Incorrect verlofsaldo zichtbaar op de loonstrook (saldo in verlof dashlet klopt)

Het kan voorkomen dat het verlofsaldo dat op de loonstrook staat anders is dan verwacht, dit kan verschillende redenen hebben. Hieronder worden de belangrijkste oorzaken uitgelegd met oplossing:

  1. Er is een TWK correctie gedraaid

Onderstaande afbeelding laat een verlofsaldo zien dat incorrect lijkt, wanneer er wel een opbouw of opname heeft plaatsgevonden:

1. Er is een TWK correctie gedraaid

Oorzaak
Op de loonstrook wordt na de verloning (run) de op dat moment bekende verlofstand weergegeven. Dit houdt in dat als je een correctie over een eerdere periode verwerkt we op de nieuwe (correctie) loonstrook het huidige saldo weergeven en niet het saldo dat bij op de eerste loonstrook van de betreffende periode stond.
 
Voorbeeld: 
Wanneer er bij een medewerker in periode 10 verlof wordt opgebouwd van 15 uur, dan is dit zichtbaar op de eerste loonstrook van periode 10. Op het moment dat er een TWK correctie wordt gedraaid over periode 10, dan staat op de correctie loonstrook niet nogmaals het opgebouwde saldo van 15 uur, omdat het saldo van 15 uur al op de eerste loonstrook van periode 10 is opgebouwd. Op de periode loonstrook wordt de opbouw ook niet laten zien. De loonstrook laat dus altijd de actuele verlofstand zien. 
 
Achterhalen
Je kan achterhalen of er een TWK correctie bij een medewerker is gedraaid door op medewerkersniveau naar Overzichten -> Loonstroken per run te gaan. Onderstaande afbeelding laat zien dat er meerdere runs zijn gedaan voor periode 10 (run 11 en run 12): 
 
 
 
 
Oplossing
Dit probleem is niet op te lossen, want dit is hoe het verlof na een TWK correctie wordt verwerkt. Wanneer deze weergave van het verlof op de loonstrook voor verwarring zorgt kan je ervoor kiezen om het verlof van de loonstrook te verwijderen; medewerkers die een login hebben kunnen dan in het verlofdashlet hun verlofsaldo inzien.

Het verlof van de loonstrook afhalen doe je op bedrijfsniveau bij Instellingen -> Salaris instellingen -> Salarisdocumenten instellingen -> Loonstrook instellingen. Vervolgens kies je bij Verlof 1 (etc.) de optie 'Geen' in het drop down menu. Onderstaande afbeelding laat dit zien:
 
 
 
 
 

Opmerkingen