Foutmeldingen: Twinfield

In onderstaand artikel staan verschillende foutmeldingen (met oorzaak en oplossing) beschreven die kunnen verschijnen wanneer de journaalpost naar Twinfield wordt verstuurd beschreven:

Foutmeldingen

Melding Ongeldig Twinfield authentication
Oorzaak Wanneer je Twinfield gebruikersgegevens zijn aangepast dien je deze gegevens ook te wijzigen bij de Twinfield instellingen in Nmbrs®.
Oplossing Klik op Instellingen wijzigingen in de Twinfield Instellingen en geef de naam van je organisatie, gebruikersnaam en wachtwoord van Twinfield in.
Melding Grootboekrekening [...] met nummer [...] vereist de specificatie van een relatie of kostenplaats
Oorzaak Deze foutmelding kan twee verschillende oorzaken hebben:
 1. Bij de Twinfield instellingen op Masterniveau zijn er geen format dimensies gedefinieerd.
 2. In Twinfield is bij het betreffende grootboeknummer ingesteld dat deze verplicht per kostenplaats gesplitst moet worden, terwijl in Nmbrs de medewerkers niet (allemaal) aan een kostenplaats gekoppeld zijn of de instellingen zijn niet goed ingericht.
Oplossing
 1. Controleer de inrichting van de Twinfield instellingen. In het volgende artikel wordt uitgelegd hoe je dit kan doen: Twinfield inrichten
 2. Geef bij dit grootboeknummer (in Twinfield) aan dat deze niet gesplitst hoeft te worden per kostenplaats. Of koppel aan alle medewerkers (in Nmbrs) een kostenplaats). Controleer ook de Twinfield instellingen op masterniveau of 'format dimensie 2' juist is ingesteld.
Melding Dimensie [...] komt niet voor in administratie [...]
Oorzaak Deze foutmelding (dimensie [...] ) kan refereren naar zowel de kostenplaats als een grootboeknummer. Hieronder worden verschillende oorzaken benoemd:
 1. Het genoemde grootboeknummer (dimensie [...] ) is niet aanwezig in de Twinfield administratie.
 2. De genoemde kostenplaats (dimensie [...] ) is niet aanwezig in de Twinfield administratie.
 3. Er is in Twinfield aangegeven dat de betreffende kostenplaats(en) gesplitst moet worden. 
 4. Er is een voorloopnul in Nmbrs ingevoerd bij de Twinfield instellingen, terwijl deze niet is ingesteld in de administratie in Twinfield. 
 5. Het aantal cijfers dat is aangegeven in de dimensies bij de Twinfield instellingen in Nmbrs ([0-9][0-9] etc.) komt niet overeen met het aantal cijfers die in Nmbrs wordt gebruikt (bij grootboeknummers en kostenplaats). 
Oplossing
 1. Zorg dat de grootboeknummers in Nmbrs en Twinfield overeenkomen, pas dit aan in Twinfield. 
 2. Zorg dat de kostenplaatsen in Nmbrs en Twinfield overeenkomen, pas dit aan in Twinfield of Nmbrs. In het volgende artikel staat uitgelegd hoe de Twinfield instellingen kunnen worden ingericht: Twinfield inrichten
 3. Zorg ervoor dat de kostenplaatsen niet gesplitst worden, dit kan je in Twinfield aanpassen.
 4. Zorg ervoor dat de dimensies in Nmbrs en Twinfield overeenkomen (grootboeknummers, kostenplaats, kostendrager). In het volgende artikel staat uitgelegd hoe de Twinfield instellingen kunnen worden ingericht: Twinfield inrichten
 5. Zorg ervoor dat de dimensies in Nmbrs en Twinfield overeenkomen (grootboeknummers, kostenplaats, kostendrager). In het volgende artikel staat uitgelegd hoe de Twinfield instellingen kunnen worden ingericht: Twinfield inrichten.
Melding Errordim1_[...]
Oorzaak Deze foutmelding refereert naar een grootboeknummer. Hieronder worden verschillende oorzaken benoemd:
 1. Het genoemde grootboeknummer [...] is niet aanwezig in de Twinfield administratie.
 2. Het aantal cijfers dat is aangegeven bij dimensie 1 bij de Twinfield instellingen in Nmbrs ([0-9][0-9] etc.) komt niet overeen met het aantal cijfers die in Nmbrs wordt gebruikt bij de grootboeknummers. 
Oplossing
 1.  Zorg dat de grootboeknummers in Nmbrs en Twinfield overeenkomen, pas dit aan in Twinfield. 
