Foutmelding: "(...) doesn't exist in database"

Als er bij het updaten een foutmelding of error "(...) doesn't exist in database" tevoorschijn komt kan dit een aantal redenen hebben, hieronder worden de meeste voorkomende oorzaken besproken:

  1. Er is ge-update in plaats van data te importeren
  2. De (soort) data komt niet overeen met de Nmbrs omgeving

1. Er is ge-update in plaats van data te importeren

Oorzaak
Wanneer via de 'Update' knop middels een excel sheet bestaande debiteur-, bedrijf-, medewerker gegevens wordt ge-update dan worden deze bestaande gegevens in de Nmbrs omgeving dus aangepast.
Wanneer deze gegevens nog niet bestaan moeten deze dus eerst worden geïmporteerd. Er is dus een verkeerde methode en optie in Nmbrs gebruikt.
Voor meer informatie zie het verschil tussen importeren en updaten: 
 

Achterhalen
Wanneer er voor het importeren van data voor 'Update' is gekozen en niet voor 'Import' dan krijg je foutmeldingen of errors die eindigen met "doesn't exist in database".
Onderzoek of deze debiteur-, bedrijf-, medewerker gegevens nog niet in de Nmbrs omgeving staan, waardoor er ook geen data -over deze gegevens- kan worden ingevoerd. 

Oplossing
Gebruik de 'Import' knop in plaats van de 'Update' knop, voor het invoeren van nieuwe gegevens. Zie onderstaande afbeelding: 

2.  De (soort) data komt niet overeen met de Nmbrs omgeving

Oorzaak
Wanneer via de 'Update' knop een excel sheet is ge-update dan worden er nieuwe gegevens geïmporteerd die nog niet eerder in Nmbrs stonden. De "locatie" naar waar de gegevens worden geïmporteerd moet echter wel bestaan in de Nmbrs omgeving. 
Er is dus een niet bestaande of verkeerde "locatie" opgegeven met de gegevens in de excelsheet. Dus een verkeerd medewerker-,bedrijfs- of debiteur nummer.  

 
Achterhalen
Onderstaande afbeelding laat een voorbeeld zien van foutmeldingen of 'Errors' die je krijgt wanneer er (over) niet bestaande data is geprobeerd te updaten. Dit voorbeeld laat zien dat er verkeerde data is ingevuld bij deze negen 'Werknemers'. 
 
 
Nu moet er worden achterhaald welke data verkeerd is. Doe dit door de locatie van de errors te achterhalen en te matchen met de Nmbrs omgeving.
In dit geval gaat het om Werknemers en moet er dus op medewerkersniveau worden gekeken naar waarschijnlijk de personeelsnummers. Hieronder is de zien dat de ingevoerde data niet overeenkomt met de werkelijkheid. De personeelsnummers lopen namelijk van 1 t/m 9 en niet van 11 t/m 19 zoals er in het importbestand en dus in de errors staat. 

  
  
Oplossing
Wanneer je hiervoor hebt achterhaald welke data er niet bestaat in de daadwerkelijke Nmbrs omgeving en dus verkeerd is ingevoerd is het alleen nog een kwestie van de juiste data importeren. Het bovenstaande voorbeeld geeft aan dat de verkeerde personeelsnummers zijn gebruikt. Voer dus de juiste personeelsnummers in, in de (juiste) Importsheet Tab, zie onderstaande afbeelding.
 
 

Meer informatie over de importsheet Tabs:

Opmerkingen