Foutmelding: "(...) Input string was not in a correct format."

Als er bij het updaten of importeren een foutmelding of error "(...) Input string was not in a correct format." tevoorschijn komt bekijk dan dit artikel voor de oorzaak, hoe je deze kan achterhalen en oplossen.

  1. Er is een verkeerde waarde (soort) gebruikt

1. Er is een verkeerde waarde (soort) gebruikt

Oorzaak
Er is een verkeerde waarde (soort) gebruikt. Er zijn bijvoorbeeld letters gebruikt terwijl er alleen cijfers zouden moeten worden gebruikt. 
 

Achterhalen
Klopt het dat er ergens letters zijn gebruikt waar er alleen cijfers zouden moeten staan in de excelsheet? Onderstaande afbeelding is een voorbeeld van een dergelijke error. Bij deze error staat altijd om welke locatie (medewerker, bedijf en/of debiteur) het gaat. 

Gebruik de importsheet Tabs om te achterhalen waarom de waarde (soort) die is ingegeven fout is. 

In dit voorbeeld kunnen we door de Errors zien dat de Importsheettab: Vaste Looncomponenten is gebruikt.  Bij het naslaan van deze tab zien we dat voor de kolom 'Persnr' wordt gevraagd om het 'Personeelsnummer'.

 Er kan eventueel ook nog worden naggegaan hoe dit nummer in de Nmbrs omgeving wordt weergegeven door het in de Importsheet tab genoemde dashlet te checken. 

Hieruit blijkt dat een personeelsnummer wordt weergegeven in cijfers, zonder letters. 
De oorzaak was dus het ingeven van data in het verkeerde format. 

Oplossing
Gebruik eventueel de Importsheet tab om het juiste format te achterhalen en dit format in de import of update aan te houden.
In het bovenstaande voorbeeld worden letters door (alleen) cijfers vervangen. Bij de tweede error, (zie afbeelding bij oorzaak) was 'Persnr: N2' ingevuld, door dit in de excel aan te passen naar 'Persnr: 2', is deze error dus verholpen. 

 

Opmerkingen