Workflow actie toont niet de goede kleur in het workflow overzicht

Als de kleur van een workflow actie in het workflow overzicht niet correct is kan dat verschillende oorzaken hebben, hieronder worden de meeste voorkomende oorzaken besproken:

  1. Het workflow overzicht heeft niet goed kunnen verversen

Onderstaande afbeelding laat zien dat de acties 'zichtbaar maken documentviewer' en 'zichtbaar maken medewerker login' een grijze status hebben:

 Let op!: Wanneer er gedurende het jaar wordt gestart met de administratie heeft dit invloed op de weergave en kleur van de geactiveerde taken in de payroll workflow. Wanneer er vanaf begin jaar wordt verwerkt zal alles naar behoren werken. 

 

1. Het workflow overzicht heeft niet goed kunnen verversen

Oorzaak
Wanneer een workflow actie niet de goede (kleur)status heeft wordt dit veroorzaakt doordat de workflow niet correct heeft kunnen verversen. 
 
Achterhalen
Je kan dit achterhalen door bij de betreffende actie te kijken of deze correct is uitgevoerd. Voor het bovenstaande voorbeeld kan je op bedrijfsniveau in het dashlet 'Loonopdracht' controleren of de actie 'Zichtbaar maken documentviewer' en 'Zichtbaar maken medewerkerlogin' correct zijn uitgevoerd. Onderstaande afbeelding laat zien dat de acties 'Zichtbaar maken documentviewer' en 'Zichtbaar maken medewerkerlogin' correct zijn uitgevoerd:
 
 
 
Oplossing
Om ervoor te zorgen dat de workflow actie de correctie (kleur) status krijgt kunnen de workflow instellingen worden gegenereerd. Het genereren van de workflow instellingen houdt in dat er opnieuw wordt gekeken welke acties er uitgevoerd zijn. Dit doet Nmbrs op basis van de eerdere instellingen.

LET OP!
Wanneer je bijvoorbeeld voor het bedrijf geen pensioeninstellingen hebt ingevoerd haalt Nmbrs de workflow track Pensioenaangifte weg. Ook zullen geplande workflowtaken van het huidige actieve jaar weggehaald worden. Na het genereren kan je indien nodig bepaalde tracks weer (in)actief maken.
 
Wanneer een actie in de workflow verkeerd werd weergegeven, terwijl deze wel goed was uitgevoerd dan zal door het genereren ook deze actie groen kleuren. Deze knop kan je vinden op bedrijfsniveau bij de 'Workflow instellingen' : 

Nadat je dit hebt gedaan zullen de acties de correctie kleur weergeven:
Opmerkingen