Waarschuwing of foutmelding: ''(...) doesn't exist"

Als er bij het importeren een foutmelding of waarschuwing "(...) doens't exist." tevoorschijn komt, bekijk dan dit artikel voor de oorzaak, hoe je deze kan achterhalen en oplossen.

  1. Er is een verkeerde code gebruikt

1. Er is een verkeerde code gebruikt

Oorzaak
Er is met een verkeerde code geprobeerd te importeren of te updaten. Deze code komt niet overeen met een bestaande code in de Nmbrs omgeving. Dit kan gaan om loon- of urencodes of codes die over de volgende gegevens gaan: loon- of urenmodellen, kostenplaatsen, afdelingen, grootboekschema's, tags, managers, salaristabellen, schaal, treden, brancheregelingen. 

Achterhalen 
Wanneer er met een verkeerde code is gebruikt begint de error altijd met het aangeven om welk soort gegeven het gaat, welke (verkeerde) code in de importsheet tab is gebruikt met evt het debiteur-, bedrijfs-, en medewerker-, nummer tussen haakjes erbij, gevolgd door 'doesn't exist'.

In onderstaande afbeelding zie je dat de eerste error over 'LooncomponentVar L30458 (Debiteurnr: 174161 Bedrijfnr: 2100 Persnr: 1)'. Deze variabele looncomponent wordt niet herkend in deze omgeving waardoor er ook geen gegevens op kunnen worden ingevoerd. Deze looncode is hier niet als looncomponent toegevoegd bij het betreffende loonmodel. 

 

Oplossen 
Door de error of waarschuwing te lezen is er achterhaald welke verkeerde code er bij het importeren of updaten is ingevuld. Om dit op te lossen moet de juiste code worden gevonden en ingevuld waarna er nogmaals moet worden geïmporteerd of ge-update. 

Wanneer de juiste code niet bekend is kan deze worden gecheckt in de betreffende Nmbrs omgeving. Het kan zo zijn dat er een typ-fout is gemaakt of dat de code nog niet is ingevoerd in het systeem. Deze moet dan eerst in het systeem worden gezet.
Ga naar naar het dashlet waarop de melding betrekking heeft om dit uit te zoeken. Dit kunnen dus de dashlets zijn die over de instellingen van de loon- of urenmodellen, kostenplaatsen, afdelingen, grootboekschema's, tags, managers, salaristabellen, schaal, treden of brancheregelingen gaan. Voor de laatste vier soorten gegevens kan ook onderstaande link worden gebruikt: 


In het bovenstaande voorbeeld gaat de error om een looncode. Bij het betreffende loonmodel is te zien dat de looncode '3045 Bonus BT' wel aan het loonmodel is toegevoegd. In dit geval moet dat dus de juiste code zijn die in het importsheet moet worden gebruikt in plaats van L30458.

Opmerkingen