 2. Zorg ervoor dat dimensie 1 in Nmbrs en Twinfield overeenkomen (grootboeknummers). In het volgende artikel staat uitgelegd hoe de Twinfield instellingen kunnen worden ingericht: Twinfield inrichten.
Melding Errordim2_[...]
Oorzaak Deze foutmelding refereert naar een kostenplaats. Hieronder worden verschillende oorzaken benoemd:
 1. De genoemde kostenplaats [...] is niet aanwezig in de Twinfield administratie.
 2. Het aantal cijfers dat is aangegeven bij dimensie 2 bij de Twinfield instellingen in Nmbrs ([0-9][0-9] etc.) komt niet overeen met het aantal cijfers die in Nmbrs wordt gebruikt bij de kostenplaatsen. 
Oplossing
 1.  Zorg dat de kostenplaatsen in Nmbrs en Twinfield overeenkomen, pas dit aan in Twinfield. 
 2. Zorg ervoor dat dimensie 2 in Nmbrs en Twinfield overeenkomen (kostenplaatsen). In het volgende artikel staat uitgelegd hoe de Twinfield instellingen kunnen worden ingericht: Twinfield inrichten.
Melding Errordim3_[...]
Oorzaak Deze foutmelding refereert naar een kostendrager. Hieronder worden verschillende oorzaken benoemd:
 1. De genoemde kostendrager [...] is niet aanwezig in de Twinfield administratie.
 2. Het aantal cijfers dat is aangegeven bij dimensie 3 bij de Twinfield instellingen in Nmbrs ([0-9][0-9] etc.) komt niet overeen met het aantal cijfers die in Nmbrs wordt gebruikt bij de kostendragers. 
Oplossing
 1.  Zorg dat de kostendragers in Nmbrs en Twinfield overeenkomen, pas dit aan in Twinfield. 
 2. Zorg ervoor dat dimensie 3 in Nmbrs en Twinfield overeenkomen (kostendragers). In het volgende artikel staat uitgelegd hoe de Twinfield instellingen kunnen worden ingericht: Twinfield inrichten.
Melding Het is niet mogelijk te boeken in de opgegeven periode. De periode *** is gesloten.
Oorzaak Deze foutmelding refereert naar een gesloten periode in het portaal van Twinfield.
Oplossing Ga naar het Twinfield portaal en open de betreffende periode, zodat hier weer in geboekt kan worden.
Melding De omschrijving mag maximaal 40 tekens bevatten.
Oorzaak Deze foutmelding refereert naar de omschrijving van één of meerdere grootboekrekeningnummers binnen het gekozen grootboekrekeningschema in Nmbrs. 
Oplossing Ga naar het geselecteerde grootboekrekeningschema in Nmbrs en pas de omschrijvingen van grootboekrekeningnummers welke meer dan 40 tekens bevatten aan. Om de nieuwe omschrijvingen door te voeren in de journaalposten, dienen deze opnieuw te worden berekend.
Melding Dimensie: *Omschrijving* (grootboeknummer) op niveau 1 mag niet worden gesubanalyseerd
Oorzaak Dit komt doordat in Twinfield de instellingen zo zijn dat de balansposten geen kostenplaats mogen hebben, dit kan je instellen bij de Twinfield intergratie op Masterniveau.
Oplossing Wanneer je dit wilt aanpassen, kan je naar de instellingen op masterniveau voor de Twinfield integratie. In het volgende artikel wordt uitgelegd hoe je dit kan instellen. Hier is ook een voorbeeld bij opgenomen: 
https://support.nmbrs.nl/hc/nl/articles/210868567
Melding Deze gebruiker heeft geen Twinfield accounts
Oorzaak Deze melding wordt meestal getoond bij het opzetten van de integratie. Wanneer een dergelijke melding verschijnt, heeft dit vaak met rechten van de gebruiker binnen Twinfield te maken.
Oplossing Controleer de instellingen/rechten van de gebruiker binnen Twinfield.
Melding Dit bedrijf is gekoppeld bij meerdere accounts in de boekhoud integratie instellingen. Controleer de koppelingen van de accounts bij de integratie instellingen.
Oorzaak Deze melding wordt getoond wanneer het bedrijf aan meerdere accounts is gekoppeld in de Twinfield integratie instellingen op masterniveau.
Oplossing Controleer in Nmbrs via Masterinstellingen --> Twinfield instellingen --> Tabblad: Administrations of het bedrijf bij meerdere accounts is gekoppeld. Wanneer dit het geval is, kan het bedrijf bij één van de andere accounts ontkoppelt worden door op het kruisje te klikken.
Volgen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk