Update NL (15-09-2016)

Op donderdag 15 september hebben we onze wekelijkse update uitgevoerd. Met deze update hebben we verschillende bugs verholpen, twee bekende problemen opgelost en nieuwe functionaliteiten doorgevoerd.

Nieuwe functionaliteiten en verbeteringen

Nieuw HR rapport werkgeverskosten per uur

In dit nieuwe rapport wordt een overzicht getoond van de werkgeverskosten per uur per medewerker, en een gemiddelde van deze kosten over de afgelopen periodes. Deze kosten worden berekend door de werkgeverslasten te delen door het aantal gewerkte uren van de medewerker. Het rapport is te vinden onder de HR documenten. Klik hier voor meer informatie. 
 
Automatisch opslaan van opmerkingen in de bedrijfsmutatieformulieren
Door deze verbetering blijven opmerkingen ook bewaard wanneer de klant niet op 'toevoegen' klikt. Een opmerking gaat dus niet meer verloren.
 
Leesbaardheid van de het hoofdmenu
We hebben het contrast van de tekst van het hoofdmenu vergroot zodat de leesbaarheid nu een stuk beter is.
 

Bekende problemen 

Bekend probleem Downloaden verlof naar PDF
Bij het downloaden van hetr verlofoverzicht naar PDF, werd een oops pagina getoond. Met de update is dit probleem verholpen. [Verlof] 'Oops' pagina bij downloaden verlof medewerker in PDF
 
Bekend probleem Snelinvoer laadt niet alle data
Bij het openen van de snelinvoer via de dashlet 'Snelinvoer' werd niet alle data geladen. Dit is met de update verholpen. [Mutaties] Snelinvoer popup wordt niet volledig geladen
 

Relevante bugs 

Foutmelding bij het openen van een losse correctie
Bij het openen van een losse correctie werd er een foutmelding melding getoond. Deze is met de update verholpen waardoor het weer mogelijk is om een losse correctie te openen.
 
Automatische trede verhoging van de salaristabel met uurlonen in combinatie met een week of een 4-weken bedrijf.
De automatische trede verhoging voor een salaristabel met uurlonen in combinatie met een week of een 4-weken bedrijf wordt weer correct toegepast.

Waarden op looncodes voor invoer saldo reservering telt mee in de opslag sociale lasten voor reservering.
De waarden op de looncodes die gebruikt kunnen worden voor het invoeren van een saldo voor de reservering (looncodes 7712, 7722, 7732, 7742) telde mee in de grondslag van de opslag social lasten voor de reservering.

APG export voor schoonmaak en bouw voor een week bedrijf.
Bij het maken van een 4-weken APG export bestand voor een week bedrijf kwamen niet alle waarden correct in het export bestand. Dit is nu aangepast.

 

Volgen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk