Verkeerde grootboeknummers in journaalpost

Wanneer er verkeerde grootboeknummers in de journaalpost staan kan dit verschillende oorzaken hebben. In dit artikel worden de meeste voorkomende oorzaken besproken en de bijbehorende oplossingen aangeboden:

 

1. Verkeerde grootboeknummers in journaalpost na aanpassen instellingen

Oorzaak
Wanneer er wijzigingen worden gedaan in een grootboekrekeningschema zonder de journaalposten daarna te actualiseren, dan zullen de journaalposten nog weergegeven worden op basis van de oude instellingen. 

Achterhalen
Het is niet mogelijk om te controleren of de journaalposten al zijn geactualiseerd; wel is het mogelijk om te kijken of het actualiseren het gewenste effect heeft. Aangezien de journaalposten al incorrect zijn (met verkeerde grootboeknummers) maakt het niet uit om het actualiseren nogmaals te doen, je kan er ook voor kiezen om eerst in de sandbox te controleren of het effect heeft.

Het actualiseren van de journaalposten doe je op bedrijfsniveau bij de Bedrijf instellingen. Vervolgens kies je voor de knop 'Verwijder inhoud journaalposten' en kies je het betreffende jaar. De journaalposten van dat jaar zullen worden verwijderd, en automatisch opnieuw worden aangemaakt met de aanpassingen die je hebt gedaan. Onderstaande afbeelding laat zien welke knop je moet selecteren:


Oplossing
Om het probleem betreffende de verkeerde grootboeknummers in de journaalposten op te lossen, kan er gecontroleerd worden of het actualiseren van de journaalposten werkt. Hoe je de journaalposten kan actualiseren staat uitgelegd in de bovenstaande sectie 'Achterhalen'. 

 

2. Er is een afwijkend schema gekoppeld bij de kostenplaatsen 

Oorzaak
Wanneer er aanpassingen zijn gedaan in de grootboeknummers in het grootboekrekeningschema dat op bedrijfsniveau is ingesteld, zullen deze aanpassingen niet automatisch worden doorgevoerd bij de afwijkende grootboekrekeningschema's die bij de kostenplaatsen zijn ingesteld. 

Achterhalen
Je kan dit controleren door op bedrijfsniveau naar Instellingen -> Salaris instellingen -> Kostenplaatsen te gaan. Vervolgens kijk je of er bij een kostenplaats een afwijkend schema is ingesteld. Het Bedrijf Default Schema is het grootboekrekeningschema dat op bedrijfsniveau bij 'Grootboekrekeningschema' is ingesteld. Onderstaande afbeelding laat een afwijkend schema (Twinfield standaard rekeningschema) zien bij de kostenplaats '15| Ondersteuning': Oplossing
Wanneer er bij de kostenplaats een afwijkend grootboekrekeningschema is ingesteld moeten eventuele wijzigingen in grootboeknummers ook in dit schema worden doorgevoerd. Vervolgens moeten de journaalposten worden geactualiseerd. Dit doe je op bedrijfsniveau bij de Bedrijf instellingen. Vervolgens kies je voor de knop 'Verwijder inhoud journaalposten' en kies je het betreffende jaar. De journaalposten van dat jaar zullen worden verwijderd, en automatisch opnieuw worden aangemaakt met de aanpassingen die je hebt gedaan. 
Opmerkingen