfield is het nu mogelijk om de journaalposten in te sturen waarbij de gegevens worden ingelezen in de correcte periode. 

 

Update 04-02-2016

Nieuwe documenten Jaarwerk

Met deze update zijn er twee nieuwe documenten toegevoegd aan het Jaarwerk: deze laten de saldo's vna het verlof en de reserveringen zien.

Voor meer informatie zie: Jaarwerk

 

Update 14-01-2016

Individueel keuzebudget

Op de kennisbank staat nu uitgelegd hoe het individueel keuzebudget in Nmbrs ingericht kan worden.

Voor meer informatie zie:Individueel keuzebudget

Overgang van Cordares naar APG

Vanaf vandaag is het ook mogelijk om pensioen export bestanden voor de Bouw branches en de Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf branche in te sturen naar APG.

Voor meer informatie zie: Overgang van Cordares naar APG

 

 

Volgen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk