PGGM (UPA)

Dit artikel beschrijft hoe je een UPA-bericht (= pensioenaangifte of -export) voor PGGM aanmaakt en verstuurt. De volgende onderwerpen worden behandeld:

Pensioeninstellingen bedrijf

Ga voor ieder bedrijf waarvoor je UPA-berichten naar PGGM dient te versturen naar dashlet 'Pensioen Exportinstellingen' op bedrijfsniveau. Je kunt hier een reeds bestaande instelling controleren of, als deze nog niet bestaat, een nieuwe aanmaken en koppelen:

mceclip0.png

Selecteer Exportformaat 'UPA PGGM', vul de gegevens in, sla de nieuwe exportinstelling op en vink deze aan om te activeren. Houd rekening met het volgende:

  • Naam leverancier: naam van degene die het UPA-bericht verzendt.
  • Nummer Leverancier: relatienummer voor PGGM; dit kan hetzelfde nummer zijn als je invult in veld Bedrijf Relatienummer. (Het Nummer Leverancier wordt gebruikt om intermediairs te onderscheiden van werkgevers.)

Pensioeninstellingen medewerker

Alle medewerkers van bedrijven die onder een PFZW-branche vallen dienen in het UPA-bericht naar PGGM te worden opgenomen. Ga hiertoe naar dashlet 'Exportinstellingen' op medewerkersniveau en klik op Bewerken:

mceclip2.png

  1. CAO:  selecteer PGGM.
  2. Beroepscode: beroepscode van de medewerker.

Voorbeeld: bij een tandartspraktijk werken enige tandartsen die een pensioen hebben bij PFZW en enige tandartsen die hun pensioen elders hebben ondergebracht. In dat geval dienen alle medewerkers van de tandartspraktijk te worden meegenomen in het UPA-bericht naar PGGM. Je kunt op medewerkersniveau de brancheregelingen uitzetten bij het personeel dat geen pensioenpremie afstaat aan PFZW.

In bulk aanmaken en versturen van pensioenaangiftes (accountant-omgevingen)

De eenvoudigste manier om voor alle bedrijven tegelijk UPA-berichten aan te maken en te versturen is via de wizard 'Workflow Pensioenexport'. Ga hiervoor op masterniveau naar 'Acties':

mceclip1.png

  1. Selecteer exportformaat UPA PGGM, het gewenste tijdvaktype en actie 'Pensioenaangifte aanmaken'.
  2. Selecteer de periode tot en met wanneer je de berichten wilt aanmaken. Als je bijv. periode 4 selecteert, dan worden de UPA-berichten voor periodes 1 t/m 4 aangemaakt.
  3. Run de wizard.
  4. Herhaal de bovenstaande stappen i.c.m. actie 'Pensioenaangifte verzenden' om de aangiftes in te dienen.

Ondersteunde branches

PFZW-berekening voor ORT

Zie dit artikel voor meer informatie over de PFZW-berekening voor de ORT.

Conform het pensioenfonds dient vakantiegeld over de ORT meegenomen te worden in de pensioenberekening. Volgens de CAO's dient in onderstaande systeembranches vakantiegeld over de ORT berekend te worden. Daarom wordt de waarde van de ORT in deze branches verhoogd met het % vakantiegeld.

0199 | Dierenartsenpraktijk
0188 | Geestelijke Gezondheidszorg
0052 | Huisartsenzorg
0245 | Tandtechniek

Correcties

Het corrigeren van de pensioenaangifte werkt op dezelfde manier als het corrigeren van de loonaangifte. Dit betekent dat je hiervoor een normale correctie-run kunt uitvoeren. Zie dit artikel voor meer informatie daarover. Je kunt correcties over een heel jaar opsturen naar het pensioenfonds door een losse correctie aan te maken.

Nummer IKV intrekken

Wanneer een nummer IKV nummer ingetrokken dient te worden kunnen stap 6 & 7 in dit artikel gevolgd worden.

Opmerkingen