Update 10-03-2016

Op donderdag 10 maart 2016 hebben wij een wekelijkse update uitgevoerd. Met deze update hebben we een aantal verbetering toegevoegd en meerdere bugs opgelost.
 

New Features 

 • Nieuwe loonheffingstabellen per 1 april 2016: bij de behandeling van het Belastingplan 2016 zijn op het laatste moment nog wijzigingen doorgevoerd. Deze konden niet meer tijdig worden verwerkt in de loonbelastingtabellen voor 2016. Daardoor betalen werknemers begin 2016 te weinig loonbelasting/premie volksverzekeringen. Vanaf april 2016 worden nieuwe tabellen toegepast, waarmee de te weinig betaalde loonheffingen worden gecompenseerd. Vanaf heden wordt in Nmbrs vanaf periode april 2016 deze nieuwe loonheffingstabellen toegepast.[9:07]
 • Kostenverdeling & correcties: Aanpassen van kostenplaatsen en/of kostendragers in het verleden genereert nu een correctie (TWK). Met deze correcties wordt bij de salarisdocumenten ook een correctie journaalpost gegenereerd. Zie voor meer informatie: Wijzigen kostenplaats/kostenverdeling bij werknemer met terugwerkende kracht

  Vanwege deze aanpassing is de knop om de journaalposten te herberekenen in de salarisdocumenten verwijderd. Wanneer er een aanpassing in het grootboekschema is gedaan en je deze aanpassing wil terugzien in de journaalpost kan je het volgende artikel volgen: Grootboekrekening wijzigen bij een bedrijf

  LET OP: De journaalposten waar reeds een kostenverdeling van toepassing is zullen in 2016, met deze update, worden herberekend. Dit kan mogelijk tot afrondingsverschillen leiden. 
  De reden hiervan is dat de journaalposten eerst per periode werden afgerond en nu per (aanvullende) correctie. De optelling van de correcties kan tot kleine (enkele centen) verschillen leiden.
  Dit geldt niet voor de jaren 2015 en eerder, deze blijven werken zoals dat voor deze update was.

Verbeteringen

 • Arboned: op verzoek van ArboNed worden nu ook XML berichten verstuurd waanner er wijzigingen zijn in dienstverband, personalia en contract. Voor meer informatie zie Arboned en ArboNed koppelen
 • Arbodienst: vanaf nu is het mogelijk om medewerkers uit te sluiten van een Arbodienst. Wanneer je een medewerker uitluist worden er geen XML berichten verstuurd. Wanneer nodig kun je de medewerkers weer aanmelden.

  Voor meer informatie zie hoe je de gewenste verzuim partner kunt koppelen: Verzuim

 • Nieuwe methode urenreservering: het is nu mogelijk om de urenreservering op basis van een percentage van de gewerkte uren te berekenen. Hiermee zullen we een veel gevraagde wens vervullen. Voor meer informatie klik hier
 • Aanpassing in TSF duurzame inzetbaarheid (voor de medewerker). In volgend artikel staan de opties uitgelegd: Inrichting Bouwbedrijven

Bekende problemen

Filter mogelijkheden in rapporten 

 

 

Volgen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk